Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Π.Στ.Ε. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση κτηνοτρόφων Π.Ε. Φωκίδας για την ισχύουσα κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018»
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Φωκίδας ενημερώνει τους Κτηνοτρόφους ότι σύμφωνα με τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, (ΦΕΚ Β΄ 1812/21-5-2018) έγινε εκτύπωση των καταστάσεων με όλους τους δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν.
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Π.Ε. Φωκίδας να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. στην Άμφισσα Γιδογιάννου 31, (Διοικητήριο,α’ όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2018.
Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν θα ανταποκριθούν στην παρούσα ειδοποίηση για υπογραφή των καταστάσεων εντός τριάντα (30) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για ένσταση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου