Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Επί τέλους!!!...
Ας μιλήσει και κάποιος!!!...Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Καταγγελία από Δημοτικούς Συμβούλους για παράνομες απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο Δελφών.


                                                                                                            Ημ/νία : 3/4/2013
Από : Δημοτικοί Σύμβουλοι .
Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών .
1) Γεώργιος Δρακάκης .
2) Λουκάς Αναγνωστόπουλος . 
3) Ευθύμιος Βλαχοδημητρίου .
Προς :
1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς
Α) Γενικό Γραμματέα
Β) Διοικητικό - Οικονομικό Νομού Φωκίδας
2) Eλεγκτικό Συνέδριο
Α) Γενικό Επίτροπο Επικράτειας
Β) Επίτροπο Νομού Φωκίδας 
Θέμα : Απευθείας Ανάθεση κατά παράβαση του Ν.3852/2010 και κατά παράβαση των αποφάσεων (178/2012) του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
Αξιότιμοι κύριοι ,
Στα πλαίσια των καθηκόντων και υποχρεώσεων μας ως Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών όσον αφορά την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την ΑΠΌΦΑΣΗ που αναρτήθηκε στο Διαύγεια του Δήμου Δελφών  ΑΔΑ: Β4Μ1Ω9Θ-14Μ ΠΟΥ εγκρίνει την απευθείας ανάθεση με ποσό της τάξης των 20.000 ευρώ προς την εταιρεία ΙΝΦΩΚ ΟΕ., συνιδιοκτησίας των κ. Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου και Δημήτρη Ψιμούλη, ιδιοκτητών της ιστοσελίδας αναρτήσεων δελτίων τύπου Amfissapress και αφορά την δημιουργία ιστοσελίδας «Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών « .
Οι παράνομες πράξεις συνίστανται στα εξής :
1) Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου καθόσον και οι Απευθείας Αναθέσεις για λόγους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης πρέπει να προεγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζει η απόφαση 178/2012 του Ελεγκτικού συνεδρίου .
2)  Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε σε συγγενικά πρόσωπα αιρετών του Δήμου με απόφαση της οικονομικής επιτροπής Αρ. 177/2012 κατά παράβαση του άρθρου 75 του ΔΚΚ παρ. 9 .
Ο κύριος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος  συνιδιοκτήτης της εταιρείας ΙΝΦΩΚ είναι πρώτος εξάδελφος με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του συνονόματού του κου Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου - Ο δε έτερος συνιδιοκτήτης της ΙΝΦΩΚ κος  Δημήτριος Ψιμούλης είναι υιός εξ Αγχιστείας (Γαμπρός) της Αντιδημάρχου κας  Π. Λαίνη και προέδρου της οικονομικής επιτροπής το επίμαχο διάστημα .
3)  Η Πρόεδρος της επιτροπής κα Π. Λαίνη ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΑΠΕΙΧΕ της απόφασης της οικονομικής επιτροπής αλλά υπογράφει και την σχετική Ανάθεση . Σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 9 Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.
Επίσης σημειώνουμε ότι μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις έχουν τελεστεί συστηματικά στον Δήμο Δελφών .
     Παρακαλούμαι για τις δικές σας ενέργειες . 
Επισύναψη :
1) Πρακτικό Οικονομικής επιτροπής – Δέσμευση και Ψήφιση Πιστώσεων .
2) Ανάρτηση στο Διαύγεια – Απευθείας Ανάθεση .
Με τιμή
Γεώργιος Δρακάκης
Λουκάς Αναγνωστόπουλος
Ευθύμιος Βλαχοδημητρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου