Τρίτη 7 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (η Φωκίδα εκτός)

   Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 27310Φ.11.5/6-5-2019 Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσεται η πρόσληψη 962 ιδιωτών, ως πυροσβεστών εποχιακής απασχολήσεως, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Από το σύνολο των 962, στην Στερεά Ελλάδα θα προσληφθούν οι 68, η γεωγραφική κατανομή των οποίων θα είναι :

18   στον Νομό Φθιώτιδος
  8   στον Νομό Βοιωτίας και
42   στον Νομό Ευβοίας
---------------------------------
68   Σύνολον


Πληροφορίες - Προκήρυξη

1.  Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος

2.  Τηλέφωνο πληροφοριών : 2132157965
Email : aps.diap.ppyep@psnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου