Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ

Πληγές...
  Με αφορμή την ενημέρωση την οποία παρέσχε εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας για το έργο "Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού της Ιτέας" κατά το πρόσφατο Τοπικό Συμβούλιο της πόλεως (28-11-2018), ανεξαρτήτως των πληροφοριών ή των εντυπώσεων οι οποίες ενεφανίσθησαν και εδημιουργήθησαν κατά την διάρκεια εκείνης της συνεδριάσεως, εμείς αναδημοσιεύουμε την ανοικτή επιστολή την οποία είχε αποστείλει στον Δήμαρχο με ημερομηνία 20 Απριλίου 2016 ο Στέλιος Σχοινάς. Συνοδευόμενη όμως και από τα εχθεσινά σχόλια του ιδίου, ο οποίος ήταν και ο κατασκευαστής του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας.
  Τα περιγραφόμενα στην επιστολή, εξακολουθούν να ισχύουν και οι επιπτώσεις τους, έχουν δημιουργήσει τα τόσα προβλήματα στην πόλη.  
  Σκοπός της αναδημοσιεύσεως της επιστολής και των σχολίων της είναι, να αντιληφθούμε όλοι μας, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλό.  Και η ευχή μας είναι, η λύση του, να μην είναι ευκαιριακή, πολύ δε περισσότερο μια κοστοβόρα λύση εντυπώσεων. 

****************************
  ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ


Στέλιος Σχοινάς                       Ιτέα 2-12-2018

Την Τετάρτη 28/11/2018 στην συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Ιτέας, ο ανάδοχος της αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας, προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00) ή τετρακοσίων δέκα εκατομμυρίων δραχμών (410.000.000 δρχ), ανέλυσε τις εργασίες και υποχρεώσεις του.
Από την ανάλυση που έκανε προέκυψε, αβίαστα, ότι η υποχρεώσεις του περιορίζονται στην προμήθεια και τοποθέτηση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για την μην σωστή βιολογική λειτουργία, η οποία εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως ο μέχρι σήμερα υφιστάμενος αρνητικός παράγοντας, τεράστιων εισροών θάλασσας μέσα  στο δίκτυο αποχέτευσης.
Είναι γνωστό ότι  πριν τριάντα και πλέον χρόνια δημοπρατήθηκε το έργο της Μελέτης-Κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού Ιτέας, με προϋπολογισμό εξήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (65.000.000,00 δρχ). Το έργο κατασκεύασα με προσφορά σαράντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (48.800.000 δρχ).
Κατά την διάρκεια της κατασκευής προέκυψαν προβλήματα ως προς την μελλοντική λειτουργία του έργου, εξ αιτίας των τεράστιων εισροών θάλασσας μέσα στο δίκτυο αποχέτευσης.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην συνημμένη, από Απριλίου 2016, ανοιχτή επιστολή μου, προς τους Δημοτικούς Άρχοντες.
Αναγκάζομαι λόγω των κοινωνικών επιπτώσεων, να επανέρχομαι, επί τριάντα χρόνια, στο ίδιο θέμα διότι ο Δήμος Δελφών αρνείται να απαντήσει στο αναμφισβήτητο υπάρχον πρόβλημα, λόγω της μεγάλης τεχνικής και οικονομικής του δυσκολίας. Όμως αν  «Ο σιωπών δοκεί συναινείν», δεν ξέρω τι «δοκεί ο δημόσιος άνδρας, που σπαταλά δημόσιο χρήμα για έργο αβέβαιου αποτελέσματος, μη αποδεχόμενος την δημόσια συζήτηση, με κατ’ εξοχή αρμοδίους, δίνοντας σαφή και συγκεκριμένη απάντηση, στους πολίτες, σε ένα
από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Δήμος Δελφών.
Έχει γίνει πολλές φορές γνωστό ότι το πολύ σοβαρό πρόβλημα της μη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τα προβλήματα υγείας που δημιουργεί, εμπεριέχει και άλλους πολύ σοβαρούς κινδύνους, για την πόλη της Ιτέας και τους κατοίκους της, που έχουν αναλυθεί εκτεταμένα.
Ως κατασκευαστής του έργου είμαι ο μόνος που το έχω ζήσει από πολύ κοντά και επομένως είμαι ο μόνος που γνωρίζει το πρόβλημα στην πραγματική του έκταση. Το εξέθεσα σε αρμοδίους, από τριακονταετίας μέχρι σήμερα, αποκόμισα την ΒΕΑΙΟΤΗΤΑ ότι όλοι οι αρμόδιοι έχουν κατανοήσει την σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά δεν το δημοσιοποιούν, εξ αιτίας των τεχνικών και οικονομικών δυσχερειών που εμπεριέχει η αντιμετώπισή  του.
Με την από Απριλίου 2016, συνημμένη ανοιχτή επιστολή μου, δεν ζητώ να γίνουν αποδεκτές οι απόψεις μου, αλλά να συζητηθεί το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα, παρουσία αρμόδιων και ειδικών υπηρεσιακών παραγόντων της κεντρικής εξουσίας και πολυτεχνικών σχολών, δίνοντας στους κατοίκους επίσημη και εμπεριστατωμένη απάντηση.
Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μόνη, πολύ σοβαρή περίπτωση, που ο Δήμος Δελφών αντιμετωπίζει, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως καλά γνωρίζουν ο παροικούντες την Ιερουσαλήμ.

Συνημμένη
Η από 20/04/2016 ανοιχτή επιστολή

************************************
Στέλιος Σχοινάς
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Καραϊσκάκη 103  Ιτέα
Κατασκευαστής του έργου «Μελέτη-Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο Δελφών
και προς όλους του Δημοτικούς Συμβούλους

Φτάνει ποια η ανεύθυνη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ, για έργα που δεν υπάρχει ούτε ίχνος ελπίδας, επίτευξης του σκοπού που διατίθενται.
Κατά την διάρκεια κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας, πριν τριάντα περίπου χρόνια, αν οι διοικητικές και δικαστικές Αρχές, εξαπατημένες από την ανεύθυνη διοίκηση, απέδιδαν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, είναι βέβαιο ότι οι τοπικοί Άρχοντες θα είχαν πολύ προβληματιστεί και θα ήταν πολύ προσεκτικότεροι στα αντίστοιχα έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών που ακολούθησαν (Κίρρας, Άμφισσας, Δελφών, Γαλαξιδίου, Ερατεινής, Λιδορικίου κλπ).
Εξ αιτίας του αποχετευτικού και του βιολογικού καθαρισμού Ιτέας η χώρα μας καταδικάστηκε ΔΥΟ φορές για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

**********************
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ, ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΓΚΑΛΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ
Το δημοσίευμα ασχολείται με τον κίνδυνο απένταξης του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»

  «Επιβάλλεται δημόσια συζήτηση σχετική με το θέμα, για να δοθεί η δυνατότητα, σε όλους μας και κυρίως στους δημότες, να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει, με το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα, που άπτεται της δημόσιας υγείας και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί».

  Η σοβαρότητα με την οποία λειτουργεί ο κάθε Δήμος και ειδικότερα ο ιστορικός Δήμος Δελφών, αποτελεί προϋπόθεση χρηστής διοίκησης και σεβασμού των δημοτών προς τους άρχοντες που επέλεξαν να τους διοικήσουν.
  Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ δημιουργήθηκε για να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τις ενέργειες των Αρχόντων τους.
  Κανείς δημόσιος άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να αποκρύπτει ή να παραπληροφορεί τους πολίτες, επάνω στους οποίους Άρχει, για τα δημόσια θέματα που αφορούν τους ίδιους και την κοινωνία.
  Οι βιολογικοί καθαρισμοί, είναι γνωστό και στο πλέον ανημέρωτο κάτοικο, επεξεργάζονται τα λύματα της πόλης και τα αποδίδουν καθαρά στο περιβάλλον.
  Στην περίπτωση της Ιτέας, λόγω κάκιστης κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου, πολύ χαμηλής στεγανότητας βυθισμένο μέσα στο νερό της θάλασσας που διεισδύει στο υπέδαφός της, αντί για λύματα μεταφέρονται στον βιολογικό καθαρισμό τεράστιες ποσότητες θάλασσας, πολύ πέραν των επιτρεπόμενων μικρών ποσοστών.
  Επειδή ο βιολογικός καθαρισμός δεν είναι εργοστάσιο αφαλάτωσης του θαλάσσιου ύδατος και έχει ως προορισμό την επεξεργασία των λυμάτων και την απόδοσή τους καθαρών στο περιβάλλον, προκύπτει αυτονόητα ότι, ανεξάρτητα από την κατάσταση των μηχανικών μερών που τον απαρτίζουν, είναι αδύνατη η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκε, δηλαδή ο καθαρισμός των λυμάτων, με το δίκτυο αποχέτευσης, στην κυριολεξία κόσκινο, μέσα στο θαλασσινό νερό.
  Επομένως είτε ενταχθεί το έργο αντικατάστασης κάποιων μηχανικών μερών του βιολογικού, είτε απενταχθεί, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, διότι τα αίτια βρίσκονται στο δίκτυο αποχέτευσης.
  Θα συμβούλευα τον κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, ο οποίος εκτός από Δημοτικός Σύμβουλος, τυγχάνει και Πολιτικός Μηχανικός, να μελετήσει πολύ καλά το πρόβλημα της Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού των Λυμάτων Ιτέας. Επιβάλλεται να το πράξει.
  Εάν το είχε μελετήσει, τουλάχιστον θα έδινε απαντήσεις στο τεχνικό πρόβλημα που αιωρείται εδώ και τριάντα χρόνια και δεν θα περιορίζονταν στην απένταξη ή όχι του έργου «βελτίωσης» των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού.
  Θα πληροφορούσε του δημότες για τους τεχνικούς λόγους που η πραγματοποίηση του έργου θα εξάλειφε την αιτία του προβλήματος της διείσδυσης τεράστιων ποσοτήτων θάλασσας στο δίκτυο αποχέτευσης, απαγορεύοντας την επεξεργασία των λυμάτων.
  Εάν καταφέρει να το αποδείξει τεχνικά, πρέπει, ταυτόχρονα, να ενημερώσει και την διεθνή επιστημονική κοινότητα, ώστε να βελτιωθεί η σχετική διεθνής βιβλιογραφία.
  Απλά, φαίνεται, διαθέτει την αιωρούμενη πληροφόρηση – παραπληροφόρηση για το Θέμα.
  Όμως η άσκηση χρηστής διοίκησης αποκλείει την δικαιολογία ότι έτσι με πληροφόρησαν κάποιοι «αρμόδιοι», τα πίστεψα και τα δημοσιοποιώ. Δηλαδή αν κακώς με πληροφόρησαν έχω την δικαιολογία ότι τους πίστεψα και εξαπατήθηκα.
  Οι δικαιολογίες αυτές μπορεί να θεωρούνται επαρκείς σε ενδεχόμενη δικαστική υπόθεση, δείχνουν, όμως, σοβαρότατη διοικητική αδυναμία, διότι, σύμφωνα με τους δημοκρατικούς θεσμούς, διοίκηση δεν ασκεί μόνον η εκλεγμένη δημοτική αρχή αλλά και η αντιπολίτευση που την ελέγχει.
  Όταν διοικείς πρέπει να έχεις την ικανότητα να βλέπεις το πραγματικό πρόβλημα, πέρα από τυπικότητες, αντιμετωπίζοντάς το, με τα πολλά διοικητικά μέσα που ο νόμος σου παρέχει για να διοικήσεις.


Κύριε Δήμαρχε
Κύριε Ταγκαλή

  Η κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας, δεν επιτρέπει, καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη, διασπάθιση δημόσιου χρήματος, με έργα και μελέτες που είναι αδύνατον να εκπληρώσουν τον αντικειμενικό σκοπό για τον οποίο ο πολίτης πλήρωσε από το υστέρημά του.
Προσκαλώ
Τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Ταγκαλή και όλους του Δημοτικούς Συμβούλους, να οργανώσουν δημόσια συζήτηση σχετική με το θέμα, για να δοθεί δυνατότητα, σε όλους μας και κυρίως στους δημότες, να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει, με το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα,  που άπτεται της δημόσιας υγείας και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Σημείωση:

  Τα γεγονότα αυτά κατάγγειλα καθ’ ον χρόνο κατασκεύαζα τον βιολογικό καθαρισμό, αντίθετα από τα προσωπικά μου συμφέροντα, όπως αυτά υποστηρίζονταν από την διοίκηση, δηλαδή ότι ο βιολογικός λειτουργεί άριστα.
  Στους υπηρέτες του πελατειακού κράτους δεν άρεσε η δημοσιοποίηση του πραγματικού προβλήματος.
  Με καταδίωξαν με μανία και σε τέτοιο σημείο που αναγκάσθηκα να προσφύγω, δύο φορές, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Και τις δύο φορές η χώρα μας, εξ αιτίας της κακοδιοίκησης του Δήμου Δελφών, καταδικάστηκε για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Επιτέλους η κρίση που μας οδήγησαν οι πελατειακές μεθοδεύσεις σαράντα και πλέον χρόνων, ας γίνει αφορμή να σοβαρευτεί η διοίκηση, ξεκινώντας από τους δήμους, που βρίσκονται πλησιέστερα στον πολίτη.
  Αν τότε που κατασκευάζονταν ο βιολογικός καθαρισμός της Ιτέας, οι, κόντρα στα συμφέροντά μου, καταγγελίες μου, προς κάθε διοικητική και δικαστική Αρχή, απέδιδαν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, είναι βέβαιο ότι η τοπική Διοίκηση θα είχε πολύ προβληματιστεί και θα ήταν πολύ προσεκτικότερη στα αντίστοιχα έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών που ακολούθησαν (Κίρρας, Άμφισσας, Δελφών, Γαλαξιδίου, Ερατεινής, Λιδορικίου κλπ).  

Ιτέα 20 Απριλίου 2016
Με εκτίμηση
Στέλιος Σχοινάς


2 σχόλια:

 1. Ελπίζω η δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει με την πρέπουσα υπευθυνότητα το θέμα της τεράστιας ποσότητας θάλασσας που εισέρχεται στο δίκτυο αποχέτευσης και αντλείται προς τον βιολογικό καθαρισμό.
  Δεν υπήρξα ποτέ πολιτικός ούτε ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Μου είναι τελείως αδιάφορο ποιος ασκεί διοίκηση και σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου συνάντησα ένα πάρα πολύ σοβαρό τεχνικό πρόβλημα και θεώρησα, αυτονόητη υποχρέωσή μου, να το δημοσιοποιήσω, ζητώντας τον τεχνικό έλεγχο από εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως είναι οι σχετικές έδρες των Πολυτεχνείων.
  Το πόρισμά τους θα ήταν απόλυτα σεβαστό από μένα, ανεξάρτητα από την προσωπική μου άποψη.
  Οι δημοτικές αρχές, μέχρι σήμερα, αρνούνται να εκπληρώσουν αυτή την αυτονόητη υποχρέωσή τους, προτιμώντας την λασπολογία εναντίον μου ότι δήθεν έχω πολιτικούς ή προσωπικούς λόγους που αναφέρω όσα αναφέρω.
  Είμαι στην διάθεση της όποιας δημόσιας αρχής για την εξέταση του οποιουδήποτε προβλήματος, σχετικού με την επιστήμη μου, με μία μόνον προϋπόθεση: την λύση του προβλήματος και σε καμία, μα απολύτως σε καμία περίπτωση συγκάλυψη κακοτεχνίας ή υπερκοστολόγησης για τον οποιοδήποτε λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ποιος ήταν ο ανάδοχος του αποχετευτικού της Ιτέας και ποιος ο πρόεδρος της κοινότητας τότε;Γιατί δεν λέμε τα πράγματα με το όνομα τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή