Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ : ΔΙΑΛΕΧΤΕΕΕΕ!...


Ο αφελληνισμός προχωρά!

   Με νοοτροπία λαϊκής αγοράς, με ήθος εμπορομανάβη και με διαδικασίες ''παζαριού'', η ιστορική Ελλάς με την περιουσία της και με ότι αυτό συνεπάγεται, ξεπουλιέται στο ψευδεπίγραφο καθεστώς της ''Ανάπτυξης''!  Χωρίς ίχνος ηθικών αναστολών, χωρίς ενόχληση συνειδήσεως και με πλήρη γνώση της καθαίρεσης της ελληνικής υπόστασης, μια δράκα αισχρών εκμεταλλευτών της συγκυριακής ανεπάρκειας, αποπειράται να εξαφανίσει χώρα, πατρίδα, ιστορία και ανθρώπους!
 Με πειθήνια ανθρωπάρια φέροντα τον επιβλητικό τίτλο του ''Βουλευτή''  δίκην προβιάς και με αρωματική επένδυση, όζουσα θειάφι και αποχέτευση,  καταναλίσκονται σε λογίδρια περί σωτηρίας μιας ανύπαρκτης πατρίδας, αδιαφορώντας για το εχθές, το σήμερα και το αύριό της.  Ωσάν η πατρίδα να είναι δικό τους παιδικό παιχνίδι, του οποίου η ψυχαγωγική περίοδος έχει περάσει και έχουν δικαίωμα απόσυρσης, ανταλλαγής ή και πώλησης.

Ποιός εξουσιοδότησε τον/την Βουλευτή, ο/η οποίος/οποία με την συγκατάθεσή του, συμφωνεί στην πώληση του περιβάλλοντος της χώρας μας;
  
Ποιός του/της έδωσε το δικαίωμα να δικαιοπρακτεί επί περουσιακών στοιχείων τα οποία όχι μόνον δεν του/της ανήκουν, αλλά δεν είναι και σε θέση να τα επανα-αγοράσει;
  
Ποιός έδωσε το δικαίωμα σε μια σκαιώδη και σκιώδη Κυβέρνηση μειοψηφίας, να εγγυάται εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, την ακεραιότητα της ''επένδυσης'' του ''αρπακτικού'' σε προστατευόμενη ελληνική περιουσία; Μήπως ο/η κάθε Βουλευτής, ή ο κάθε Υπουργός με την περιουσία του;...
Ουαί υμίν!... Αλίμονό σας ανθέλληνες...

Μεσάνυκτα παρά κάτι, στις 31-1-2014 και παρουσία ολίγων ''προθύμων'' Βουλευτών στην πολύπαθη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να ''εξυπηρετηθεί'' Νομοσχέδιο του ονομαζόμενου και Υπουργείου Υγείας.  Τότε εμφανίζεται (!...) και κατατίθεται ως ''κολαούζος'' στο Νομοσχέδιο, μια τροποποίηση Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών (Ν 3986/2011).  Ούτε λίγο, ούτε πολύ με αυτήν την τροποποίηση  το ελληνικό Δημόσιο ''εγγυάται'' την ακεραιότητα μιάς επένδυσης, ακόμη και εάν για λόγους γραφειοκρατικούς ή λόγους άρνησης κάποιας από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, αυτή καθυστερήσει ή δεν πραγματοποιηθεί.   Το δε σκεπτικό είναι : Εφ' όσον οι Υπηρεσίες είναι όργανα του Νομικού Προσώπου του Κράτους, άρα το Κράτος έχει την δυνατότητα να τις παρακάμψει για το γρηγορότερο και ασφαλέστερο μιας επένδυσης, εγγυόμενο για αυτήν!...
Η νομική διατύπωση του Φασισμού!

Φαντασθείτε μόνον, μια τέτοια ''επένδυση'' να υπάρχει ενδιαφέρον να γίνει μέσα ή στα όρια του Δελφικού Τοπίου.  π.χ. στην ...νέα ΒΙ.ΠΕ. Ιτέας, στην τοποθεσία ''Γωνιά''.   Τι είπατε;  Ποιός θα αντιδράσει;...
Διαβάστε την κατατεθείσα Τροποποίηση:

*********************************************************

«Η εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων συνέχεται άμεσα με την επιτυχή αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων από την ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα αξιοποίησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων με τους τρόπους που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3986/2011, ιδίως δε με την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ μεταξύ της τελευταίας και των ενδιαφερόμενων επενδυτών. 
Λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, το ελληνικό Δημόσιο μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να συνυπογράφει ύστερα από πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου τις εκάστοτε οικείες συμβάσεις μεταξύ της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και των υποψήφιων επενδυτών, αφού έχουν τηρηθεί προηγουμένως οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 4 του Ν. 3986/2011, για τους όρους των συμβάσεων με τους οποίους αναλαμβάνει ευθύνη προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του. Τούτο διότι, στην υλοποίηση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ εμπλέκονται πλείστοι φορείς της Διοίκησης (π.χ. αρχαιολογία, πολεοδομικές αρχές κ.λπ.), οι οποίοι συνιστούν όργανα του νομικού προσώπου του κράτους, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο και ικανό να καθορίσει τη δράση τους και όχι της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία λειτουργούσα σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, το ελληνικό Δημόσιο υπέχει ούτως ή άλλως αντικειμενική εξωσυμβατική ευθύνη για τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις των ως άνω φορέων και υπηρεσιών που είναι όργανά του, η οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ποιοτικά και ποσοτικά με βάση τους όρους που συνομολογούνται στην εκάστοτε σύμβαση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου