Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ...ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ!Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 12:00' στην Πλατεία Συντάγματος και σε όλη την ΕΥΡΩΠΗ

STOP ΤΤΙΡ CETA
http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr/

  • Να σταματήσουμε την επέλαση της εξουσίας των μεγάλων εταιρειών!
  • Οι άνθρωποι και ο πλανήτης πάνω από τα κέρδη!

Η κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα και τοπικές ομάδες ακτιβιστών από όλη την Ευρώπη, καλούν σε ημέρα δράσης για να σταματήσουν η ΤΤΙΡ, η CETA και άλλες διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου που είναι σε εξέλιξη και να προωθηθούν εναλλακτικές πολιτικές για το εμπόριο, οι οποίες θα βάζουν σε προτεραιότητα τα δικαιώματα των λαών, τη δημοκρατία και το περιβάλλον.

Η ΤΤΙΡ (Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων) και η CETA (Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.) είναι τα πιο εμφανή παραδείγματα για το πόσο αντιδημοκρατικά γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τις πολιτικές εμπορίου και επενδύσεων και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι δια-πραγματεύσεις διεξάγονται με μυστικότητα, με πολύ λίγες πληροφορίες διαθέσιμες για δημόσιο έλεγχο, ενώ επιτρέπουν αυξανόμενη επιρροή από τα εταιρικά λόμπι στη διαμόρφωσή τους.

Σε περίπτωση που οι συμφωνίες αυτές προχωρήσουν, οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν αποκλειστικά δικαιώματα να μηνύσουν τις κυβερνήσεις ενώπιον διεθνών κριτών, ανεξάρτητων από τα εθνικά και ευρωπαϊκά νομικά συστήματα. Θα μειώσουν τα απαιτούμενα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας σε μια προσπάθεια για διατλαντική «εναρμόνιση» και θα υπονομεύσουν την δύναμη των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων όσον αφορά στην πρόληψη των επιβλαβών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως είναι το fracking ή η χρήση των μεταλλαγμένων (ΓΤΟ). Θα προκαλέσουν το ξεπούλημα των βασικών δημόσιων υπηρεσιών και θα σπρώξουν τους εργαζόμενους & τα κοινωνικά δικαιώματα με ταχύτητα προς τα κάτω.
Αυτές οι πολιτικές είναι στενά συνδεδεμένες με τη συνεχή διάλυση των κοινωνικών προτύπων και την ώθηση για ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών στο όνομα της «λιτότητας», των «πολιτικών της κρίσης» και της αύξησης της «ανταγωνιστικότητας».

Η ημέρα δράσης θα κάνει δημόσια ορατή τη διαφωνία μας στους δρόμους της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με αυτές τις πολιτικές στη δημόσια αρένα, από την οποία η Επιτροπή της Ε.Ε., και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά. Και θα προωθήσουμε τις εναλλακτικές μας προτάσεις για διαφορετικές οικονομικές πολιτικές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους πολίτες και τις ομάδες σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται τις ανησυχίες μας για το περιβάλλον, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Οι ΤΤΙΡ / CETA θα αναχαιτιστούν από την ενέργεια που βάζουμε οι πολίτες της Ευρώπης, του Καναδά και των ΗΠΑ για να ακουστεί η φωνή μας.

Καλούμε οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, σωματεία, συλλόγους και κάθε πολίτη να συμμετέχει στη δράση, στην Πλατεία Συντάγματος (σκαλιά), ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες TTIP/CETA.

Μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP ΤΤΙΡ CETA - STOP ΤΤΙΡ CETA Greece

H Ελληνική Πρωτοβουλία STOP ΤΤΙΡ CETA καλεί οργανώσεις, επιτροπές, πολιτικά ινστιτούτα, Ελεύθερους Κοινωνικούς Χώρους, σωματεία, συλλόγους και κάθε πολίτη να συμμετέχει στην Πλατεία Συντάγματος (σκαλιά) ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες TTIP/CETA.
  • Οι άνθρωποι και ο πλανήτης πάνω από τα κέρδη.
  • Να σταματήσουμε την επέλαση της εξουσίας των μεγάλων εταιρειών!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου