Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕΑΣ : ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙ'ΟΤΗΤ'ΕΣ ΤΟΥ...

                                                                      ΙΤΕΑ 23/11/2018
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. / 23979
ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής
 Κοινότητας Ιτέας
                                                                   1. Λύτρα Ιωάννη
                                                                   2. Μέγκο Αναστάσιο
                                                                   3. Καλπούζου Μαρία
                                                                   4. Οικονόμου Νικόλαο
ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

Παρακαλούμε όπως στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Δημοτικής Ενότητας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης.
  1. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών αναβάθμισης και λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Ιτέας.
  2. Επανεξέταση του θέματος για την τοποθέτηση παγκακίων σε στάσεις του ΚΤΕΛ με την συνεργασία της «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.» εντός οικισμού της Δ.Κ. Ιτέας.
  3. Γνωμοδότηση για παραχώρηση της αίθουσας του “Μερκουρείου Κληροδοτήματος”, ύστερα από αίτημα πολιτών.


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Τον κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
Δήμαρχο Δήμου Δελφών
2) Τον κ. Αναγνωστόπουλο Λουκά
Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
3) Τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
α) Μάνιο Ασημάκη
β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
γ) Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά
δ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
ε) Μέγκο Παναγιώτη
στ) Λεοντίου Ευστάθιο
ζ) Δρακάκη Γεώργιο
4) Τον κ. Τρουβά Ιωάννη
Πρόεδρο Αναδόχου Εταιρείας
5) Τον Πρόεδρο της εταιρείας
«ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.»
6) Την κα Κοκοτσή Ευανθία
Μεταμορφώσεως ΙΤΕΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου