Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ...ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ!


Τα οφειλόμενα...

   Το τελευταίο διήμερο 17 και 18 Ιουλίου, αποφασίσθησαν και υπεγράφησαν από τον ...''αρμόδιο'', μόνον 8 (οκτώ) απ' ευθείας αναθέσεις  για παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο Δελφών.  Δεν έχει νόημα πλέον να καταγράφουμε και να συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε αυτό το συνεχιζόμενο ...''party'', μιας και η εν αναμονή νέα Δημοτική Αρχή, το γνωρίζει, το παρακολουθεί και έχει δεσμευθεί, ότι θα ελέγξει όλες αυτές τις Συμβάσεις των απ' ευθείας αναθέσεων.
Το αναφέρουμε απλώς, γιατί σήμερα, ανακοινώθηκε και επισήμως, η ημερομηνία ορκομωσίας των Μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, συσχετίζοντας από την πλευρά μας, την προσδοκία του ''ερχόμενου'', με την αγωνία του ''απερχόμενου''.  Ο αέναος κύκλος, υπό την σκιάν των Μυστηρίων και το ειδικό βάρος των Δελφών.  Των Αρχαίων Δελφών, βεβαίως...

   Από τις 8 αυτές αναθέσεις του διημέρου, ξεχωρίσαμε μία, καθώς, ρωτώντας κάποιον γνώστη του θέματος για το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης ανάθεσης, μας απάντησε χαμογελώντας : ''Θα βάλουν γλάστρες τριγύρω...''.  Ο τίτλος του έργου είναι ''Βελτίωση Γεωτρήσεων Δήμου Δελφών'' και αποσπάσματα από αυτήν την απόφαση, δημοσιεύουμε σήμερα.  Έτσι για το καλό της αναμενόμενης Ορκομωσίας, του νέου Δημάρχου.
  
Εμείς προσωπικά, δεν πιστεύουμε ότι θα τοποθετηθούν γλάστρες τριγύρω από τα στόμια των γεωτρήσεων.  Ούτε ότι θα ασπρίσουν με ασβέστη τον περιβάλλοντα χώρο. Των Γεωτρήσεων.
Κάτι άλλο θα κάνουν...

********************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ : 6ΒΑΧΩ9Θ-ΟΜ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα,                                                    17.07.2014
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &                                                  Πρωτ: 20432
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/νση: Γ. & Φ. Τσίγκα- Άμφισσα
Τ.Κ.: 33100
Τηλ.: 22650 72009
Φαξ:22650 22092

                                   ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
                                               
                                                     Ο Αντιδήμαρχος Δελφών
Έχοντας υπόψη:
...................................................

...Το γεγονός ότι στον ΚΑ 25-7326.008 «Βελτίωση γεωτρήσεων» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού #20.000,00#ευρώ.
...................................................
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την από 04/02/2014 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Βελτίωση γεωτρήσεων», όπως
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Αναθέτουμε την εργασία «Βελτίωση γεωτρήσεων του Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας» όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακακαι αναλυτικά στη σχετική τεχνική περιγραφή.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                               ΤΙΜΗ    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

Εργασίες βελτίωσης – συντήρησης των                                        19.680,00
υφιστάμενων γεωτρήσεων υδροδότησης
των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου
Δελφών όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην τεχνική περιγραφή.

Στον ανάδοχο: Κ.... Αθανάσιο
τηλ:2........
Δ/νση: ........
ΑΦΜ: ..........                                                                Ο Αντιδήμαρχος Δελφών
                                                                                ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου