Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ (επιτυχώς) ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Άσκηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας»
Άμφισσα, 20 Μαρτίου 2018
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας η Επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία «Ανδραίμονας», υπό την εποπτεία κλιμακίου του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) με επικεφαλής τον Διοικητή κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου.
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού πραγματοποίησης ασκήσεων στα Νοσοκομεία για την διαπίστωση της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση κρίσεων, καθώς επίσης και στην βελτιστοποίηση της συνεργασίας με τους εμπλεκομένους φορείς. Η άσκηση προσομοίασε την εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση ενός σεισμού, στην οποία έλαβαν μέρος εργαζόμενοι του Νοσοκομείου από όλες τις υπηρεσίες Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική.
Στον προαύλιο χώρο είχε προβλεφθεί η ύπαρξη υπαίθριου Νοσοκομείου με την τοποθέτηση σκηνών, με διαφορετική χρήση της κάθε μιας, όπως τμήμα επειγόντων περιστατικών, χειρουργείο, κλινικές με «θαλάμους» νοσηλείας, εργαστήρια και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Εφαρμόστηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια του Υπουργείου Υγείας «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» (Εκκένωση Νοσοκομείου) και «ΠΕΡΣΕΑΣ» (Αντιμετώπιση Εσωτερικής Πυρκαγιάς σε Νοσοκομείο). Η Νοσοκομειακή Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό του Νοσοκομείου. Κάθε εμπλεκόμενος ανέλαβε δράση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ομάδος στην οποία ανήκει (πυρασφάλειας, μεταφοράς υλικών, μεταφοράς ασθενών, εξοπλισμού καταλυμάτων). Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία, συντονισμός δράσεων και χωρίς επικάλυψη αρμοδιοτήτων με τους Φορείς που συμμετείχαν στην άσκηση, οι οποίοι ήταν το ΕΚΑΒ Λαμίας (Τομέας Άμφισσας), η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας και η Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας.
Επιπλέον, κατά την εν θερμώ αποτίμηση, που έγινε μετά το τέλος της άσκησης στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, παρουσία του προσωπικού ( στο οποίο δόθηκαν τα εύσημα για τη θετική έκβαση της άσκησης), με την συμμετοχή της Διοίκησης του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., της Διοίκησης του Νοσοκομείου αλλά και των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν τόσο η ικανοποίηση του προσωπικού όσο και η εξοικείωση του αισθήματος ασφάλειας σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τους εργαζομένους στο Γ. Ν. Άμφισσας.

Εκ της Διοίκησης του

Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου