Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ''ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΕΣ''...Δεν έχουν τον Θεό τους!
Ούτε τα προσχήματα!...

Πραγματοποιήθηκε στις 8-11-2013 η προγραμματισμένη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών και ένα από τα θέματά της ήταν :  
''Να βρεθεί ο κατάλληλος Τεχνικός Σύμβουλος για την εξής ενέργεια :
    Παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης των εκτελουμένων έργων ΕΣΠΑ με την υποχρέωση για :
-  Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων υποέργων,
-  Δελτίων παρακολούθησης δαπανών και δηλώσεων ολοκλήρωσης,
-  Τροποποίηση στοιχείων πράξεων
-  Διενέργεια ελέγχων,
-  Κατάρτιση φακέλλων πράξεων και υποέργων,
-  Συνεργασία με διαχειριστική αρχή κ.λ.π.''

Όλα αυτά !  Και βεβαίως μετά από αναζήτηση, διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στην Οικονομική Επιτροπή (!), κατέληξαν σε μιά εταιρεία από την Λαμία, η οποία ανέλαβε ολόκληρον αυτόν τον Τεχνικό Γολγοθά, έναντι του τιμήματος των 13.099,96 ευρώ μόνον!!!... Και τον χαρακτηρίζουμε Τεχνικό Γολγοθά,  καθ' όσον τα ενταγμένα και υλοποιούμενα εντός του ΕΣΠΑ έργα, τα οποία ανέλαβε με αυτήν την απ' ευθείας ανάθεση η εν λόγω εταιρεία είναι 22 (είκοσι δυο) τον αριθμόν!  Ναί, ανέλαβε την Τεχνική Υποστήριξη 22 (είκοσι δυο) έργων τα οποία έχουν τύγχει εγκρίσεων και χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ εντός της επικράτειας του Δήμου Δελφών, έναντι μόνον 13.099,96 ευρώ!  Αυτό λέγεται προσφορά πλέον και όχι παροχή υπηρεσιών!!...
   Είναι όμως έτσι τα πράγματα;   Μια ματιά στους τίτλους των 22 έργων, θα μας πείσει ότι, τα περιγραφόμενα στην απόφαση, δεν είναι ακριβώς έτσι.  Και εξηγούμε:

   Από τα 22 μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας έργα, αναφέρουμε ενδεικτικά τα 7, των οποίων οι εγκρίσεις και οι αναθέσεις (άρα και οι υλοποιήσεις), έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από το 2011 και το 2012.  Δηλαδή, ανατίθεται στην εταιρεία, η Τεχνική Υποστήριξη  αυτών των έργων, ενώ δεν υφίστανται έργα!!... 
1.  Μελέτη ΣΧΟΑΠ Γαλαξειδίου    (2011)
2.  Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας-Κίρρας   (2011)
3.  Μελέτη ΣΧΟΑΠ Παρνασσού   (2011)
4.  Ύδρευση Άμφισσας   (2011)
5.  Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Δελφών  (2012)
6.  Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Ιτέας  (2011)
7.  Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας - Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων Ιτέας   (2011)

   Εδώ παρατηρείται και κάτι το ξεχωριστό :  
   Για το έργο της Αποκατάστασης του Δικτύου Ύδρευσης Ιτέας (Νο 6), ήδη έχει ακυρωθεί η Σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου και εάν δεν υπάρξει νέα Μελέτη και νέα Δημοπράτηση έως 31-12-2013, τότε θα χαθεί και το έργο και η χρηματοδότησή του.
   Για το έργο της Ολοκλήρωσης του Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας κ.λ.π. (Νο 7), ήδη λόγω του γνωστού προβλήματος, ούτε καν έχει εκ νέου δημοπρατηθεί.  Η απώλεια της χρηματοδότησης θεωρείται δεδομένη, η δε συνέχεια του έργου η οποία είναι ο βιολογικός της Ιτέας, μάλλον μας έχει αποχαιρετήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια.   Δηλαδή, για έργα τα οποία είναι εκ του μή όντως, ανεκτέλεστα και ανύπαρκτα, θα υπάρξει αμοιβή για Τεχνικό Σύμβουλο, ανεξαρτήτως του επίσημου  και μόνιμου Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου μας, από την Πάτρα!!!...
Και για όσους δεν το κατάλαβαν ακόμη, ο Δήμος Δελφών έχει μετατραπεί σε μια Ουγκάντα της Ε.Ε....
Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, Μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα, εκτός του διαφωνήσαντα, περιγράφονται με μία λέξη :  Ψελλίσματα...
Φαντασθείτε ότι ακολούθησε και άλλη μία απόφαση στην ίδια Συνεδρίαση, για απ' ευθείας ανάθεση σε Τεχνικό Σύμβουλο, έργων τα οποία ΘΑ πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ....Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου