Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

ΕΞΩΡΥΞΕΙΣ ''ΑΛΕΦΑΝΤΩ''


Δήμαρχος (τώρα)  vs  Νομάρχη (τότε)...

   Ήταν 21 Δεκεμβρίου 2010, και ο τότε Νομάρχης Νικ. Φουσέκης είχε συγκαλέσει το τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο, της υπό εκκαθάριση Νομαρχίας λόγω ''Καλλικράτη''.  Ήδη είχε ορκισθεί προ ολίγων ημερών, Δήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου Δελφών και γίνεται μιά ασθμαίνουσα προσπάθεια να ''τακτοποιηθούν'' κάποιες ...υποχρεώσεις και κάποιες εκκρεμότητες, των οποίων την ''διαδικαστική εγκυρότητα''  θα εξασφάλιζε η βαρύτητα μιάς Νομαρχιακής απόφασης.
   Όπερ και εγένετο. Περί τις 15 Μ.Π.Ε. ενέκρινε εκείνο το ανερυθρύαστο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εν μέσω των οποίων ήταν και μία της εταιρείας S&B για τις εξωρύξεις σε Γραβιά, Καστέλλια κ.λ.π.. Το τί είχε συμβεί εκείνο το βράδυ στην παλιά Νομαρχία, είναι καταγεγραμμένο και είναι γνωστό.  Ποιοί αντιστάθηκαν, πως αντιμετωπίσθηκαν και τελικά ποιοί εψήφισαν αυτές τις Μ.Π.Ε. εμπεριέχονται σε ένα video και βεβαίως στα υπάρχοντα (ανακαλυφθέντα) πρακτικά εκείνης της Συνεδρίασης.
  Πώς αλλάζουν όμως τα πράγματα!.. Πέρασαν 2,5 χρόνια από τότε και με την σθεναρή αντίσταση των κατοίκων εκείνης της περιοχής, ο νύν Δήμαρχος αναγκάσθηκε να στραφεί εναντίον των ενεργειών του τότε Νομάρχη!!...  Η ιστορία είναι γνωστή και όλοι έχουμε καταλάβει το ποιούς εμπιστευθήκαμε.
Για την ιστορία και μόνο, δημοσιεύουμε αποσπάσματα από τις δύο αποφάσεις : Αυτή του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδος και αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου