Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Η ''ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.'' ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΥΣ...


Καμπανάκι !

   Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν κάποια ΝΠΙΔ (Επιχειρήσεις και Εταιρείες), τα οποία υπάγονται στους Δήμους, τα οποία όμως, δεν έχουν απογραφεί και δεν εμπεριέχονται στους σχετικούς καταλόγους οι οποίοι θα έπρεπε εμπροθέσμως να έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο.  Με ευθύνη των Δήμων βεβαίως, οι οποίοι, είτε είναι αμελείς και δεν φροντίζουν για τα περιουσιακά τους στοιχεία (γιατί αυτά τα ΝΠΙΔ είναι περιουσία και των Δήμων), είτε εσκεμμένα και για λόγους μη ανιχνεύσιμους,
δεν θέλουν να κάνουν απογραφή αυτών των Επιχειρήσεων και Εταιρειών.


Στον σχετικό κατάλογο με τις αναπόγραφες Επιχειρήσεις, είναι και η ''ΑΝ. ΦΩ. Α.Ε.'' , μέσω της οποίας αυτήν την εποχή, εκτελούνται και βρίσκονται εν εξελίξει, χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. τα οποία αφορούν το σύνολο του Νομού Φωκίδος.
Προ των κινδύνων για τους Δήμους, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, εδήλωσε εχθές :

****************************************************************

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ για τη μη απογραφή φορέων και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

25/7/2014


Με αφορμή τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών των Επιχειρήσεων και Εταιρειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα και την αρνητική δημοσιότητα που προκλήθηκε από το γεγονός αυτό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ΚΕΔΕ προς όλους τους Φορείς και τις Επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης να απογραφούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, σημαντικό μέρος Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ανωνύμων Εταιρειών δεν απεγράφησαν μέχρι σήμερα.

Το γεγονός αυτό τροφοδότησε αρνητικά δημοσιεύματα και σχόλια αμαυρώνοντας την εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αιρετών και των υπηρεσιών της.

Θεωρούμε ανεπίτρεπτο το γεγονός της μη αποστολής στοιχείων που αφορούν φορείς και προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη ότι με δική μας πρωτοβουλία «επιβάλλαμε» μέσω του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και άλλους Νόμους, αυστηρούς κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας που φθάνουν μέχρι και στην υποχρέωση δημοσίευσης ακόμη και των περιουσιακών στοιχείων των ίδιων των αιρετών.

Το γεγονός ότι αρκετές από τις επιχειρήσεις που δεν απεγράφησαν δεν υφίστανται πια ή βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχουν και άλλοι φορείς, όπως Επιμελητήρια, Συνεταιριστικές Ενώσεις κ.α. ή υπάγονται σε άλλο νομικό καθεστώς από τις καθαρά Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις χωρίς μάλιστα να επιχορηγούνται με οποιανδήποτε τρόπο από το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν αίρει την υποχρέωση αποστολής των στοιχείων στους αρμόδιους φορείς.

Καλούμε για πολλοστή φορά τους συναδέλφους, συναισθανόμενοι τις ευθύνες για τις αρνητικές επιπτώσεις για το θεσμό, να αποστείλουν άμεσα τα στοιχεία που ζητούνται χωρίς παραπέρα χρονοτριβή».
http://www.airetos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου