Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ : ΒΙΒΛΙΟΣΥΛΛΕΓΕΙ...


Άλλη μια δραστηριότητα

   Με γοργούς ρυθμούς και βασισμένη κυρίως σε δωρεές ιδιωτών, ιδρυμάτων και διαφόρων φορέων συγκροτείται καθημερινά η βιβλιοθήκη του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας. Η βιβλιοθήκη αριθμεί πλέον περισσότερους από 200 καταγεγραμμένους τίτλους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων,
με έμφαση στην ιστορία και λαογραφία της Ελλάδας και της Αράχωβας ειδικότερα. 

   Τα βιβλία που εισέρχονται στη βιβλιοθήκη λαμβάνουν άμεσα αύξοντα αριθμό εισαγωγής, καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ταξινομούνται ανά θεματική κατηγορία. Οι ως τώρα συγκροτημένες θεματικές κατηγορίες περιλαμβάνουν λαογραφία (τοπική και γενική), ιστορία (τοπική και γενική), αρχαιολογία (τοπική και γενική), μουσειολογία, καταλόγους εκθέσεων, οδηγούς μουσείων, περιηγητές, εκπαιδευτικά έντυπα, φωτογραφικά λευκώματα, πρακτικά συνεδρίων, διάφορες τέχνες (αρχιτεκτονική, φωτογραφία), τοπικές περιοδικές εκδόσεις κ.α. 
   

  Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να δημιουργηθεί σταδιακά μια εξειδικευμένη και πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη, απαραίτητο συστατικό ενός σύγχρονου Μουσείου, με ισχυρό απόθεμα γνώσης σε θέματα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις του μαθητή, του απλού ενδιαφερόμενου πολίτη, αλλά και του ειδικού ερευνητή. 
   Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεές για τη βιβλιοθήκη του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Μουσείου : 
 info@arachovamuseum.gr  και 
mouseioarachovas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου