Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Ερωτηματολόγιον Προτάσεις

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                            ΑΜΦΙΣΣΑ, 14.12.2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 101/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβούλευση στο Δήμο Δελφών για τη χωροθέτηση των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έχει εγκριθεί η πρόταση του Δήμου Δελφών για χρηματοδότηση του έργου «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Για την ομαλή ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, ο Δήμος ενημερώνει πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το παρακάτω ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQ_ZVfGSK8U021RPTvc0yYnLJZS56hrZ1KLTTuaVFF0Xa0A/viewform?usp=sf_link

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης αυτών, το οποίο θα εκπονηθεί από το Δήμο Δελφών, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο:

α) σε υφιστάμενους ή νέους υπαίθριους/στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και υφιστάμενες παρόδιες ελεύθερες ή ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης (κατ’ ελάχιστο ενός ανά χίλιους κατοίκους)

β) σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών

γ) για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό

δ) για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ομοίως με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό

ε) σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) αποκλειστικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, με επίσης ελάχιστο οριζόμενο αριθμό

στ) για οχήματα ΑμεΑ,


Από το Γραφείο του Δημάρχου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου