Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. - Στ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, Λαμία

Email : info@pedstereas.gr

17 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«4η συνεδρίαση Δ.Σ. Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας/ Διαμόρφωση θέσεων για την οικονομική στήριξη των Δήμων»


Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στα γραφεία της, στη Λαμία και μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα τη διαμόρφωση θέσεων για τη Συνάντηση των Δημάρχων της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 18.03.2022.

Επί της θεματολογίας της συνάντησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διεκδίκηση των παρακάτω:

  • Υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση των Δήμων, σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα οριζόντια μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα κόστη των περιφερειακών Δήμων, που επιβαρύνονται από την παροχή υπηρεσιών, όπως της ύδρευσης ή της αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται άμεσο πρόβλημα βιωσιμότητας.

  • Άμεση αύξηση των χρηματοδοτήσεων των Δήμων από τους ΚΑΠ, καθώς παρά τα όποια μέτρα ανακούφισης, το κενό χρηματοδότησης στους Δήμους, λόγω του υψηλού ενεργειακό κόστος είναι πολύ μεγάλο. Η αύξηση είχε εξαγγελθεί για το 2023, ωστόσο πρέπει να μετατοπιστεί χρονικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 για να είναι σε θέση οι Δήμοι να λειτουργήσουν.

  • Αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ. Με τα υφιστάμενα κριτήρια κατανομής ευνοούνται οι πυκνοκατοικημένοι αστικοί Δήμοι, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η έκταση, η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, το πλήθος των κοινοτήτων και των οικισμών, κ.α. Με την πρόταση που έχει εκπονήσει η Π.Ε.Δ. προτείνεται ένας πιο αντικειμενικός και «δίκαιος» τρόπος κατανομής, που αναγνωρίζει τα πρόσθετα κόστη των περιφερειακών Δήμων και άρει τη χρόνια στρεβλή κατανομή των πόρων.

  • Αναστολή επιβολής τέλους ταφής τουλάχιστον για το 2022, δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Από το 2023, τα ποσά που αντιστοιχούν στο τέλος ταφής για τον κάθε Δήμο να παραμένουν στον Δήμο, με την υποχρέωση να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δαπάνες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

  • Επιτάχυνση των εντάξεων και παράλληλα πρόβλεψη πρόσθετων χρηματοδοτήσεων για τα ήδη ενταγμένα και προς ένταξη έργα του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η τεράστια αύξηση των τιμών των υλικών και του κόστους των εργασιών, σε πολλές περιπτώσεις έχει καταστήσει τις μελέτες ανεφάρμοστες και αναμένεται να οδηγήσει στην αδυναμία εκτέλεσής τους.

  • Άμεση μείωση των επιτοκίων των δανείων των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνάρτηση με τα επιτόκια της αγοράς.

  • Άμεση επαναφορά της ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους, δεδομένου του πολύ υψηλού κόστους ζωής. Στην εφάπαξ καταβολή να δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή/και διαγραφής των προσαυξήσεων.

  • Ενημέρωση από την Κυβέρνηση για τον μηχανισμό βελτίωσης της εισπραξιμότητας των Δήμων που ανακοίνωσε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, κ. Σκυλακάκης, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2021. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, τι προβλέπει και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης ανέφερε στο πλαίσιο της συνεδρίασης: «Είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους Δήμους, όπως είναι και για όλους τους πολίτες. Οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους πρέπει να αυξηθούν και μάλιστα να γίνει άμεσα. Εκτός της αύξησης πρέπει να αλλάξουν και τα κριτήρια της κατανομής των χρηματοδοτήσεων (ΚΑΠ & ΣΑΤΑ). Εμείς ως Π.Ε.Δ. έχουμε ετοιμάσει την πρότασή μας, που «βλέπει» κι άλλα στοιχεία πέρα από τον πληθυσμό, όπως η ορεινότητα, η έκταση, η διασπορά οικισμών και κατοίκων. Αν σήμερα ίσχυε αυτός ο τρόπος κατανομής, σίγουρα τα προβλήματα θα ήταν λιγότερα για όλους. Στόχος των Δήμων είναι να εξυπηρετεί τους πολίτες και η Πολιτεία πρέπει να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά για να μπορούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου