Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ !...


Στο ''δια ταύτα''.

   Σύλλογοι με Οικολογικές ευαισθησίες και Κινήσεις πολιτών, από όλην την Στερεά Ελλάδα (15 τον αριθμόν), συνεργάσθηκαν μεταξύ τους και συνέταξαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους υποψήφιους Περιφερειάρχες, (6 τον αριθμόν), της Στερεάς Ελλάδος. Ευφυέστατη κίνηση,  Πρωτοπορειακή!
Περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 7 τελευταίες (29-35)
είναι γενικού ενδιαφέροντος και αφορούν ολόκληρη την Περιφέρεια, οι δε υπόλοιπες 28 είναι κατανεμημένες ανά Νομό και αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα-προβλήματα των Νομών.

Για τον δικό μας Νομό, για τον Νομό Φωκίδος, έχουν συνταχθεί 4 ερωτήσεις (25-28) από τους :
-  Κίνηση για την σωτηρία της Γκιώνας
-  Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας ''Άρτεμις''
-  Ομάδα Κτηνοτρόφων Δωρίδος

Εμείς, από το 14σέλιδο ερωτηματολόγιο, αναδημοσιεύουμε τις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον Νομό μας, επισημαίνοντας  μόνον ότι :
-  Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και θα φέρει τους Υποψήφιους Περιφερειάρχες προ των προβλημάτων της Περιφέρειας, για την λύση των οποίων θα δεσμευθούν με τις προτάσεις τους.  Και αυτές θα είναι το πολιτικό κριτήριο της εκλογής και στην συνέχεια του ελέγχου τους.
-  Για την ''Κίνηση για την Σωτηρία της Γκιώνας'' και τον κύριο φορέα της Γεώργιο Κόλλια, είχαμε αναφερθεί προ 2 ημερών με την δημοσίευση της απόψεώς του, για τον Χωροταξισμό  στον Δήμο Δελφών. 

***********************************************

Φωκίδα

  1. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με πανεπιστημιακές μελέτες, υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του Κορινθιακού με επιπτώσεις για το οικοσύστημα και την υγεία λόγω συγκεκριμένων μεταλλευτικών μονάδων και εγκαταστάσεων; Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ποιες, για την παραπέρα διερεύνηση αυτών των στοιχείων και την συμμόρφωση των βιομηχανιών; (από την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας η Αρτεμις και την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας)

Τεκμηρίωση:
Α. Δύο πρόσφατες πανεπιστημιακές εργασίες με τίτλους α) « Επίδραση της Εξόρυξης του Βωξίτη στα ιζήματα του κόλπου της Ιτέας: Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων και ραδιενεργών νουκλιδίων» Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2007)   και β) «Ιζηματολογική – γεωχημική και ορυκτολογική Μελέτη των επιφανειακών ιζημάτων του όρμου  της Ιτέας » Πανεπιστημίο Αιγαίου (2009) ,  καταδεικνύουν:
Ø  την ύπαρξη βωξίτη στα ιζήματα του Κόλπου της Ιτέας καθιστώντας τα «ελαφρά επιβαρυμένα» σε βαρέα μέταλλα που επιτάσσουν την παραπέρα διερεύνηση τυχόν διασποράς τους στο περιβάλλον και μεταφοράς τους στην τροφική αλυσίδα
Ø  συγκεντρώσεις Νικελίου. Μολύβδου και Ψευδαργύρου πάνω από τα θεσπισμένα όρια στο έδαφος
Ø  μόλυνση των εδαφών της περιοχής του κόλπου της Ιτέας με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων Ουρανίου 238U, ραδίου 226Ra και θορίου 232Th που περιέχονται στον βωξίτη,

Β. Μελέτες Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων υποδεικνύουν ότι η ερυθρά ιλύς, χημικό απόβλητο της Βιομηχανίας Αλουμινίου που δραστηριοποιείται στον κόλπο της Αντίκυρας έχει καλύψει ότι το 1/5 του βυθού του Κορινθιακού καταστρέφοντας το βένθος του.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα μέσω του μεταλλικού αγωγού απόρριψης της ερυθράς ιλύος μήκους περίπου 3 χλμ. απελευθερώνεται στον Κορινθιακό κόλπο απροσδιόριστης ποσότητας διήθημα και άλλα παραπροϊόντα από την λειτουργία της βιομηχανίας. Επίσης ποσότητα ερυθράς ιλύος εναποτίθεται ήδη επιφανειακά στην πίσω πλευρά του εργοστασίου (περιοχή Αγ. Αθανασίου) χωρίς κανέναν έλεγχο (ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ). Ήδη μελέτες και παρατηρήσεις έχουν καταδείξει την τοξικότητα της ερυθράς ιλύος. Είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού ότι εκτός της δημιουργίας τοξικών λοφίσκων, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης από τα τοξικά και τα βαρέα μέταλλα που εμπεριέχονται στην κόκκινη λάσπη, αφού αφ’ ενός μεν μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, αφ’ ετέρου δε εξ αιτίας των βροχών και της απορροής των υδάτων καταλήγουν στη θάλασσα δια μέσου του παρακείμενου ρέματος.
Άλλες πάλι μελέτες χαρακτηρίζουν τον κόλπο της Αντίκυρας σαν τον πιο ρυπασμένο κόλπο της Ελλάδας σε ΠΑΥ (Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες) καθώς στα ιζήματα του κόλπου ανιχνεύονται ποσότητες ΠΑΥ ως και 30 φορές περισσότερες από το θαλάσσιο χώρο περί την Ψυτάλλεια στην Ελευσίνα (μελέτη ΕΛΚΕΘΕ). Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες προέρχονται από ανθρωπογενείς διαδικασίες και είναι πυρολυτικής προέλευσης, αποδεδειγμένα δε προκαλούν διάφορες μορφές καρκίνου καθώς δρουν συσσωρευτικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει επιβάρυνση των εδαφών σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Αλουμίνιο σε στοιχεία και κατάλοιπα όπως Φθόριο, Θείο, Μόλυβδος που προκαλούν βλάβες στην υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων.
Από τη σύγκριση των υποβαλλόμενων σύμφωνα με το νόμο μετρήσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων, προκύπτει ότι η πολύχρονη λειτουργία της Βιομηχανίας Αλουμίνιον Α.Ε. , οι παλιές εγκαταστάσεις και η παλιά τεχνολογία παραγωγής έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή και διασπορά αέριων ρύπων σε ποσότητες εκτός των θεσμοθετημένων από την Ε.Ε. ορίων. Οι αέριοι ρύποι (αιωρούμενα σωματίδια, αρσενικό, νικέλιο, ΠΑΥ, φθόριο, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, κτλ.) υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους (Μελέτη Πανεπιστημίου Πατρών- ΣΠΟΑΚ).
  1. Ποια είναι η θέση σας στην επέκταση εξορύξεων βωξίτη στην Γκιώνα, δεδομένου ότι εδώ και 70 περίπου χρόνια υφίσταται τρομερές πιέσεις ένα από τα πιο σπουδαία οικοσυστήματα της χώρας; Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων; Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τις αποκαταστάσεις των «ξοφλημένων» εξορύξεων που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα; Τι μέτρα θα προτείνετε να παρθούν θεσμικά σε επίπεδο πρόληψης αλλά και ελέγχου για την προστασία των υπόγειων νερών από τις υπόγειες εξορύξεις ? από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας

Τεκμηρίωση: Με τις τελευταίες αδειοδοτήσεις του 2013 παραδίδονται για έρευνα και εξόρυξη βωξίτη περίπου επιπλέον 50.000 στρ. σε περιοχές της Γκιώνας, που ένα μεγάλο τμήμα των περιοχών αυτών βρίσκεται εντός προστατευομένων περιοχών του δικτύουNATURA 2000. Το τελευταίο διάστημα, μπροστά στο μέγεθος της ορατής καταστροφής που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα στην Γκιώνα και κάτω από την πίεση των τοπικών κοινωνιών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι εταιρίες εξόρυξης έχουν προσανατολιστεί σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις των κοιτασμάτων βωξίτη. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αν και δεν έχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, επιδρούν σημαντικά στον υδροφόρο ορίζοντα και στα δίκτυα των υπογείων νερών χωρίς να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη πρόβλεψη - μέριμνα στις μελέτες που κατατίθενται και φυσικά χωρίς να ανακοινώνονται στοιχεία για ευρήματα κατά την εξέλιξη των εργασιών. Η περιοχή έχει τεράστια σημασία σαν τροφοδότης υδάτινων πόρων της λεκάνης του Μόρνου και της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού και την αξία του νερού σαν κοινωνικού αγαθού και πηγή ζωής. Από την άλλη πλευρά η μονοκαλλιέργεια των εξορύξεων βωξίτη μόνο συγκεκριμένους επιχειρηματίες ωφέλησε και ωφελεί, ενώ η Φωκίδα θεωρείται από τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας.

  1. Ποιοί πιστεύετε ότι πρέπει να είναι βασικοί άξονες ανάπτυξης της Φωκίδας; Ποια είναι η θέση σας για την Π.Ε. Φωκίδας στο προς αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας; από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας

Τεκμηρίωση: Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία προβλέπει ότι η Φωκίδα είναι κύριας προτεραιότητας μεταλλευτική περιοχή ακόμα και οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων βωξίτη και κατ΄ επέκταση επιχειρησιακός σχεδιασμός που να διασφαλίζει αυτό που ονομάζεται διεθνώς «βιώσιμη ανάπτυξη» δηλαδή η δυνατότητα αξιοποίησης και χρήσης των φυσικών πόρων από τις επόμενες γενεές. Αντίθετα ο σχεδιασμός των εταιριών, κατά δήλωση τους σε επίσημες μελέτες τους, ευθυγραμμίζεται με το πώς μπορούν να καλυφθούν οι «παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς» αγνοώντας τις κοινωνικές ανάγκες.

  1. Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Δωρικής γης αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα των βοσκοτόπων που αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε μια περιοχή που οι κάτοικοι κατά κύριο επάγγελμα είναι κτηνοτρόφοι. Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε για να επιταχυνθεί και με ποιους τρόπους; από ομάδα κτηνοτρόφων Δωρίδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου