Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ - Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Ιτέας

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Λιμεναρχείο ΙΤΕΑΣ σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.83418 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 5726Β΄/24-12-20) επιτρέπεται η μετακίνηση αλιέων για την άσκηση αλιείας (ερασιτεχνικής) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

-συμμετοχή μέχρι και δύο (02) ατόμων

-εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας (μάσκα-αποστάσεις κλπ).

Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι η αλιεία επιτρέπεται μόνο από ξηρά και επιπρόσθετα επιτρέπεται και η υποβρύχια αλιεία (χωρίς σκάφος).

Η περιγραφόμενη μετακίνηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον κωδικό ¨6¨ και από ώρα 05.00 έως 22.00.

Η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει έως 07/01/2021 και ώρα 06.00.

Τέλος σας γνωρίζεται ότι η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.-ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


1 σχόλιο: