Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ : ΟΥ-ΔΟΛΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152;...                         Αμφισσα 05 /10 / 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ 24722
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
_____

Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά ΠΡΟΣ:
Ταχ.Κώδ.: 331 00 Μ.Μ.Ε. Φωκίδας
Πληροφορίες:Τρ.Πιλάλα-Τσακίρη
Τηλ.: 2265350023
FAX: 2265350021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΔΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ;

Σχετικά με την αριθ. 43/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Δελφών», η οποία επικυρώθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας με αριθμό 746/62855/18.62015 και ακυρώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152 με την αριθ. 13/2015 απόφασή της, με αιτιολογικό ότι δέχεται την προσφυγή της κ. Ειρήνης Τζαβάρα η οποία προφασίζεται ότι δεν προσκλήθηκε νομίμως και δεν της δόθηκε δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου της Τ.Κ. Σερνικακίου του Δήμου Δελφών, δεδομένου ότι η επιλογή από την πλευρά του Δήμου Δελφών της οικονομικής προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς ως συμφερότερης εξαρτιόταν άμεσα από την εκ μέρους της Τράπεζας, παραχώρησης στο Δήμο Δελφών ακινήτου στο Σερνικάκι, έχω να δηλώσω τα εξής:
Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται όλοι οι Πρόεδροι των (36) τοπικών συμβουλίων του Δήμου Δελφών νομίμως, τα δε αποδεικτικά προσκλήσεων υπάρχουν όλα στο γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.
Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η Επιτροπή του άρθρου 152 ουδέποτε μας τα ζήτησε προκειμένου να αποφασίσει για θέματα που άπτονται των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κ. Ειρήνη Τζαβάρα στο εν λόγω Συμβούλιο είχε κληθεί νομίμως και δεν παρέστη. Το αποδεικτικό της πρόσκλησης που κλήθηκε υπάρχει στο φάκελο του Δ.Σ..
Αυτό μάλιστα συμβαίνει δεύτερη φορά όταν για τον ίδιο λόγο, ότι δήθεν δεν είχαν κληθεί οι πρόεδροι των Τ.Σ., μας ακυρώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152 η αριθ. 385/2015 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών». Δηλαδή ότι τάχα δεν είχαν κληθεί οι πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Γ. Μαντά, κ. Τ.Γουώρθ, Ν.Αναγνώστου, Ν.Βενετσάνης . Γεγονός απολύτως ψευδές όπως επίσης αποδεικνύεται από τα αποδεικτικά τα οποία υπάρχουν. Και γι΄ αυτό το λόγο έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αίτημα Αναστολής και Ακύρωσης για την εν λόγω απόφαση.
Και οι δύο αυτές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 152 παρακωλύουν το έργο της Δημοτικής Αρχής, και γεννούν πολλά ερωτηματικά, για την εν λόγω επιτροπή.
Για όλους αυτούς τους λόγους θα ζητηθεί έλεγχος του ορθού έργου της εν λόγω επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, ανωτέρα Αρχή της Επιτροπής, και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή προκειμένου να εξετασθεί αν υπάρχουν και άλλου είδους τέτοια φαινόμενα σε άλλους Δήμους που άπτονται της αρμοδιότητας ελέγχου της εν λόγω Επιτροπής.


Η Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου ΔελφώνΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου