Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

''ΠΟΛΙΤΕΣ'' : ΕΝΑ Γ.Π.Σ. ΙΤΕΑΣ, ΓΙΑ ...ΦΙΛΗΜΑ!(Απόσπασμα από την κατατεθείσα ένσταση)
  
   ''Όσο αφορά το «Β1’ Στάδιο Μελέτης (2η Ανάρτηση 9/2015): «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» , το οποίο μας προέκυψε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 23/9/2015. Έχουμε να επισημάνουμε ότι είναι ένα κείμενο Πρόχειρο, Απροσδιόριστο, γεμάτο Αντιφάσεις και Ανακρίβειες''
(σημείωση δική μας : Ορίστε;...)
ΙΤΕΑ 12-10-2015
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Δελτίο Τύπου
«Ενστάσεις-Προτάσεις για το ΓΠΣ Ιτέας – Κίρρας»

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, της 23/9/2015, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση 15 ημερών προκειμένου φορείς και πολίτες να διατυπώσουν τις ενστάσεις και προτάσεις τους επί της εισήγησης των μελετητών για το Β1 στάδιο της μελέτης "Αναθεώρησης του ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ & ΚΙΡΡΑΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ".
Θεωρούμε ότι το ΓΠΣ Ιτέας , Κίρρας και Τριταίας ,της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας , είναι πολύ σημαντικό και αφορά όλους και όλες μας.
Μας αφορά, γιατί οι χρήσεις γης που αυτό (το ΓΠΣ) θα ορίσει για τα επόμενα χρόνια , θα καθορίσουν την προοπτική , την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής , καθώς και το βιοτικό μας επίπεδο. Οι χρήσεις γης, είναι αυτές που καθορίζουν, που θα είναι οι κατοικίες μας και που θα είναι οι δραστηριότητές μας. Οι χρήσεις γης μας δίνουν ή όχι την δυνατότητα να δουλέψουμε, να καλλιεργήσουμε , να αθληθούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να ονειρευτούμε , να ζήσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε πως μας προκαλεί εντύπωση η έντονη συζήτηση γύρω από το κυκλοφοριακό θέμα της πόλης της Ιτέας!!! που ανοίχτηκε από τις παρατάξεις της δημοτικής αρχής και της μείζονος αντιπολίτευσης. Δηλαδή της πόλης που έχει ίσως το καλύτερο ρυμοτομικό σχέδιο Πανελλαδικά. Μια συζήτηση που άνοιξε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, απασχολώντας τους συμβούλους επί 1 ώρα για το θέμα της κυκλοφορίας και συνεχίζεται να συντηρείται με διάφορες παρεμβάσεις στο διαδίκτυο. Αντίθετα για το θέμα των δικτύων (Βιολογικός, ύδρευση, κλπ) της πόλης που είναι σε οικτρή κατάσταση δεν λένε κουβέντα. Πρέπει ακόμα να τονίσουμε πως η ένσταση κατοίκων της Ιτέας για την χωροθέτηση του νέου Νεκροταφείου, είναι τεκμηριωμένη με τρόπο σαφή και πιστεύουμε πως οι μελετητές και η αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πρέπει να την λάβουν σοβαρά υπόψη τους.

Ακολουθούν , οι ενστάσεις και οι προτάσεις μας, επί των εισηγήσεων:
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ & ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ"
1. Αναφορικά με τα Πολεοδομικά Κέντρα:
Γιατί δεν χωροθετείται όλο το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας- Κίρρας ως τέτοια, αφού η πρόταση της Δ.Κ. Ιτέας είναι να ενοποιηθεί όλο το παραλιακό μέτωπο Ιτέας- Κίρρας;
Ζητάμε να επεκταθεί το Πολεοδομικό Κέντρο σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας- Κίρρας.
Ζητάμε να μην προβλέπονται στα Πολεοδομικά Κέντρα (Άρθρο 18/Ν.4269):
τα 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22.
2. Αναφορικά με τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Κατοικία (Κ1), Άρθρο 15/Ν.4269:
Η μελέτη δεν αιτιολογεί γιατί επιλέχθηκαν αυτές οι περιοχές ως τέτοιες. Υπάρχει λόγος που χαρακτηρίζονται ως Κατοικία (Κ1); Στις δύσκολές οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα γιατί να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί.
3. Περιοχή ΠΕΠΒ NATURA sci.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό χάρτη της NATURA (http://natura2000.eea.europa.eu/#)
η άνω περιοχή είναι NATURA 2000 spa.
Οι ευρωπαϊκοί χάρτες αποτυπώνουν την πραγματικότητα και όχι αυτοί της μελέτης.
Επίσης η ίδια περιοχή είναι ΠΕΠ Β γιατί είναι Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου.
4. Εκτός από τις περιοχές ΠΕΠΔ Α όλες οι υπόλοιπες περιοχές (ΠΠΜ, ΠΠΔ ΗΤ3, ΠΠΔ ΗΤ2, ΠΠΔ ΠΕ, ΠΠΔ ΕΠ, Π-Δ, Π-Ρ, ΠΠΔ-Α, ΠΠΔ ΗΤ) ανήκουν στη Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου.
5. Η περιοχή Λαρνάκι δεν μπορεί να είναι χαρακτηρισμένη ΠΠΜ, γιατί:
Α). Είναι Β΄ Ζώνη Δελφικού Τοπίου
Β). Είναι μέσα στην NATURA 2000 – κατηγορία spa
Γ). Τόσο στη Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου όσο και στη NATURA 2000 spa, απαγορεύονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτελούν βιομηχανική μονάδα υψηλής όχλησης (Γεγονός που φαίνεται στην ΑΔΑ ΒΛΛΚΟ-Υ4Θ/ 14-10-2013 καθώς και στη ΜΠΕ του 2011, των Εγκαταστάσεων).
Δ). Ζητάμε να ισχύσει ότι και στην ΑΔΑ ΒΙ6ΜΓ-840, σύμφωνα με την οποία: (i) «3. Να μην εγκριθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην παραλιακή ζώνη στη θέση Καμιώτισσα. Η περιοχή της Καμιώτισσας, τόσο το τμήμα της βόρεια-βορειοδυτικά της Ε.Ο.Ιτέας - Ναυπάκτου, όσο και το παράκτιο τμήμα της νοτίως της Ε.Ο., να μη χρησιμοποιείται για την απόθεση βωξίτη ,προκειμένου να μην προκαλείται έμμεση βλάβη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε γειτνίαση. Να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου στη θέση αυτή ,σύμφωνα με την υπ’αρ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/112237/4861πε/18.4.2012 ΥΑ.» (ii) «4. Να μην εγκριθεί η προτεινόμενη Περιοχή Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας (ΠΕΠΔ 7) εγγύς του παραλιακού μετώπου.» και(iii) «ΙΑ. Περιμετρικά των αρχαίων πύργων, οχυρώσεων και άλλων αρχαιοτήτων στις θέσεις Λαρνάκι, Πιλικίνος, Αγ. Παρασκευή Σερνικακίου και στη Βίνιανη, καθώς και περιμετρικά των διατηρούμενων τμημάτων αρχαίου αγωγού μεταφοράς ύδατος στα βόρεια της Άμφισσας, θα θεσπιστούν σημειακά ζώνες απολύτου προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3028/2002.»
Ε). Η πόλη της Ιτέας είναι χαρακτηρισμένη ως Τουριστική από δεκαετίες και με Π.Δ. και πρόσφατα με την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιτέας (Αριθ. 25 /25-5-2015)επί του ΓΠΣ Ιτέας. ( Πρέπει να δηλωθεί και στο Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού, η Ιτέα στις Αναπτυσσόμενες Τουριστικά Α2 περιοχές, γιατί πληροί τις προϋποθέσεις)
Όπως αναφέρεται Στην Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 ),δε συνάδει η Αναπτυσσόμενη Τουριστική πόλη και η εγκατάσταση ΠΠΔ υψηλής όχλησης.
6. Ζητήσαμε σε κάθε ΣΧΟΟΑΠ που ψηφίστηκε να συμπεριληφθεί στο τέλος η παρατήρηση: «Τα ΣΧΟΟΑΠ χωροθετούν τις χρήσεις γης στις διάφορες περιοχές του Δήμου. Οι μελέτες αυτές δεν κατοχυρώνουν τα όρια (γεωγραφικά σύνορα) ανάμεσα σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, ή ανάμεσα σε διαφορετικούς Δήμους. Δηλαδή η ψήφιση της προτεινόμενης μελέτης ενός ΣΧΟΟΑΠ δεν αποτελεί προηγούμενο κατοχύρωσης ή επικύρωσης διοικητικών – γεωγραφικών ορίων, ανάμεσα σε περιοχές. Οι μελέτες αυτές δεν εξετάζουν την πιστότητα των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας για την οποία εκπονούνται. Τα διοικητικά- γεωγραφικά όρια μιας περιοχής, ορίζονται μόνο από διοικητικές πράξεις των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να λυθεί το θέμα των ορίων της πόλης της Ιτέας που με αφορμή την Καμιώτισσα επαναφέρει το θέμα των ορίων της Δ. Κ. Άμφισσας που φτάνουν στη θάλασσα, μέσω των ορίων της Δ.Κ. Αγ. Ευθυμίας. Μετά το 1915 δεν υπάρχει διοικητική πράξη που να ορίζει νέα όρια ανάμεσα στη Δ.Κ. Άμφισσας ώστε να φτάνει μέσω Αγ. Ευθυμίας στη θάλασσα.
Με αφορμή την 2η ανάρτηση στις 28/9/2015
Η μελέτη με τίτλο: « Β1 Στάδιο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ» έπρεπε να εναρμονιστεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 4269/2014 και την εγκύκλιο α.π. 38525/6-8-2014 προκειμένου να γίνει εκ νέου ανάρτηση στη Διαύγεια κλπ.
Μετά από αυτό, μία διαφοροποιημένη μελέτη ήρθε για ενστάσεις στις 28/9.
Δώσαμε τις ενστάσεις – προτάσεις μας και για το νέο κείμενο, που ακολουθούν:

Όσο αφορά το «Β1’ Στάδιο Μελέτης (2η Ανάρτηση 9/2015): «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» , το οποίο μας προέκυψε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 23/9/2015. Έχουμε να επισημάνουμε ότι είναι ένα κείμενο Πρόχειρο, Απροσδιόριστο, γεμάτο Αντιφάσεις και Ανακρίβειες:
Σελ.7 «Τα πλεονεκτήματα της περιοχής του τ. Δήμου Ιτέας συνοψίζονται ως εξής:»
Α) Να προστεθούν στα τοπία φυσικού κάλλους διεθνούς ενδιαφέροντος του Δήμου, το Δελφικό Τοπίο και το Τοπίο UNESCO των Δελφών , διότι είναι τόσο σημαντικά και δεν αναφέρονται.
Β) Να αναφέρονται ονομαστικά στο σύνολο του τ. Δήμου Ιτέας οι θεσμοθετημένες Αρχαιολογικές ζώνες, Α’ και Β’ του Δελφικού Τοπίου και το Τοπίο UNESCO των Δελφών και οι περιβαλλοντικές ζώνες NATURA 2000 sci & spa, οι οποίες επίσης δεν αναφέρονται.
Γ) Επισημαίνουμε ότι αρχαιολογικό ενδιαφέρον εκτός από την Κίρρα παρουσιάζει τόσο η πόλη της Ιτέας, ( υπάρχουν ευρήματα από την Ιτέα μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας ) , όσο και οι παρακείμενες περιοχές, Λαρνάκι και Καμιώτισσα (ΑΔΑΒΙ16ΜΓ-840).
Δ) Η Πόλη της Ιτέας, είναι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, διεθνούς εμβέλειας όπως οι Δελφοί, αλλά και εθνικής όπως το Γαλαξίδι, η Αράχοβα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Στις «Οι αδυναμίες του τ. Δήμου Ιτέας οφείλονται σε χαρακτηριστικά τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού του περιβάλλοντος.», Επισημαίνουμε:

Α) Οι προστατευόμενες περιοχές και οι διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και το Τοπίο δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη, που θα απέδιδε μεγάλο πλούτο στο νομό. . Ως τώρα δεν επιχειρήθηκε ούτε στο ελάχιστο η ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών

Β) Ο Βιολογικός Καθαρισμός χρειάζεται εξαρχής σχεδιασμό.

Σελ. 8 Ευκαιρίες και περιορισμοί
Μέχρι τώρα δεν έχουμε γνωρίσει και πόσο μάλλον εκτιμήσει την τεράστια βιοποικιλότητα και τη μοναδικότητα του τόπου μας ως φυσικού περιβάλλοντος και ως Τοπίου. Συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις αποσιώπησαν και δημιούργησαν μια αρνητική εικόνα και τολμώ να πω αντίληψη για το κομμάτι αυτό του πλούτου της χώρας μας, για να εξυπηρετήσουν κυρίως τη μονοκαλλιέργεια της μεταλλείας που αφορούσε τον άλλο πλούτο της Φωκίδας, το βωξίτη. Εμπόδιζαν, τάχα, οι προστατευόμενες περιοχές και οι διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και το Τοπίο την ανάπτυξη. Δεν επιχειρήθηκε ούτε στο ελάχιστο η ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών των δυο, που θα απέδιδε μεγάλο πλούτο στο νομό. Αλλά απλούστατα η εκμετάλλευση του βωξίτη χαρίστηκε στις ξένες και εγχώριες ιδιωτικές εταιρείες. Αυτές τον εκμεταλλεύτηκαν μόνο προς όφελός τους, όπως ήταν φυσικό, και σήμερα φτάσαμε οι καταγεγραμμένοι μελισσοκόμοι στο νομό μας είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στα μεταλλεία. Μη έχοντας λοιπόν ρίξει βάρος και αυτό με ευθύνη και της αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη και άλλων τομέων όπως η ανάδειξη του Τοπίου και του Φυσικού πλούτου μας, σε συνδυασμό με την ευλογία του αρχαίου κόσμου που αναπτύχθηκε εδώ, στερηθήκαμε την ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία κι ας μας επισκέπτονται εκατομμύρια ξένοι. Πρέπει πλέον να στραφούμε και σ’ αυτούς τους τομείς ανοίγοντας δρόμο μόνιμης συνεργασίας με Παν/μια, Ινστιτούτα μελέτης άγριας ζωής, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος που μελέτησε πρώτο τα δελφίνια του Κορινθιακού κόλπου, ΚΠΕ, και άλλους φορείς, όχι μόνο για ενημερωτικές ημερίδες, αλλά και για την έκδοση πληροφοριακού υλικού, και με δράσεις και μόνιμη συμμετοχή στη μελέτη, διαχείριση και προστασία. Έχουμε νέους επιστήμονες από την περιοχή μας που θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω αν είχαν αντικείμενο εργασίας και αυτό μπορεί να δημιουργηθεί και έτσι.

Όσο για τις «ευκαιρίες» :

Α) Αποσιωπάται το γεγονός, ότι υπάρχουν τουριστικές υποδομές στην Ιτέα, δεκαετίες πριν.
Β) Η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής είναι ευθέως ανάλογη της διατήρησης του ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. Έθρεψε, σπούδασε και «Ζει» γενιές ανθρώπων Σήμερα συμβάλει σημαντικά στην οικονομία του Δ. Δελφών, προσφέροντας θέσεις εργασίας περισσότερες και από αυτές του κλάδου της εξόρυξης βωξίτη. Η μεταποίηση της ελιάς, προσφέρει θέσεις εργασίας και κάνει εξαγωγές των προϊόντων!!!
Η παραγωγικότητα του ελαιώνα αναδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτέλεσε ενέχυρο για το δανεισμό του Ελληνικού κράτους το 1824.
Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου, είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός, προστατεύεται από ειδικές διατάξεις και η καλλιέργειά του γίνεται με μέσα που δεν αλλοιώνουν την παραδοσιακή του φυσιογνωμία.
Θεωρείται ο αρχαιότερος ελαιώνας της Ελλάδας και ο αρχαιότερος οργανωμένος. Τοποθετείται στην εποχή του Παυσανία. Τα πρώτα ελαιόδεντρά του φυτεύτηκαν από τους Πελασγούς και η καλλιέργειά τους συνεχίστηκε από τους Αιολείς. Επί ενετοκρατίας (1240) η καλλιέργειά του εντατικοποιήθηκε. Το 1824 δόθηκε ως ενέχυρο στην Αγγλία για το δάνειο που λάβαμε.
Είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος στη χώρα μας. Από τους Δελφούς μέχρι την Κίρρα και από τον Ελαιώνα μέχρι την Ερατεινή περίπου 1.200.000 ρίζες ελιάς δίνουν ένα από τα ομορφότερα δείγματα της ελληνικής φύσης. Έχει χαρακτηριστεί από τον καθηγητή του Τομέα Οικολογίας του ΑΠΘ κο Ν. Μάργαρη ως το μεγαλύτερο μεσογειακό δάσος ελιάς.
Εντάσσεται στη Σύμβαση για την Προστασία του Τοπίου ως μέρος του Δελφικού Τοπίου και μνημείο της UNESCO.
Αποτελεί ταυτόχρονα μέρος ενός δεύτερου μνημείου της UNESCO του «δρόμου της ελιάς» που είναι το δεύτερο αναγνωρισμένο παγκόσμιο μονοπάτι μετά το «δρόμο του μεταξιού»
Έχει αυτοτελή πολιτιστική οντότητα ως ζωντανό ανθρώπινο έργο-καλλιέργεια.
Ο συνδυασμός των προϊόντων του ελαιώνα με το χαρακτηρισμό του ως «Παραδοσιακός» και όντας ταυτόχρονα μέρος του Δελφικού Τοπίου-μνημείου της UNESCO, στα πλαίσια του μοντέλου ανάπτυξης Αγροτική παραγωγή –ποιοτικός τουρισμός, μπορεί να πολλαπλασιάσει τις θέσεις εργασίας και την οικονομική του απόδοση, καθιστώντας αυτόν κορυφαίο παραγωγικό κλάδο παράλληλα με τον τουρισμό.
Σελ.17 Πολιτισμός – Διοίκηση
Ανακρίβειες:
Α) «Η βιβλιοθήκη, πνευματικό κέντρο, κλπ », δεν στεγάζονται στο παλαιό δημαρχείο.
Β) Δεν χρειάζεται « να αναζητηθεί κατάλληλο οικόπεδο για απαλλοτρίωση από το Δήμο για να καλυφθούν οι ανάγκες» , διότι υπάρχει οικόπεδο στην Ιτέα που ανήκει στον Δήμο και αγοράστηκε για χώρους διοίκησης και πολιτισμού από το 2001.
Σελ.19 Κοινωφελείς λειτουργίες
Εκπαίδευση : Το Γυμνάσιο – Λύκειο που καλύπτει τις ανάγκες όλης της Δημοτικής Ενότητας και χρήζει ολικής ανακαίνισης.
Σελ. 21 Πολιτισμός

Να δημιουργηθεί Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής στην Κίρρα που έχει από την αρχαιότητα παράδοση (λόγω του καλού χώματός της) και να συνδεθεί θεματικά με την επίσκεψη του αρχαίου καμινιού στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Το εργαστήρι θα μπορούσε να έχει ταυτόχρονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα(μαθητεία, εκ/κά προγράμματα, συνεργασία με Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών, ΚΠΕ, κλπ) και οικονομικό όφελος για τη Τ.Κ. με το να είναι επισκέψιμο και διαθέτοντας εκθετήριο έργων και πωλητήριο.


Σελ. 22 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Να προστεθεί Αρχαιολογική ζώνη Α, Αρχαιολογική ζώνη Β, Καταφύγιο άγριας ζωής, ως μεμονωμένες ζώνες, διότι Αγνοούνται ως τέτοιες.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σελ. 37 Π.2.6.1.2. ΠΠΔ ΠΕ Περιοχή εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων υποστήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας

Η περιοχή Λαρνάκι δεν μπορεί να είναι χαρακτηρισμένη ΠΠΔ ΠΕ, γιατί:
Α) Είναι Β΄ Ζώνη Δελφικού Τοπίου
Β) Είναι μέσα στην NATURA 2000 – κατηγορία spa
Γ) Τόσο στη Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου όσο και στη NATURA 2000 spa, απαγορεύονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτελούν βιομηχανική μονάδα υψηλής όχλησης (Γεγονός που φαίνεται στην ΑΔΑ ΒΛΛΚΟ-Υ4Θ/ 14-10-2013 καθώς και στη ΜΠΕ του 2010, των Εγκαταστάσεων).
Δ) Ζητάμε να ισχύσει ότι και στην ΑΔΑ ΒΙ6ΜΓ-840, σύμφωνα με την οποία: (i) «3. Να μην εγκριθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην παραλιακή ζώνη στη θέση Καμιώτισσα. Η περιοχή της Καμιώτισσας, τόσο το τμήμα της βόρεια-βορειοδυτικά της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου, όσο και το παράκτιο τμήμα της νοτίως της Ε.Ο., να μη χρησιμοποιείται για την απόθεση βωξίτη, προκειμένου να μην προκαλείται έμμεση βλάβη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε γειτνίαση. Να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου στη θέση αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/112237/4861πε/18.4.2012 ΥΑ.» (ii) «4. Να μην εγκριθεί η προτεινόμενη Περιοχή Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας (ΠΕΠΔ 7)εγγύς του παραλιακού .» και(iii) «ΙΑ. Περιμετρικά των αρχαίων πύργων, οχυρώσεων και άλλων αρχαιοτήτων στις θέσεις Λαρνάκι, Πιλικίνος, Αγ. Παρασκευή Σερνικακίου και στη Βίνιανη, καθώς και περιμετρικά των διατηρούμενων τμημάτων αρχαίου αγωγού μεταφοράς ύδατος στα βόρεια της Άμφισσας, θα θεσπιστούν σημειακά ζώνες απολύτου προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3028/2002.»
Ε) Η πόλη της Ιτέας είναι χαρακτηρισμένη ως Τουριστική από δεκαετίες και με Π.Δ. και πρόσφατα με την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιτέας (Αριθ. 25 /25-5-2015)επί του ΓΠΣ Ιτέας. Πρέπει να δηλωθεί και στο Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού, η Ιτέα στις Αναπτυσσόμενες Τουριστικά Α2 περιοχές, γιατί πληροί τις προϋποθέσεις).
Όπως αναφέρεται Στην Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 ),δε συνάδει η Αναπτυσσόμενη Τουριστική πόλη και η εγκατάσταση ΠΠΔ υψηλής όχλησης.

Σελ.41 Π.2.6.1.4. Περιοχές συνοδών εγκαταστάσεων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

Τόσο στη Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου όσο και στη NATURA 2000 spa, απαγορεύονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτελούν βιομηχανική μονάδα υψηλής όχλησης (Γεγονός που φαίνεται στην ΑΔΑ ΒΛΛΚΟ-Υ4Θ/ 14-10-2013 καθώς και στη ΜΠΕ του 2011, των Εγκαταστάσεων).

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009 )Στηνσελ.1699 αναφέρει : <<(β) Παράκτιος χώρος: Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο. Η κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ζώνες που χαρακτηρίζονται από το χωροταξικό σχεδιασμό ως προτεραιότητας για τον τουρισμό ή τον παραθερισμό.>> Επίσης στο ίδιο ΦΕΚ, Κεφ. Δ’ άρθρο 8, σελ. 1706, αναφέρει: <<δ) Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων…. ε) Σε ζώνες που από το Ε.Π. Τουρισμού χαρακτηρίζονται ως τουριστικής προτεραιότητας και μάλιστα ως ανεπτυγμένες τουριστικά πρέπει να αποθαρρύνεται η διάσπαρτη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση τους είναι κατά κανόνα δυνατή σε τμήματα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας − χειροτεχνίας καθώς και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό κρίνεται επιθυμητή. στ) Στις περιαστικές ζώνες πρέπει να αποθαρρύνεται διάσπαρτη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης.>>
Σελ.61 Π.3.2.1.5. Ενέργεια

Στην Ιτέα και στην Κίρρα, πάνω στις σκεπές των σπιτιών, υπάρχουν εγκαταστημένα πολλά φωτοβολταϊκά. Θα μπορούσε να επεκταθεί, σε όσους ιδιοκτήτες επιθυμούσαν, καθότι είναι πόλη με μεγάλη ηλιοφάνεια. Συνεπώς ο ισχυρισμός απουσίας ΑΠΕ, δεν ισχύει. Άλλωστε αν οι μελετητές εννοούν μόνο τα αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά, αυτό δεν είναι επιθυμητό, μιας και η πόλη είναι περιορισμένη χωρικά και η ύπαρξη των ΑΠΕ, θα καταστρέψει την Τουριστικότητα της πόλης. Όσο για τα βοσκοτόπια, προφανώς η μελέτη αναφέρεται σε άλλη περιοχή, γιατί τέτοια δεν υπάρχουν , ούτε έχουν χωροθετηθεί στην υπάρχουσα μελέτη, χώροι εκτροφής ζώων.

Σελ.61 Π.3.2.1.7. Ύδρευση Άρδευση Αποχέτευση Απορρίμματα

Α) Να προστεθεί, η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του δικτύου ύδρευσης της Ιτέας και της Κίρρας.

Β) «Στην Δημοτική Ενότητα Ιτέας λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός έναντι του κόλπου Αγκάλης. Βιολογικό Καθαρισμό διαθέτει επίσης και η εταιρία S&B στις εγκαταστάσεις στο 51 χλμ » Δεν αφορά την παρούσα μελέτη, το τι συμβαίνει στο 51, αλλά το που πηγαίνουν τα Βιομηχανικά Απόβλητα από την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του βωξίτη, στο Λαρνάκι. Αυτό Αποσιωπάται.

Σελ. 63 Δεν υφίσταται πλέον ΧΑΔΑ στην ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗ

Σελ. 64 Δεν υφίσταται πλέον Νομαρχία Φωκίδας.

Π.4.2.2. Μελέτες, Έργα και Θεσμικές Παρεμβάσεις Αναπτυξιακού Χαρακτήρα και για την Προστασία του Φυσικού - Πολιτιστικού Περιβάλλοντος

σελ. 67 Π.4.2.2.1. Θεσμικές παρεμβάσεις, μελέτες και έργα Α’ Προτεραιότητας:

Α) Στην Μελέτη ανάδειξης και προβολής του Αρχαιολογικού χώρου της Κίρρας , να προστεθεί της Ιτέας η περιοχή Λαρνάκι και η διασύνδεσής της σε ενιαίο δίκτυο με τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους ευρύτερης περιοχής.
Β) Να προστεθεί στην ανάδειξη και προστασία των σημαντικών φυσικών πόρων του Δήμου, η δημιουργία , Φορέων Διαχείρισης για τις Περιοχές Natura 2000, Καταφύγιο Άγριας Ζωής, το Δελφικό Τοπίο και το Τοπίο UNESCO των Δελφών.
Γ)Να προστεθεί στην ανάδειξη και προστασία των υπολοίπων σημαντικών φυσικών πόρων του Δήμου, το Δελφικό Τοπίο και το Τοπίο UNESCO των Δελφών ( Παγκόσμιας εμβέλειας )
Δ) Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου. Να Αφαιρεθεί, δεν συνάδει η πρόταση, με την θεματική ενότητα , «Προστασίας του Φυσικού - Πολιτιστικού Περιβάλλοντος »

σελ. 67 Π.4.2.3.2. Λοιπή Τεχνική Υποδομή

Να προστεθεί, η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του δικτύου ύδρευσης της Ιτέας και της Κίρρας.

Σελ. 68 Π.4.2.3.3. Κοινωνικός Εξοπλισμός

Να προστεθεί, η αντικατάσταση των πλακιδίων από Αμίαντο του Λυκείου και Γυμνασίου Ιτέας καθώς και όπου αλλού υπάρχουν σε σχολεία ή σε δημόσια κτήρια.


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν
Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου