Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Ι' ΕΠΚΑ ΔΕΛΦΩΝ : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΗ Ι’ Εφορεία Αρχ/των Δελφών Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά [47] θέσεων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της για επτά μήνες: 40 φύλακες ημέρας, 2, νυκτοφύλακες, 5 καθαριστές.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 εντός προθεσμίας δέκα [10] ημερολογιακών ημερών που αρχίζει στις 24/2/2014 έως 05/03/2014 και ώρα 14:30.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-03-2012» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ με σήμανση έκδοσης «06-03-2012»] θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Δελφών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου