Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
Οι προφορικές... αναθέσεις!

   
Σε συνέχεια των δημοσιοποιήσεων, των εγγράφων των αποφάσεων για τις απ' ευθείας αναθέσεις έργων ή και παροχές υπηρεσιών στον Δήμο Δελφών, είμαστε σε θέση να ισχυρισθούμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος ανάθεσης έργου :  
αυτός με προφορική εντολή!!..
Δηλαδή, φωνάζουμε κάποιον τεχνίτη για να μας κάνει κάποια εργασία, χωρίς καμμία γραπτή έγκριση δαπάνης και βεβαίως χωρίς καμμία γραπτή εντολή έστω απ' ευθείας ανάθεσης για το συγκεκριμένο έργο. Πώς γίνεται αυτό ; Είναι απλό.
Προηγείται ο γνωστός ενδιάμεσος (όχι μεσάζων), δήθεν μεταφέροντας εντολή του υπεύθυνου για την ανάθεση του έργου και απευθυνόμενος σε ''γνωστούς'' του τεχνίτες, αναθέτει το έργο κατά βούληση σε 1,2 ή 3 από αυτούς. Εξυπακούεται ότι για λόγους διασποράς (και αυτό είναι καλό), δεν αναλαμβάνει ολόκληρο το έργο ένας μόνον, αλλά επιμερίζεται σε 1,2,ή 3 τεχνίτες, ανάλογα και με το μέγεθός του. Τελειώνοντας το έργο, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με τα τιμολόγια, αλλά με την ψήφιση της Λίστας Αναλήψεων Υποχρεώσεων του Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩ9Θ-ΕΞΨ Συνεδρίαση 8η/9-4-2013 Οικονομικής Επιτροπής), το πρόβλημα παρακάμπτεται. Κόβονται τα τιμολόγια για εγκεκριμένες πιστώσεις (ανεξαρτήτως του πραγματοποιηθέντος έργου) και όλα είναι σε τάξη. Να το πιστέψουμε;
Και για να γίνουμε πιό σαφείς :
Με τον τρόπο ο οποίος περιγράφηκε πιό πάνω, έγινε απ' ευθείας ανάθεση ενός έργου στην Ιτέα, σε 3 (τρείς) τεχνίτες και ο καθ' ένας από αυτούς, ανέλαβε ένα κομμάτι αυτού του έργου. Αυτό έγινε τέλος καλοκαιριού του 2012 και είχε να κάνει με ένα ''φρεσκάρισμα'' τμημάτων της παραλίας από το Μαϊάμι έως το Τροκαντερό. Το έργο παραδόθηκε και η διαδικασία έγινε γνωστή λόγω του ότι ο ένας από τους τρείς, δεν έχει πληρωθεί ακόμη και απευθυνόμενος εκεί ... όπου νόμιζε ότι έπρεπε να απευθυνθεί, του δηλώθηκε άγνοια για το θέμα!!.. Τον καθησύχασαν όμως λέγοντάς του ότι εντός των επομένων ημερών (πιθανά εντός Απριλίου), θα τον ειδοποιήσουν για να εκδώσει τιμολόγιο και να βρεθεί ο τρόπος για την τακτοποίησή του.... Δηλαδή, υιοθετήθηκε (απο τον Δήμο εννοείται) η πρωτοβουλία του ενδιάμεσου και πιστοποιήθηκε ότι οι άλλοι δύο τεχνίτες, για τα κομμάτια του ίδιου έργου, έχουν ήδη εξοφληθεί. Η ανάθεση δε του έργου όντως ήταν προφορική... Απλά πράγματα!!...
Σημειώνουμε ότι το έργο είναι γεγονός, έχει πραγματοποιηθεί και ότι για την περαίωσή του, χρησιμοποιήθηκε και ανυψωτικό μηχάνημα του Δήμου. Απλά δεν είχε προκηρυχθεί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου