Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΙΤΕΑΣ - Δελτίον Τύπου

(Λεωφόρος Άστιγγος)  

ΑΜΦΙΣΣΑ, 15.03.2018

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Α.Δ.Τ.: 11/2018
ΘΕΜΑ: “ Εντάχθηκε η πράξη «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ”.

Άλλη μια σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου μας έλαβε χώρα προχθές Τρίτη 13 Μαρτίου 2018. Πιο συγκεκριμένα ανακοινώθηκε
από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ η ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για τη δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ., όπου η συγκεκριμένη πρόταση επιλέχθηκε ανάμεσα στις 70 πρώτες.

Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου συνολικού μήκους 7.576μμ. Αναλυτικά, θα αντικατασταθούν 6.626 μμ αγωγού από HDPE 110 και 950 μμ από HDPE 200. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δεκατεσσάρων (14) πυροσβεστικών κρούνων, επτά (7) αεραεξαγωγών Φ50, δεκαπέντε (15) φρεατίων εκκένωσης και δεκατριών (13) φρεατίων δικλείδας επισκέψεων. Για τη σύνδεση των νέων τμημάτων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο της Ιτέας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 29 συνδέσεις με Φ80-Φ100 και μία σύνδεση με Φ200.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί το αντικατεστημένο και σε λειτουργία τμήμα του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Ιτέας. Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 896.340 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Γραφείο Τύπου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου