Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

"ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ

Λειτουργίας Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) Νομού Φωκίδας
Στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενημερώνουμε για την λειτουργία Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (Άμφισσα) από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», το οποίο αποτελεί το μοναδικό Κέντρο Στήριξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός της δημιουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.
Κύριος ρόλος του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. είναι:
  • Η πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης κ.λπ).
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.


Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Φωκίδας στεγάζεται στην οδό Ανδρούτσου 5, Άμφισσα Φωκίδας.
Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη 09:30 – 20:00,
Τετάρτη & Παρασκευή 09:30 – 16:00.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλ. 2265301627 και ηλεκτρονικά στο e-mail: kalo.fokida@gmail.com .‘’Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί μία κοινωνική και συλλογική επιχείρηση που στηρίζεται στην συνεργατικότητα και δεν προσδοκά στο καθαρό οικονομικό όφελος, αλλά στο ανταποδοτικό κοινωνικό όφελος και στην δημιουργία κοινωνικής αξίας. Πίσω από την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσει ο Κοι.Σ.Π.Ε., υπάρχει μία ιδιαίτερα αυξημένη ανθρώπινη ευαισθησία και προσέγγιση, έναντι της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας, με βασικό στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άλλης ευαλωτότητας.’’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου