Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Η ΑΠΟΨΗ (εισήγηση) ΤΟΥ δ.σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Αποκάλυψη: Πλασματικός ο προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών!!!…
Δαπάνες κατακερματισμένες σε δεκάδες εκατοντάδες υπερκοστολογημένες προμήθειες και έργα με την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων… απαξιώνουν σκοπίμως τα ίδια μέσα προκειμένου να προσφύγουν σε εργολαβικές συμβάσεις με αποτέλεσμα την κατασπατάληση των δημοτικών εσόδων… ταυτόχρονα είναι ο χειρότερος Δήμος πανελλαδικά στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων… τα χρήματα των ανταποδοτικών τελών δεν κατανέμονται δίκαια ανά δημοτική ενότητα αλλά κατά το δοκούν εξυπηρετώντας κάθε είδους προσωπικές και πολιτικές σκοπιμότητες!


Εισήγηση Γιώργου Δρακάκη
Για τον προϋπολογισμό Δήμου Δελφών
έτους 2019
Σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών για το 2019, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως.
Όπως και τα προηγούμενα έτη είναι ένας προϋπολογισμός πλασματικός και καταρτίζεται αφενός με μεγάλη προχειρότητα μόνο και μόνο για να υπάρχει η διαδικασία και αφ ετέρου, προκειμένου στην συνέχεια, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να ακολουθούν συνεχείς αναμορφώσεις.
Το τραγικότερο της υπόθεσης είναι πως είναι ψεύτικος αφού δεν βασίζεται σε πραγματικά υπόλοιπα των προηγουμένων ετών, δεδομένου ότι δεν έχουν καταρτιστεί Ισολογισμοί από το 2014. Πανελλαδική πρωτοτυπία και παρανομία αφού λόγω της έλλειψης Ισολογισμών δεν εμφανίζεται η πραγματική οικονομική θέση του Δήμου όσον αφορά Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις…
Σημειώνω ότι το χρέος του Δήμου βάσει Ισολογισμού 2013 ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ, ένα χρέος για το οποίο η δημοτική αρχή ποτέ δεν αναζήτησε τις αιτίες που το προκάλεσαν, ποτέ δεν διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο και το τραγικότερο άσκησε την ίδια πολιτική των προκατόχων της με αποτέλεσμα το χρέος να έχει αυξηθεί πράγμα που διακαώς προσπαθεί να αποκρύψει αρνούμενη την κατάρτιση Ισολογισμών από το 2014.
Επίσης ακόμα και σε αυτή την ψεύτικη λίστα που εισήγαγαν προς ψήφιση στο ΔΣ και ονομάζουν προϋπολογισμό καταδεικνύεται:
  1. Υστέρηση Εσόδων αφού οι οφειλές παρελθόντων ετών πολλαπλασιάζονται.
  1. Δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις εισπράξεις των ανταποδοτικών τελών ανά δημοτική ενότητα αφού οι εισπράξεις δεν καταχωρούνται ανά δημοτική ενότητα αλλά συνολικά. Αποτέλεσμα αυτής της «διαδικασίας» είναι τα χρήματα των ανταποδοτικών να μην κατανέμονται δίκαια ανά δημοτική ενότητα αλλά κατά το δοκούν της δημοτικής αρχής εξυπηρετώντας κάθε είδους προσωπικές και πολιτικές σκοπιμότητες!
  1. Ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για αύξηση των εσόδων από ιδίους πόρους με την ανάληψη επενδυτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
  1. Η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ , κλπ παραμένει στάσιμη εδώ και αρκετά χρόνια. Μοναδικό φαινόμενο!!! Ο δήμος Δελφών είναι ο χειρότερος Δήμος πανελλαδικά στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και αυτό εκπορεύεται εκ του γεγονότος ότι όλα τα εγκεκριμένα προς εκτέλεση έργα είτε απεντάσσονται λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσής των είτε μένουν στάσιμα λόγω έλλειψης στοιχειώδους ικανότητας και οργάνωσης!
  1. Οι Δαπάνες κατακερματισμένες σε δεκάδες εκατοντάδες υπερκοστολογημένες προμήθειες και έργα με την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Επίσης ουδεμία τεχνική περιγραφή και ουδεμία τεκμηρίωση που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα και βιωσιμότητα αυτών υπάρχει.
  1. Ασύστολες σπατάλες σε εργολαβικές συμβάσεις κυρίως στον τομέα των ανταποδοτικών οι οποίες δεν χρειάζονται! Όπως η σύμβαση με τον ΦΟΣΔΑ για την αποκομιδή των απορριμμάτων της τάξεως περίπου των 800.000 ευρώ ετησίως με την ψευδή δικαιολογία ότι «ΔΗΘΕΝ» ο Δήμος έχει έλλειψη προσωπικού. Ο Δήμος και εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανολογικά μέσα διαθέτει για να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, συντηρήσεις αποχέτευσης , ύδρευσης κλπ). Δυστυχώς η δημοτική αρχή απαξιώνει σκοπίμως τα ίδια μέσα προκειμένου να προσφύγει σε εργολαβικές συμβάσεις με αποτέλεσμα την κατασπατάληση των δημοτικών εσόδων.
  1. Ασύστολες σπατάλες για την «δήθεν» προβολή του δήμου μέσω τουριστικών συνεργασιών, δαπανών δημόσιων σχέσεων, δαπανών ταξειδίων και αμφιβόλου ποιότητας εκδηλώσεων (πανηγύρια, τραπεζώματα, φιλοξενίες κλπ) και μάλιστα σε μια εποχή πλήρους πτώχευσης. Δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ!...
Δυστυχώς από την αρχή της θητείας της δημοτικής αρχής είχαν επιδείξει εμφανή ανικανότητα να διαχειριστούν και να διοικήσουν τον Δήμο Δελφών. Είχαν επιδείξει μια άνευ προηγουμένου μυστικοπάθεια, αδιαφάνεια και εμπαιγμό. Προφανώς δεν περίμενα στο τέλος της θητείας των κάτι διαφορετικό…

Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΔελφώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου