Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Δ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΜΦΙΣΣΑ 07.04.2014
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 24 /2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ. Εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 385.410,30 €, η πρόταση του Δήμου Δελφών με τίτλο: «Προμήθεια κάδων συλλογής και δράσεων ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή αστικών βιοαποβλήτων Νομού Φωκίδας».

Σας ανακοινώνουμε ότι ύστερα από την αρ. οικ. 123796/27-03-2014 απόφαση του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» η πρόταση του Δήμου Δελφών με τίτλο: «Προμήθεια κάδων συλλογής και δράσεων ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή αστικών βιοαποβλήτων Νομού Φωκίδας» με κωδικό MIS 457767.
Πρόκειται ουσιαστικά για το τρίτο αποφασιστικό βήμα που ολοκληρώνει την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων (σχεδόν 14,5 εκ. ευρώ) για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά / αναπτυξιακά προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή του Δήμου Δελφών μαζί με τα ήδη ενταχθέντα έργα που αφορούν την Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (X.Y.T.Y), του εργοστασίου κομποστοποίησης και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Νομού Φωκίδας.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάπτυξη της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαλογής στην πηγή Αστικών Βιοαποβλήτων, και πιο συγκεκριμένα:
(α) στην προμήθεια κάδων για την οργάνωση της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων.
(β) στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού για την υλοποίηση του συστήματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων.

Το έργο θα εξυπηρετεί το σύνολο των Καλλικρατικών Δήμων του Νομού Φωκίδας (Δ. Δελφών και Δ. Δωρίδος) - εκτός του πρώην Δήμου Ευπαλίου που έχει αποχωρήσει επί Καποδίστρια από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας για να ενταχθεί στον αντίστοιχο της Ναυπάκτου. Το προδιαλεγμένο βιοαποδομήσιμο υλικό θα συλλέγεται και θα οδηγείται στη Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Υλικού, η οποία θα συν-χωροθετηθεί με τον Χ.Υ.Τ.Υ. στη θέση «Βαρτός» της Δ.Ε. Άμφισσας, εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 139.500 m2. Η λειτουργία του εν λόγω προγράμματος, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανακύκλωσης, έχει ως στόχο να οδηγούνται τελικά στο ΧΥΤΥ μόνο τα υπολείμματα των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
Σημειώνεται ότι για το σύνολο των Δήμων Δελφών και Δωρίδος θα ακολουθηθεί το σύστημα κεντρικών κάδων διαλογής, με εξαίρεση της Δ.Ε. Γραβιάς και Δεσφίνας όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το σύστημα πόρτα-πόρτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου