Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Η (εκπρόθεσμη) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ "ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ"

Γηροκομείον Αμφίσσης, ίσως;...

*************************

Αλλαγή στον Καλλικράτη απάλλαξε από ποινικές - αστικές ευθύνες τα Δ.Σ. υπό εκκαθάριση νομικών προσώπων


Εκπρόθεσμη Τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, με αναδρομική ισχύ από 31 Ιουλίου 2017, απάλλαξε από ποινικές, αστικές και κάθε είδους ευθύνες για χρέη, τις Διοικήσεις νομικών προσώπων που εκκαθαρίζονται και τα χρέη τους αναλαμβάνουν οι οικείοι Δήμοι.
  Η Τροπολογία τριών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Ημαθίας - των κ.κ. Ευφρ.Καρασαρλίδου, Χρ.Αντωνίου και Γ.Ουρσουζίδη - πρόσθεσε επτά εδάφια στην περ.β’ της παρ.9 του αρ.109 του Καλλικράτη και ομοίως τα ίδια επτά εδάφια στην περ.γ’ της παρ.2 του αρ.15 του ν.4483/2017.
Σε άρθρα δηλαδή που ορίζουν ότι οι οφειλές σειράς νομικών προσώπων υπό εκκαθάριση (π.χ. κοινωφελών επιχειρήσεων, Δ.Ε.Υ.Α., αμιγών επιχειρήσεων, ανώνυμων εταιρειών, αναπτυξιακών εταιρειών, ναυτικών εταιρειών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους δύο νόμους) μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσθέτοντας τις νέες διατάξεις, η Τροπολογία απάλλαξε τα πρόσωπα που είναι συνυπόχρεα με τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις, με απλά λόγια τα πρόσωπα που τις διοικούσαν, από κάθε αστική, ΠΟΙΝΙΚΗ ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών που πλέον αναλαμβάνουν να πληρώσουν οι οικείοι Δήμοι.
Επιπλέον, εξάλειψε/ήρε εμπράγματες ασφάλειες και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος των προσώπων αυτών.

Επιπροσθέτως, ήρε προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί βάσει των παρ. 5 και 6 του αρ.46 του ν.4174/2013.
Για να καταστεί σαφές ποιες περιπτώσεις μέτρων αίρονται, σημειώνουμε ότι η παρ.5 του αρ.46 του ν.4174/2013 προβλέπει ότι “εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000,00 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα”.

Η Αιτιολογική Έκθεση των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι με τις διατάξεις “ικανοποιείται ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα για απαλλαγή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων”, παραθέτοντας ως βασικό επιχείρημα τεκμηρίωσης ότι τα μέλη των Δ.Σ.“έχουν αναλάβει τη διοίκηση των εν λόγω επιχειρήσεων συνήθως τα τελευταία έτη λειτουργίας τους και συχνά με μοναδικό σκοπό να τις λύσουν και να τις θέσουν υπό εκκαθάριση”.

Η Τροπολογία ψηφίστηκε την 8η Νοεμβρίου ως άρθρο 1σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας (που αφορούσε ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας περί προαγωγής της κινητικότητας εργαζομένων μεταξύ των Κρατών–Μελών) και ενώ όλα τα φώτα και οι συζητήσεις εντός και εκτός Βουλής είχαν στραφεί αποκλειστικά πάνω σε άλλη Τροπολογία του, σε εκείνη  περί καταβολής των αναδρομικών σε κατηγορίες προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου