Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

"ΚΛΗΡΩΝΕΙ" (και πληρώνει) Η ΓΚΙΩΝΑ !...


                                   Τρύπες...

  Σύμφωνα με την Πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Π.Στ.Ε., την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και θέματα τα οποία "αναπτύσσουν (!)" την Φωκίδα και βεβαίως με απόλυτη προτεραιότητα (λέμε τώρα...), την προστασία του περιβάλλοντος.

  Το πρώτον θέμα το οποίον θα συζητηθεί και το οποίον έχει από ετών "σηκώσει κουρνιαχτό" από τις τοπικές κοινωνίες, είναι το 13ον θέμα περί της "εγκρίσεως της Μ.Π.Ε. του έργου ερευνητικών γεωτρήσεων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του όρους Γκιώνα".  Δηλαδή, για να δωθεί έγκριση στην πραγματοποίηση εκατοντάδων γεωτρήσεων στην βόρεια πλευρά της Γκιώνας και βεβαίως η δημιουργία αγροτικών δρόμων μέσα στην παρθένα φύση, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση των βαρέων οχημάτων, των απαραιτήτων για την πραγματοποίηση αυτών των γεωτρήσεων.

  Είναι γνωστή η κινητοποίηση των Κοινοτήτων Μαυρολιθαρίου, Πανουργιά, Στρώμης, Καλοσκοπής, τα τοπικά συμβούλια των οποίων έχουν απορρίψει την Μ.Π.Ε. καθώς και οποιαδήποτε σκέψη για την αλλοίωση του περιβάλλοντος της Γκιώνας, με σκοπό την "ανάπτυξη" των ...οικονομικών μεγεθών των επενδυτών σε αυτήν την περιοχή.  Επίσης και τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, έχουν σταθεί απέναντι από αυτό το ενδεχόμενο.  Το ζητούμενο όμως είναι, το τι θα αποφανθούν τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.  Δηλαδή, έφθασε η ώρα να αποδείξουν στους κατοίκους της Φωκίδος (οι οποίοι και τους έχουν στείλει εκεί), με ποιόν θα πάνε και ποιόν εκπροσωπούν.

Βεβαίως, τον τελευταίο λόγο έχει ο Υπουργός ΥΠΕΝ, του οποίου η απόφαση θα δεσμεύσει ή θα αποδεσμεύσει για δεκαετίες, τον οικονομικό χαρακτηρισμό του Νομού μας : Μεταλλευτικός, Γεωργικός, Αρχαιολογικός ή Τουριστικός.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την Πρόσκληση του προέδρου της εν λόγω Επιτροπής.

**************************

χχχχχχ
.............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου