Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ - Πρόσκληση σε επιθυμούντες την συμμετοχή


Δημοκρατίζοντας

   Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου- λίου του Δήμου Δελφών, με την υπ’ αρ. 18859/21-8-2017 επιστολή του, καλεί όλους όσους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) επιθυμούν και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης), να αιτηθούν την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβουλεύσεως του Δήμου.
Όσοι οι πιστοί, προσέλθετε. Και σε αυτήν την περίπτωση, ισχύει το λαϊκόν : “όσοι περισσότεροι, τόσο καλύτερα”. 
Δι’ ευνοήτους λόγους βεβαίως, βεβαίως...

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2265350023

**************************************
Αίτηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου