Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ TABLETS ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ - ευχαριστήριο

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κ. Ελένη Μπενιάτα και η Διευθύντρια Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Φωκίδας κ. Αμαλία Παπαϊωάννου, ευχαριστούν τους Δημάρχους των Δήμων Ν. Φωκίδας, Δελφών κ. Π. Ταγκαλή και Δωρίδας κ. Γ. Καπεντζώνη,

καθώς και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών κ. Α. Ζαχαρόπουλο και κ. Ι. Μανανά του Δήμου Δελφών και κ. Κ. Ηλιόπουλο του Δήμου Δωρίδας για τη δωρεά πενήντα (50) ηλεκτρονικών ταμπλετών για τα σχολεία του Δήμου Δελφών και εβδομήντα (70) ηλεκτρονικών ταμπλετών για τα σχολεία του Δήμου Δωρίδας, οι οποίες διανεμήθηκαν στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία των αντίστοιχων Δήμων, προκειμένου να διατεθούν σε μαθητές τους για προσωρινή χρήση, για την υλοποίηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Οι ηλεκτρονικές συσκευές που διατίθενται αποτελούν εξοπλισμό των σχολείων και με μέριμνα των Διευθυντών και Προϊσταμένων τους, ήδη παραδόθηκαν στους δικαιούχους μαθητές, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τη με αριθμό 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές, διατίθενται στους μαθητές/τριες με δανεισμό, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ( (χαμηλό εισόδημα, ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής , πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, η ύπαρξη δυσκολιών μάθησης). Οι προσφορές αυτές καταδεικνύουν την αξία της πολυεπίπεδης συνεργασίας των φορέων και αποτελούν δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς συμβάλλουν στην ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου