Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙΔΟΣ : ΣΕ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ


Χάριν τίνος;

   Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. τεύχος 84/ΥΟΔΔ/16-2-2018, στο οποίο εδημοσιεύθη η 591/15646/7-2-2018 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, ορίσθησαν τα 9 (εννέα) μέλη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος.
   Ως γνωστόν, στην σύνθεση της Επιτροπής, εκτός των θεσμικά περιλαμβανομένων σε αυτήν ατόμων, παρεμβαίνει και ο βουλευτής του Νομού, ο οποίος προτείνει (και φυσικά τοποθετούνται ως μέλη), 3 (τρία) άτομα του περιβάλλοντός του.


   Παραθέτουμε τον σχετικό κατάλογο των μελών της Λιμενικής Επιτροπής, όπως έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ευκόλως γίνεται αντιληπτό από τους έστω και τα ελάχιστα γνωρίζοντες για την περιοχή μας, ποιοί είναι οι ορισθέντες κατόπιν προτάσεως του Βουλευτή.

  Ανεξαρτήτως των προσόντων, των δυνατοτήτων και των απόψεων των μελών της Επιτροπής (η ικανή συνθήκη), υπάρχει και το νόμιμον της υποθέσεως (η αναγκαία συνθήκη), ούτως ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή να παράξει το όποιο έργο για το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδος.

Και εδώ είναι το δύσκολο.
Αμέσως μετά από την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της συνθέσεως της Λιμενικής Επιτροπής, η αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, η οποία έχει ορισθεί ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδος, απέστειλε επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (η οποία την είχε συμπεριλάβει στην απόφασή της), αρνούμενη να συμμετάσχει στην Λιμενική Επιτροπή, μη επιθυμώντας να νομιμοποιήσει την μη σύννομη σύνθεσή της. (μόνον δυο γυναίκες αντί τριών σε σύνολο εννέα μελών).  Και ενώ αναμενόταν η αντικατάστασή της, η Επιτροπή συνήλθε εχθές το βράδυ και με ομόφωνη απόφασή της (οκτώ παρόντα μέλη και με απούσα την αντιδήμαρχο), εξέλεξε πρόεδρο.  
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, παρ' ότι έχουν αναζητηθεί μετ' επιτάσεως "εθελοντές" για να πλαισιώσουν την Επιτροπή (ιδίως γυναίκες), δεν υπάρχει ανταπόκριση.  Απεναντίας.
Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει για το θέμα και οι πληροφορίες προέρχονται από το επίσημο διαδικτυακό  ...Φ.Ε.Κ. της κυβερνώσας παρατάξεως στην περιοχή μας.

Και τώρα, τι θα γίνει;  Ή επί το ουσιωδέστερο : Τι περιμένουμε να γίνει;

Επαναδιατυπώνουμε : Η Ιτέα και η Κίρρα ομού, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα παράκτιο μέτωπο 4 χιλιομέτρων, με βάθος 5 παραλλήλων προς την ακτή οδών.  Τίποτε άλλο.  
Και δεν έχει ανάγκη από διαφωτιστές, διορθωτές της κοινής γνώμης και "ινστρούχτορες".  Έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι την πονούν, την αγαπούν και είναι σε θέση να την βοηθήσουν, έξω από χρώματα, ιδεολογίες και διατεταγμένες υπηρεσίες.

***************************************************Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου