Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ!... ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ!...Οι υποχρεώσεις του Αντιδημάρχου
προς τα κοτέτσια!...

  Συμβαίνει και αυτό!  Μετά την πυρκαϊά, τους Σεισμούς, την Μεταλλεία, τον Τουρισμό (!), τις Γαλάζιες Σημαίες, τα Πανηγύρια, τις Αποχετεύσεις, τις Ασφαλτοστρώσεις, τους Ρομά, τα Χωροταξικά, τα ΤΕΙ, το Νοσοκομείο, τα ΤΕΛ, τα Τουμπανάρια, τα Λιμενικά Ταμεία και τόσα άλλα θέματα, απλά, καθημερινά, με τα οποία ασχολείται ο Δήμος μας, ήρθε επιτέλους η ώρα να ασχοληθεί και με ένα μείζωνος σημασίας θέμα, σχεδόν Ευρωπαϊκών διαστάσεων, αυτό των κοτετσιών στην γεωγραφική επικράτειά του.  Για αυτό και πολύ σοφά, η Οικονομική Επιτροπή στην  χθεσινή Συνεδρίασή της, (6-11-2013), ζήτησε επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να παραπέμψει το σοβαρό θέμα του κοτετσιού στην ολομέλεια του Σώματος.  Διαβάστε παρακάτω, πώς αναλήσκεται η ενέργεια και η επικοινωνικότητα των αιρετών μας, για την ανάπτυξη του Δήμου μας και το καλό των δημοτών του βεβαίως, βεβαίως..
Προσέξτε πολύ!  Δεν είναι για γέλια!...


''...Στις 12/10/2013 και περί ώρα 8:00 πήγα στο περιφραγμένο κτήμα του κ. ....... Ιωάννη που είναι στο 1 χιλ. Ε.Ο. Ιτέας- Άμφισσας- θέση Νησί, στο οποίο, μετά την παραχώρηση του, έχω φτιάξει ένα κοτέτσι για να καλύψω κατά το δυνατόν τις διατροφικές ανάγκες της οικογένειας μου. Εκεί διαπίστωσα ότι αδέσποτα σκυλιά είχαν σκάψει την εξωτερική περίφραξη και είχαν μπει στο κτήμα και στην συνέχεια, αφού έκοψαν με τα δόντια τους το συρματόπλεγμα του κοτετσιού, θανάτωσαν όλα τα πτηνά που υπήρχαν εντός αυτού. Σημειώνω ότι μόλις με είδαν επιτέθηκαν και σε εμένα που ευτυχώς μπόρεσα και αμύνθηκα. Δεδομένου ότι βάσει του Νόμου 4039/2012 οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα ζώα και λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης μου, παρακαλώ να προβείτε στην αποζημίωση μου για την ζημία που έπαθα.
Πτηνά που θανατώθηκαν:
25 κοτόπουλα ηλικίας 6 μηνών
6 κόκορες ηλικίας 6 μηνών
4 χήνες ηλικίας 8 μηνών
Υπολογιζόμενη οικονομική ζημιά :500Ευρώ
Σας επισυνάπτω 8 φωτογραφίες με το μέγεθος της ζημιάς και τα αδέσποτα εντός του κοτετσιού.
Επικαλούμαι επίσης τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων κ.κ. ...... Το γεγονός κατήγγειλα άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας το οποίο με παρέπεμψε να απευθυνθώ στο Δήμο Δελφών ως αρμόδιο για τα αδέσποτα ζώα.''
...........................................................................................
Στη συνέχεια λάβαμε την ΕΙΣΗΓΗΣΗ του κ. Ευστάθιου Μαντζώρου, Αντιδημάρχου Δελφών η
οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

   ''Στις 12/10/2013 και γύρω στις 8:00 το πρωί, συνέβη το εξής δυσάρεστο γεγονός, το οποίο έχει
άμεσο αντίκτυπο στη διαβίωση του παθόντα κ. Νικολάου ........
Αδέσποτα σκυλιά μπήκαν στο κτήμα του κ. ......... Ιωάννη που βρίσκεται στο 1ο χλμ Ε.
Ο. Ιτέας – Άμφισσας, θέση Νησί, όπου μετά από παραχώρησή του, είχε φτιάξει κοτέτσι ο κ. Νικολάος ........, προκειμένου να βοηθηθεί και να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του και εκεί θανατώθηκαν όλα τα πτηνά που υπήρχαν μέσα σ’ αυτό.
Δεδομένου ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι βάσει του Νόμου 4093/2012, για τα αδέσποτα ζώα και
επίσης λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του παθόντος (καθόσον μόνο με έναν υποτυπώδη μισθό συντηρεί την οικογένειά του και πληρώνει ενοίκιο) καθώς επίσης και την υλική και ηθική βλάβη που του προξενήθηκε
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση χορήγησης οικονομικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη.''

.......................................................................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να επιστραφεί το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να έρθει ολοκληρωμένη εισήγηση και με προτεινόμενο κόστος αποζημίωσης, αναλυτικά ανά τιμή μονάδος. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 301/2013
..........................
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου