Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

                       
                          ΑΜΦΙΣΣΑ, 20.11.2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Α.Δ.Τ.: 54/2018

Θέμα: «Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση και η αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Άμφισσας».

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη και έπειτα από αξιολόγηση της Διαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας, εντάχτηκε για χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δήμου Δελφών – Α΄ Φάση» που υπέβαλε η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών (Κύριος του Έργου) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δελφών.

Το έργο αυτό αποτελεί μια παρέμβαση μεγάλης αξίας, καθώς αναβαθμίζει τη βασική υποδομή διύλισης πόσιμου νερού, από την οποία εξυπηρετούνται οι περισσότεροι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Ιτέας και Γαλαξιδίου, δηλαδή η πλειονότητα των δημοτών μας.

Το Διυλιστήριο της Άμφισσας δεν έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά (πλην ορισμένων βασικών συντηρήσεων) ποτέ από την ίδρυση και λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Με το ίδιο έργο θα εγκατασταθούν επιπλέον και συστήματα έξυπνης τηλεδιαχείρισης και ελέγχου σε κομβικά σημεία του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (Άμφισσα – Ιτέα – Γαλαξίδι), ώστε να αντιμετωπιστούν πολύ πιο αποτελεσματικά τα συνήθη φαινόμενα διαρροών και βλαβών.

Η συγκεκριμένη ένταξη έργου ακολουθεί επακριβώς τον αναλυτικό σχεδιασμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τομέα της ύδρευσης, που έχει εγκρίνει, μετά από πλήρη μελέτη που εκπονήσαμε, το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών με την υπ’ αριθμ. 309/31.07.2017 Απόφασή του.

Οφείλουμε να συγχαρούμε τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου μας, που έφεραν σε πέρας με επιτυχία ακόμη μία απαιτητική μελέτη και πρόταση χρηματοδότησης, σε αντικείμενο πολύ μεγάλης σημασίας για τους δημότες μας.

Άμεσα αναμένουμε και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την ένταξη του έργου αναβάθμισης του Ταχυ-Διυλιστηρίου Δεσφίνας, κατά τη σχετική δέσμευση που έχει αναληφθεί από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ώστε να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διύλισης του Δήμου μας, που αποτελούν τις βασικότερες δομές για την ασφάλεια και την υγιεινή του συστήματος ύδρευσής μας.

-------------------------------------------------------------------------------
Ο Δήμαρχος Δελφών


Θανάσης Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου