Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

"ΠΟΛΙΤΕΣ" : ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ "ΠΝΙΓΗΚΕ" ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ... (Εισήγηση στο Δ.Σ. - Προτάσεις)

(το βυθισμένο Κάλλιον στην λίμνη Μόρνου)
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Άμφισσα 14-03-2018


Κυρία Πρόεδρε κύριε Δήμαρχε κες & κοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κληθήκαμε σήμερα σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις σχετικά με την ΕΥΔΑΠ, μετά την απόφασή της να δεσμεύσει τους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ και να λάβουμε σχετική απόφαση.
Σχολιάζοντας τον τρόπο της σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου παρ’ όλο που αυτό γίνεται έκτακτα, επειδή αφορά το σημαντικότερο ζήτημα κατά την γνώμη μας το οποίο έχει απασχολήσει τον Δήμο μας στο παρελθόν και το Δημοτικό μας Συμβούλιο, θεωρούμε πως έπρεπε έστω και επιγραμματικά ως εισήγηση να αναφέρονται οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής όπως και της προηγούμενης ως αναφορά το συγκεκριμένο θέμα αρχικά και στην συνέχεια η πρόταση ή οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται ώστε να πάρει απόφαση το σώμα.
Αυτή την κρίσιμη ώρα οι κουβέντες περισσεύουν. Είναι η στιγμή ως εκπρόσωποι του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Υποστηρίζοντας αλήθειες χωρίς σκοπιμότητες πολιτικές που στο παρελθόν οδηγούσαν τις ενέργειες των εκάστοτε Δημοτικών Αρχών, χωρίς κατασκευασμένες θεωρίες που ηχούν ωραία μόνο στα δικά μας αυτιά, λογαριάζοντας αποκλειστικά το δικό μας «δίκαιο» και τα δικά μας θέλω.
Τονίζουμε αρχικά απερίφραστα πως έχουμε την άποψη ότι η ΕΥΔΑΠ Παγίων είχε χρονικό περιθώριο να λάβει αργότερα την απόφαση που πήρε και σε κάθε περίπτωση να ειδοποιούσε τον Δήμο μας για τις προθέσεις της και όχι να μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό.
Σε κάθε περίπτωση όμως η κύρια ευθύνη είναι της Δημοτικής Αρχής η οποία εμμένει όπως και οι προηγούμενες σε ένα αίτημα ανεδαφικό για τον λόγο και μόνο ότι αυτό μας αρέσει, αυτό θέλουμε εμείς. Όπως στην πράξη αποδεικνύεται λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Διότι 1ον: Εάν ήταν αποκλειστικά δικό μας θέμα θα είχαμε εφαρμόσει όσα θέλαμε χωρίς να ρωτάμε κανένα. Από την στιγμή που εξαρτόμαστε από τις αποφάσεις της ΕΥΔΑΠ πρέπει να ακούσαμε τι μας λέει και η διεύθυνση της εταιρείας. Τι δυνατότητες – επιλογές τους δίνει ο Νόμος που μπορούν να εφαρμόσουν και τι προτίθενται να κάνουν.
2ον: Τι πραγματικά μπορούμε να διεκδικήσουμε το γνωρίζουμε; Αν τελικά καταλήξουμε, ξέρουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε; Έχουμε συμμάχους σε αυτή μας την προσπάθεια και εάν όχι προσπαθούμε να βρούμε;
Το αίτημα δεν πληρώνω το ΝΕΡΟ διότι πηγάζει από τα βουνά του Δήμου μας είναι ανεδαφικό. Αυτό το αίτημα θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε εάν πραγματικά εμείς παράγουμε το νερό. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως. Το νερό όλοι μας γνωρίζουμε πως παράγεται από την φύση και είναι αειφόρο. Αυτή η λογική συνέπεια είναι που μας οδηγεί πως είναι Φυσικό Αγαθό και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Πρέπει όλη η Φύση, φυτά και ζώα να μη το στερούνται. Όλες οι ενέργειες οι ανθρώπινες που παρεμβαίνουν στην φύση με τρόπο τέτοιο ώστε να κινδυνεύει η ύπαρξη του Νερού και η ποιότητά του πρέπει να χαρακτηρίζονται εγκληματικές και να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες.
Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό το αίτημα πως ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ δεν πρέπει να πληρώνει το νερό στην ΕΥΔΑΠ είναι για εσωτερική κατανάλωση, γιατί διαφορετικά το ίδιο αίτημα θα μπορούσε να προβάλει και ο Βοιωτός που παίρνει από το Μόρνο νερό και ο Αθηναίος. Ή τουλάχιστον να το διεκδικήσουν ως Έλληνες πολίτες.
Τα επιχειρήματα που ακούγονται πως στην Πτολεμαΐδα ή την Μεγαλόπολη η ΔΕΗ δίνει αντισταθμιστικά στους κατοίκους είναι ανεδαφικά. Εκεί από την εξόρυξη του Λιγνίτη καταστρέφονται ολόκληρες περιοχές. Πρόσφατα είχαμε υποχωρήσεις στο υπέδαφος και στην επιφάνεια του εδάφους στις περιοχές αυτές και καταστράφηκαν χωριά γιατί κρίθηκαν ακατοίκητα. Ο λιγνίτης μολύνει την ατμόσφαιρα και τις γύρω περιοχές από την εξόρυξη. Ευθύνεται για το αυξημένο ποσοστό καρκίνου στις περιοχές αυτές και για ένα σωρό άλλες παθήσεις. Δεν υφίσταται η αειφορία. Ότι παίρνουν δεν ξαναγίνεται. Γι’ αυτούς τους λόγους και άλλους πολλούς η ΔΕΗ χαρίζει το ηλεκτρικό ρεύμα στους ντόπιους.
Αντίστοιχα εδώ σε μας θεσπίστηκε το τέλος της μεταλλείας που αν και ελάχιστο δηλώνει την παραδοχή προβλημάτων. Ενδεικτικά εδώ μπορούμε να πούμε για την καταστροφή των βουνών επιφανειακά. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον ως αποτέλεσμα από το πάρσιμο του Βωξίτη από τα έγκατά τους. Επίσης ο Βωξίτης δεν αναπαράγεται και είναι αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών εδώ και 3 εκατομμύρια χρόνια. Ειδικά για το Νερό που μας απασχολεί, χάνονται τα νερά της περιοχής από τα οποία σήμερα διεκδικούμε οφέλη από την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις.
Ερώτηση εύλογη: Τι υφιστάμεθα ως κάτοικοι του Δήμου Δελφών από την διέλευση του καναλιού του Μόρνου από την περιοχή μας; Από ένα κανάλι το οποίο είναι ορισμένο, δηλαδή δεν ρέει σε αυτό σε φυσικό ρου το νερό, όπου σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε διαβρώσεις και άλλα. Κανάλι που σε μεγάλο μέρος του είναι κλειστό. Μπορούμε να ισχυριστούμε και να αποδείξουμε κάτι τέτοιο; Δεύτερο ερώτημα.
Με λίγα λόγια οι ισχυρισμοί: α) τα νερά είναι δικά μας, β) οι πηγές είναι δικές μας, γ) παθαίνουμε ζημιά, δεν ευ σταθούν και δεν μπορούν να τεκμηριωθούν.
Το παρακαλετό να δοθεί πολιτική λύση δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση η μέθοδος και ο τρόπος επίλυσης του όποιου προβλήματος ενός Δήμου και μιας Δημοτικής Αρχής. Τέτοιες λογικές μακριά από εμάς.
Εδώ να τονίσουμε για να μην αφήνουμε ερωτήματα πως κατά την θητεία του Δημάρχου Νικολάου Φουσέκη στον Καλλικρατικό μας Δήμο, η διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ ήταν απόφαση της τότε Κυβέρνησης για ένα και μοναδικό λόγο: Για να πουληθεί η ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες μιας και είχε μπει και στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπρεπε να είναι χωρίς βάρη. Γι’ αυτό έκαναν αντίστοιχες ρυθμίσεις σε πολλούς Δήμους που όφειλαν νερό. Ούτε επιτυχία του τότε Δημάρχου ήταν όπως μερικοί θέλουν να το παρουσιάσουν, ούτε εκείνη η απόφαση μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες μελλοντικά αποφάσεις, είτε από την εκάστοτε Κυβέρνηση είτε από την ΕΥΔΑΠ.
Άρα οι λογικές αυτές τις οποίες προσπάθησε να μιμηθεί η σημερινή Δημοτική Αρχή αλλά την προέτρεπε να δηλώσει και δημόσια πως τις ενστερνίζεται η παράταξη του κου Ταγκαλή είναι καταστροφικές για τον τόπο.
Ένα άλλο θέμα που γίνεται κυρίαρχο και δεν πρέπει το Δημοτικό μας Συμβούλιο να παραβλέψει είναι πως αυτές οι πολιτικές τακτικές κινήσεις και αποφάσεις των Δημοτικών Αρχών επηρεάζουν αρνητικά τις 3 παρά Παρνάσσιες Δημοτικές Ενότητες που δεν παίρνουν από τον Μόρνο νερό. Ζήτημα σημαντικό.
Εμείς προτείνουμε να αξιοποιήσουμε ως ευκαιρία την κατάσταση αυτή και ο Δήμος Δελφών να πρωτοστατήσει ζητώντας:
 1. Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση των Νερών.
 2. Την υποστήριξη του αιτήματος αυτού από την ΚΕΔΕ
 3. Να απαιτήσουμε από την Κυβέρνηση, με Νομοθετική ρύθμιση, να δίνονται χρήματα στον Δήμο μας (μπορεί και πολλαπλάσια από όσα οι Δημότες του Δήμου μας θα πληρώνουν για το νερό), έτσι ώστε: Να γίνονται έργα για την προστασία των νερών- πηγών, έρευνα και προστασία των υπόγειων νερών των βουνών μας, λειτουργώντας υπηρεσία με επιστήμονες και συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων και κάθε τι που θα βοηθήσει την επάνοδο στα ορεινά μας χωριά των κατοίκων τους και νέων ανθρώπων μέσω υποδομών που θα εξυπηρετούν όλο το σύστημα υδροδότησης της περιφέρειας μας και της μισής Ελλάδας.
Αυτό είναι κάτι που πράγματι μπορεί να διεκδικηθεί και όχι το «Εμείς δεν πληρώνουμε».
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τάκης Μέγκος
Γιώτα Κασούτσα
Νίκος Σταντζούρης


3 σχόλια:

 1. Μην διαμαρτυρεστε,τον υποστηριξατε με ανταλλάγματα κύριοι το Θανασάκη,λουστειτε την τακτική του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  2. Ο Θανασάκης (όπως τον αποκαλείτε) εκλέχτηκε την 2η Κυριακή κυρίως με ψήφους του Παναγιώτη Ταγκαλή. Εάν όσοι είχαν ψηφίσει Ταγκαλή την 1η Κυριακή τον ξαναψήφιζαν και την 2η, τότε θα είχε βγει εκείνος Δήμαρχος με τα τσαρούχια, όπως λέγαν οι παλιοί. Όσοι ξέρουν να διαβάζουν τις κάλπες αυτό το γνωρίζουν. Η Θεωρία πως τον έβγαλαν οι ΠΟΛΙΤΕΣ βολεύει σχεδόν όλες τις άλλες παρατάξεις. Τις τακτικές του Δημάρχου μακάρι να τις λουζόμαστε μόνο εμείς. Τις λούζετε ο Δήμος και εσύ ανώνυμε σχολιαστή. Ενδιαφέρον θα είχε να διατύπωνες ένα αντάλλαγμα όμως. Περιμένω να το διαβάσουμε.
   Πάντα δικός σας με ευχαρίστηση
   Τάκης Μέγκος δημοτικός σύμβουλος

   Διαγραφή