Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

"ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" (Δημοτική Παράταξη) : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ


ΑΜΦΙΣΣΑ 31.7.2017

Απόψεις για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου

Επιστημονικοί φορείς ( Ελληνικό κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κ.λ.π.) και κυβέρνηση τοποθετήθηκαν το φαινόμενο της εμφάνισης μεδουσών στον Κορινθιακό κόλπο εκφράζοντας  τις επιστημονικές τους απόψεις. Το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό.
Κυριότερη αιτία είναι η κλιματική αλλαγή (αύξηση της θερμοκρασίας), δεν είναι όμως η μοναδική επειδή σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει η  υπεραλίευση, η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος ( Αστικά λύματα  & έλλειψη βιολογικών καθαρισμών) και λύματα μεγάλων μονάδων) ενώ ένας παράγοντας στον οποίο έχει γίνει μικρή αναφορά είναι η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης από πλευράς κράτους.
Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με το αναπτυξιακό μοντέλο, έχει αποκτήσει σημαίνοντα χαρακτήρα στα σχέδια προσαρμογής των αναπτυγμένων χωρών στην κλιματική αλλαγή. Η αξιόπιστη, χωρικά και χρονικά, εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί καθοριστική παράμετρο για το σχέδιο προσαρμογής σε αυτή, τόσο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο όσο και σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι νέες κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να προσδιορίζονται με σεβασμό στην επιστημονική μεθοδολογία, με αναφορά στις αποκλίσεις που μπορεί να σημειωθούν ως προς τις επιπτώσεις, με προσήλωση στη διακρίβωση.
Η διασφάλιση των παραπάνω στοιχείων, αποτελεί βασική υποχρέωση και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε η επιστημονική γνώση να υποστηρίζει με το κύρος της, τον σχεδιασμό πολιτικών για την κοινωνία αλλά και να ενημερώνει ορθά τους πολίτες που συχνά γίνονται δέκτες πρόχειρων εκτιμήσεων για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.
Στα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Υδατικών Διαμερισμάτων η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζεται ως περιθωριακό ζήτημα, μέσα από κάποιες γενικές αναφορές, παρά τη μεγάλη σημασία των επιπτώσεων της στην επάρκεια των υδατικών αποθεμάτων.
 Σε ότι αφορά στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) το συμπέρασμα είναι κοινό:   πλήρης απουσία κάθε αναφοράς στην κλιματική αλλαγή και κατά μείζονα λόγο στην προσαρμογή σε αυτήν .  Είναι κατά συνέπεια σαφές ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν έχει αφομοιώσει τις εξελίξεις της κλιματικής αλλαγής. Η γενική εικόνα για τη βασική περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην κλιματική αλλαγή, ακόμη και στα πιο πρόσφατα νομοθετήματα ή αναθεωρήσεις παλαιοτέρων.
Τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των επιπτώσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής ή και του κάθε κλάδου. Συχνά τα μέτρα υπερβαίνουν διοικητικά όρια και απαιτούν διαπεριφερειακή προσέγγιση π.χ. στην 'κλειστή' θάλασσα του Κορινθιακού. Υπό αυτό το πρίσμα οφείλουν να σχεδιάζονται σε επίπεδο κλιματικής ζώνης.
Προτάσεις:
Η ένταξη του Κορινθιακού στο σύνολό του στο δίκτυο θαλασσών Natura δεν αποτελεί από μόνο του λύση. Η πληθυσμιακή έκρηξη των μεδουσών αποτελεί και οικολογικό και περιβαλλοντικό ζήτημα.
Απαιτείται:
Σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη λήψη αποφάσεων.
Συνολική εκτίμηση της κατάστασης και αποφυγή αποσπασματικών λύσεων.
Συμμετοχή όλων των επιστημονικών φορέων
Απαιτείται άμεσα η κατάρτιση ενός διαχειριστικού σχεδίου, κατά προτεραιότητα, λόγω των ισχυρών επιπτώσεων σε όλη τη θαλάσσια περιοχή που επλήγη από την εμφάνιση των μεδουσών.
Απαιτείται και ισχυρή βούληση για την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου  για την αποφυγή ανάλογων ή και χειρότερων φαινομένων την ερχόμενη θερινή περίοδο.
Απαιτείται επιστημονική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των παραμέτρων που θα επηρεάσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.
  1. Είμαστε υπέρ της ενεργής συμμετοχής στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως τακτικό μέλος  (θα έπρεπε να είμασταν ήδη μέλος))
  2. Είμαστε υπέρ της ένταξης σε Natura με την προϋπόθεση της κατάρτισης, άμεσα, ενός διαχειριστικού σχεδίου με βάση την τεχνογνωσία των ειδικών.
  3. Δεν αποδεχόμαστε τις προτάσεις  των Πολιτών στο Προσκήνιο (όπως εκφράστηκαν στην  Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δ.Δελφών) γιατί δεν αποτελούν προϊόν επιστημονικής έρευνας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου