Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε."

                         
Ε Ν Ω Σ Η   Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν στην Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Ο Ι

Β Ω Ξ Ι Τ Ε Σ  ΑΕ

Ε Ρ Γ Ο Τ Α Ξ Ι Α Κ Ο

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ :

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ (10,00 έως 14,00)

Απαραίτητα μαζί σας:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

(Τα έξοδα μετάβασης θα βαρύνουν το Σωματείο μας)

Λεωφορείο από Λαμία με ώρα αναχώρησης 10,00 από την οδό Κύπρου

Δεκτές   αιτήσεις   υποψηφιότητας  έως την

Πέμπτη 1η Οκτώβρη και ώρες 17,30 έως 19,30

 Η Εφορευτική Επιτροπή 

Ασημάκης, Καλλιμάνης Νικόλαος,

Μούστας Ιωάννης,  Μπραούζος Ευθ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου