Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες – νομείς – επικαρπωτές αγροκτημάτων, οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός και εκτός πόλεων και αυτοτελών οικισμών για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18.
Επίσης καλείσθε για την κλάδευση των ελαιοδέντρων και γενικά των δένδρων των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμο (περιφερειακό, δημοτικό, αγροτικό) και εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εμποδίσουν και τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και κάθε είδος οχήματος
Εφόσον δεν ανταποκριθείτε στο παραπάνω κάλεσμα, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών θα προβεί στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών-εκμισθωμάτων σας και θα σας χρεώσει τα κατά νόμο έξοδα καθαρισμού τους ανάλογα με την έκτασή τους και το είδος της βλάστησης μη αποκλειομένων και των δικαστικών και θα σας καταλογίσει το ανάλογο πρόστιμο. Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας που είναι το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, Γ. και Φ. Τσίγκα 14, 331 00 Άμφισσα, τηλέφωνο 22650 72009.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδο ξεκινά την 1η Μαΐου 2019 και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο διάστημα της οποίας σύμφωνα με την αριθ.1/2019 Πυροσβεστική Διάταξη απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΜΑΡΙΑ Ζ.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου