Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΤΟ 2013

5-8-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΜΦΙΣΣΑ, 04.01.2017
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021
Α.Δ.Τ.: 1/2017

ΘΕΜΑ: “Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων ΕΛΓΑ”

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.ΓΑ. απέστειλε σήμερα τον «Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού», για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2013», στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

Ο Πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 06/02/2017 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.Η Ανταποκρίτρια ΕΛ.ΓΑ
Ελένη ΛαγγουράνηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου