Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : "δεν πρόκαμαν..." (κατεπείγουσα σύγκληση)


Ο ορισμός της έννοιας "Προγραμματισμός"

  Δημοσιεύεται σήμερα Κατεπεί- γουσα Πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, με ημερομηνία συνεδριάσεως την 28η Δεκεμβρίου 2018 (δηλ. αύριο), με δύο και μοναδικά θέματα να περιλαμβά- νονται στην ημερήσια διάταξη : 
-  Την ...νιοστή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, του λήγοντος μετά από 3 ημέρες οικονομικού έτους (!...)
-  Και την έγκριση της οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, των ...υπηρεσιών του Δήμου (!...).


Κατά το κοινώς λεγόμενον, "δεν πρόκαμαν"

Αναδημοσιεύουμε κι εμείς αυτήν την Κατεπείγουσα Πρόσκληση, ασχολίαστη, καθ' όσον την ποιότητα, την σχετικότητα και την αποτελεσματικότητα αυτής της απερχομένης δημοτικής αρχής, την έχουμε αντιληφθεί όλοι μας. 


*****************************Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου