Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ - του Μαρτίου συνήθειες

        Η κορυφή "Κοκκινάρι" της Γκιώνας, πίσω από την βροχή, όπως φαίνεται από τον μώλο της Ιτέας.

φωτογραφία 8 Μαρτίου 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου