Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΩΣ & ΕΙΔΙΚΩΣ (άρθρο Ν. Δρόλαπα)
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ….ΕΝΕΡΓΟΥΝ

του ΝΙΚΟΥ ΔΡΟΛΑΠΑ
Πολ. Μηχανικού Μέλους Δ.Σ. Ε.Β.Ε.

ΚΡΙΣΙΜΑ θέματα για τη βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων περιλαμβάνει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στις διατάξεις που συνδέονται με τα έσοδα των Επιμελητηρίων τα οποία μειώνονται δραματικά με τη προβλεπόμενη κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συνδρομών των ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες ανέρχονται σε χιλιάδες και αποτελούν τον κύριο όγκο των μελών.
Διατηρείται βέβαια ως πόρος το ονομαζόμενο « ενιαίο ειδικό τέλος Γ.Ε.ΜΗ », το οποίο καταβάλλεται κατά τη καταχώρηση των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( ( Γ.Ε.ΜΗ.). Όμως το έσοδο αυτό είναι πολύ περιορισμένο, αφού καταβάλλεται μόνο μία φορά, κατά την αρχική καταχώρηση και μόνο από τις νομικής μορφής, κεφαλαιουχικές, εταιρείες ( Ε.Π.Ε. , Α.Ε. ), αφού οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να εγγραφούν. Με το υπόψη δε σχέδιο νόμου, δεν οριοθετείται με σαφήνεια ποίο θα είναι το προς είσπραξη ποσό του τέλους αυτού.

Με δεδομένο δε ότι , από 1ης Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική καταβολή συνδρομής των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και ότι τα έσοδα των Επιμελητηρίων θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν προς τα μέλη – επιχειρήσεις, διαγράφεται αβέβαιο το μέλλον των μικρών ιδιαίτερα Επιμελητηρίων, όπως αυτό της Φωκίδας, αφού δεν θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδα βασικής λειτουργίας των. Όσα μάλιστα έχουν λιγότερα από πέντε χιλιάδες ( 5.000 ) μέλη, όπως το δικό μας που έχει 2.500 και δεν είναι βιώσιμο, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, υποχρεωτικά θα συγχωνεύονται ή θα απορροφώνται από μεγαλύτερα Επιμελητήρια γειτονικών νομών. Ακόμη και ένα Επιμελητήριο το οποίο από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης κρίνεται βιώσιμο, είναι πολύ πιθανό στην επόμενη χρήση, λόγο έλλειψης πόρων , να καταστεί μη βιώσιμο και να συγχωνευθεί ή να καταργηθεί με Προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες των Επιμελητηρίων , με σκοπό τη διατήρηση της βιωσιμότητάς των, με τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, με τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης και τη λήψη πιστοποίησης για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών επιχειρήσεων. Αυτές όμως οι αρμοδιότητες προϋποθέτουν ύπαρξη εξειδικευμένων δομών, με προϋποθέσεις και όρους που θα καθορίζονται από διατάγματα, αλλά και πάλι, χωρίς να παρέχουν τη βεβαιότητα κάλυψης των ανελαστικών δαπανών των Επιμελητηρίων.
 
Στα πλαίσια αυτά η σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου, ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές, ωραιοποιεί τα πράγματα και ευελπιστεί ότι « δεν κινδυνεύει το Επιμελητήριο Φωκίδας, ότι δεν θίγεται η λειτουργία του αφού οι προτεινόμενες αλλαγές από το σχέδιο νόμου θα περιορισθούν μόνο στον τρόπο εξασφάλισης των αναγκαίων οικονομικών πόρων », αλλά ποίων πόρων ; αυτών που δεν θα επαρκούν ούτε για τη λειτουργία του ;
Τι ακριβώς προσφέρει σήμερα το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες , ώστε να λογίζεται ως απόλυτα ανταποδοτική η μέχρι τώρα υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή ;
Μήπως παρέχονται δωρεάν φοροτεχνικές και νομικές συμβουλές προς τα μέλη ώστε να μπορούν να σταθούν μέσα στο δυσμενές περιβάλλον που ασκούν τη δραστηριότητά τους ; μήπως διοργανώθηκαν ημερίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ΕΣΠΑ, ηλεκτρονικού εμπορίου, εξαγωγών, συμμετέχουμε σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και δια βίου μάθησης ; πολλά από τα οποία υπήρξαν υπεσχημένα προς τα μέλη με τις προεκλογικές δεσμεύσεις ! ανάδοχο κοινοπραξία των μεγαλοεταιρειών.

Βέβαια το ερώτημα είναι : Δεν έχει ευθύνες και το κάθε Επιμελητήριο για την αμφισβήτηση της χρησιμότητάς τους ;
Ισχύει απόλυτα αυτό που λέγεται ότι τα Επιμελητήρια είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μας. Από τα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας, μέχρι και σήμερα, καταγγέλλονται κακοδιαχειρίσεις κονδυλίων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ευνοιοκρατικές πολιτικές και τόσα άλλα.
Εδώ και τρία χρόνια, από την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου Φωκίδας, έχει γίνει σχεδόν μόνιμη επωδός από τη τριμελή Διοίκηση, του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων, η πληρωμή του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.
Πως όμως είναι δυνατό να πληρωθεί ένα έργο το οποίο δεν έγινε, δεν παραδόθηκε στο Επιμελητήριο από τη περίοδο της προηγούμενης Διοίκησης ; Πως είναι δυνατό να γίνει αυτό, όταν ο ανάδοχος του έργου έχει κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. επειδή δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ; Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να στηρίζεται σε νομική και ηθική βάση ; Όχι. Κι όμως, οι συζητήσεις συνεχίζονται παρά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, οι οποίες δεσμεύουν τα εντεταλμένα όργανα του Επιμελητηρίου να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση προς κάθε κατεύθυνση των μεθοδεύσεων που προηγήθηκαν, ακόμη και προς παραπλάνηση του δικαστηρίου.

Οι δυνάμεις του μικρού αυτού Επιμελητηρίου που αντιστέκονται και εκπέμπουν διδάγματα ηθικής συμπεριφοράς, δεν μπορούν να δεχθούν τις άνευ αντικειμένου απαιτήσεις της αναδόχου κοινοπραξίας των μεγαλοεταιρειών.
Θα συνεχίσουν να μάχονται για θέματα αξιών, όσο μεγάλες και αν είναι οι αντιξοότητες που παρεμβάλλονται, όσο και αν είναι το προσωπικό και επαγγελματικό κόστος.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου