Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Γ.Π.Σ. ΙΤΕΑΣ : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ


''Εδώ, θα γίνει,
ο τάφος μας (τους)!...''

   Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από μια προσφάτως υποβληθείσα ένσταση κατά του νέου Β1 σταδίου του Γ.Π.Σ. Ιτέας  και συγκεκριμένα το τμήμα της ενστάσεως το αναφερόμενο στην πρόθεση των Μελετητών να εγκατασταθεί νέο Κοιμητήριο βορείως της Ιτέας. 
Και ετούτο γίνεται με αφορμή την αυριανή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ''κλείσει'' το θέμα του Γ.Π.Σ.
  Οι ενστάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από κατοίκους της Ιτέας έως και τις 13-10-2015, ως επί το πλείστον αναφέρονται και εστιάζουν, στην πρόταση των Μελετητών για την ίδρυση νέου Κοιμητηρίου στο σημείο επαφής της πόλεως με την Ζώνη Α' του Δελφικού Τοπίου.  Η οποία πρόταση απλά μεταφράζεται στο ότι, αφ' ενός μεν απαγορεύεται δια παντός στην πόλη να αναππτυχθεί προς βοράν, όπου και η μόνη διέξοδός της και αφ' ετέρου, όταν κάποτε θα αλλάξουν (και θα αλλάξουν) οι συνθήκες και οι περιορισμοί του Δελφικού Τοπίου, η Ιτέα θα εξακολουθεί να παραμένει εγκλωβισμένη, λόγω του Κοιμητηρίου.  Η προοπτική δηλαδή, η ''ανοικτή ματιά'' για το μέλλον της πόλεως, απουσιάζει εντελώς από τα ''αναπτυξιακά'' σχέδια των Μελετητών του Γ.Π.Σ. Ιτέας.
 Και όπως γίνεται αντιληπτό, η ''επιστημονικότητα'' της απόψεώς των για την πόλη μας, έχει τόση σχέση με την πραγματικότητα, όσην σχέση έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο...

*****************************************

 1. Ίδρυση νέου Κοιμητηρίου
  Η κακοήθεια (γιατί περί κακοήθειας πρόκειται) του πρώην Δημάρχου Ν. Φουσέκη, στην επιμονή του οποίου ενέδωσε η πλειοψηφία (παραταξιακή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, το οποίο με απόφασή του κατά τον Φεβρουάριο του 2013 επρότεινε-υπέδειξε στο Κ.Α.Σ. στα πλαίσια της ανα-οριοθετήσεως της Β' Ζώνης του Δελφικού Τοπίου και την δημιουργία νέου Κοιμητηρίου επί της περιφερειακής οδού Ιτέας-Κίρρας, η κακοήθεια αυτή λοιπόν, υιοθετήθη πλήρως από τους Μελετητές του Γ.Π.Σ. Ιτέας, χωρίς κανείς από αυτούς τους ''ειδικούς'' να αναρωτηθεί :
  - Υπάρχει Μελέτη (όπως προβλέπεται) για τις ενδεχόμενες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις την προτεινόμενη θέση για το νέο Κοιμητήριο;
  - Υπάρχει Υδρογεωτεχνική Μελέτη για εκείνην την περιοχή;
  - Υπάρχει Γεωλογική Μελέτη για την καταλληλότητα της προτεινόμενης περιοχής;
  - Τηρούνται οι περιορισμοί γειτνιάσεων με οικισμούς, Νοσοκομεία και πηγές-φρέατα;
  - Υπάρχει η συναίνεση από τους περί τον Τουρισμό κρατικούς υπευθύνους, για την κατάληψη αυτής της προνομιακής θέσεως του Δελφικού Τοπίου από ένα Κοιμητήριο; Διότι ως γνωστόν, ο Ε.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, είχε επιβάλει το να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του όταν επρόκειτο να ιδρυθεί Κοιμητήριο επί οδικής αρτηρίας, πλησίον τουριστικών περιοχών.

Εάν ευοδωθεί η αποδοχή της δημιουργίας νέου Κοιμητηρίου για την Ιτέα στην συγκεκριμένη θέση, θα πρόκειται για την ενυπόγραφη τοποθέτηση Ταφόπλακας στα όποια αναπτυξιακά σχέδια της πόλεως, στον αιώνα τον άπαντα. Θα πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα σε βάρος της πόλεως, του οποίου οι σχεδιαστές και εκτελεστές, δεν θα πρέπει να παραμείνουν ανώνυμοι και αμέτοχοι των όποιων ευθυνών αναζητηθούν.

Πρόταση :
Έχει υποδειχθεί ιδανικός και ικανός χώρος για την ίδρυση νέου Κοιμητηρίου, βόρειο-δυτικά της πόλεως, βορείως των Γαλλικών μώλων και της περιοχής ''Βάλτος''. Συνδυάζει και εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ανενόχλητου και ανεμπόδιστου Κοιμητηρίου. Και είναι απορίας άξιον γιατί, ενώ έχει υποδειχθεί και έχει γίνει αποδεκτή η πλεονεκτικότητα του συγκεκριμένου χώρου για αυτόν τον σκοπό κατά την πρόσφατη παρουσίαση του θέματος στο Τοπικό Συμβούλιο Ιτέας, έναντι οποιασδήποτε άλλης τοποθεσίας, εν τούτοις και εκ των υστέρων, δεν γίνεται αποδεκτή από τους Μελετητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου