Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ...

 

Δ/νση: Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα             Λάρισα 14 Φεβρουαρίου 2022


Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που συνεδρίασε τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 με τηλεδιάσκεψη, εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγωνία του για τις υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα που επιβαρύνουν τις Δ.Ε.Υ.Α. με πρόσθετο κόστος το οποίο υπερβαίνει το 80% περίπου, και εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. στο 40 % περίπου στο σύνολο του λειτουργικού τους κόστους.

Από στοιχεία 50 Δ.Ε.Υ.Α. για τους μήνες Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο στη Χαμηλή Τάση, για ηλεκτρική ενέργεια που κόστισε 13 εκατ. € οι Δ.Ε.Υ.Α. καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 8 εκατ. €, ενώ για τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο στην Μέση Τάση, για ηλεκτρική ενέργεια που κόστισε 1,7 εκατ. € οι Δ.Ε.Υ.Α. καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 4 εκατ. €. Το ενεργειακό αυτό κόστος δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο από καμία Δ.Ε.Υ.Α. και δεν μπορεί να συμπιεσθεί με κανένα τρόπο διότι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αφαλατώσεις) είναι ενεργοβόρες, ενώ ο ενεργειακός τους σχεδιασμός για την «πράσινη μετάβαση» απαιτεί χρόνο, «χώρο» σ΄ένα δίκτυο που όμως είναι κορεσμένο, και χρηματοδότηση που δεν έχει ακόμα διασφαλισθεί από την Πολιτεία.

Οι υπερβολικές αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που έρχονται να προστεθούν στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος το 2019, απειλούν πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και οδηγούν σε κατάρρευση κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις που ανήκουν και υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας υγιεινό και ασφαλές νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης στον μισό πληθυσμό της χώρας μας. Αν συμβεί αυτό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, οι συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία θα είναι καταστροφικές. Αλλά, οι συνέπειες θα είναι και αναπτυξιακές για τη χώρα, αφού στις Δ.Ε.Υ.Α. κατευθύνονται σημαντικοί πόροι από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) που θα μείνουν αναπορρόφητοι και αναξιοποίητοι, αφού η εμπειρία και η τεχνογνωσία των Δ.Ε.Υ.Α. είναι δυσαναπλήρωτες.


Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από τον Σεπτέμβριο του 2021 ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για τους σοβαρούς κινδύνους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. και ανέδειξε τεκμηριωμένα το θέμα, ενώ επεξεργάσθηκε δίκαιες και ορθολογικές λύσεις οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στην Αθήνα, στις 12 Νοεμβρίου 2021 παρόντος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα. Ειδικότερα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζήτησε για να αντιμετωπισθεί από τις Δ.Ε.Υ.Α. η αύξηση των τιμής του ρεύματος, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ.

Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη και καμιά απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία, ενώ με έκπληξη η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διαπίστωσε ότι απουσιάζει από τον θεσμικό διάλογο για το ενεργειακό κόστος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού δεν συμμετέχει στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτόν με την συμμετοχή εκπροσώπων ΚΕΔΕ-Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, παρότι η Ένωση πρώτη ανέδειξε την σοβαρότητα του θέματος και προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του στις τοπικές κοινωνίες.


Παρ’ όλα αυτά , η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., κι ενώ οι Δ.Ε.Υ.Α.- μέλη της εξετάζουν σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος , επιμένει στον θεσμικό διάλογο, εξαντλώντας όλα τα μέσα για την ικανοποίηση των αιτημάτων της.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. ως κοινωφελείς επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να μετακυλίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές τους στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητάς τους, διότι από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα υπηρετούν αδιάλειπτα την κοινή ωφέλεια και αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες σήμερα αντιμετωπίζουν κύμα ανατιμήσεων και ακρίβειας. Αλλά και διότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και οι ενδεχόμενες αυξήσεις της τιμής του θα περιορίσουν την πρόσβαση των πολιτών, και ιδίως των ευάλωτων πολιτών σ΄αυτό. Αυτός, ήταν εξάλλου και ο λόγος που η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά από το 2020 μείωση του Φ.Π.Α. στο νερό από 13% στο 6% ώστε να ελαφρυνθούν οι καταναλωτές.


Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει και προειδοποιεί ότι εφόσον οι θεσμικές της προσπάθειες δεν τελεσφορήσουν σ΄ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα κλιμακώσει τις ενέργειές της με την συμμετοχή, την στήριξη και την υποστήριξη των Δ.Ε.Υ.Α. - μελών της με άμεσο και προφανή στόχο να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των πολιτών της χώρας μας.Με βάση τα στοιχεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προκύπτει ότι τα κτίρια, οι γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια απορροφούν περίπου τα ¾ της καταναλισκόμενης ενέργειας με το υπόλοιπο της ηλεκτρικής ενέργειας να καταναλώνεται στις «μεγάλες» εγκαταστάσεις, κυρίως εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αλλά και διυλιστήρια νερού και αφαλατώσεις όπου υπάρχουν. Οι λεγόμενες μεγάλες εγκαταστάσεις λειτουργούν κατά κύριο λόγω στην Μέση Τάση, ενώ το σύνολο των κτιρίων, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων λειτουργούν στην Χαμηλή Τάση (υπάρχουν και κάποια αντλιοστάσια που λειτουργούν στην Μέση Τάση, εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους). Από τους λογαριασμούς 50 Δ.Ε.Υ.Α.έχουμε:


XΑΜΗΛΗ TΑΣΗ

Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως προς Αξία Ενέργειας

Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως προς Ποσό Λογαριασμού


Average

Average

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

26,43%

14,88%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

68,13%

33,22%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

87,74%

39,11%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

108,86%

44,12%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

180,55%

54,03%


MΕΣΗ TΑΣΗ

Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως προς Αξία Ενέργειας

Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως προς Ποσό Λογαριασμού


Average

Average

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

292,31%

61,81%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

293,68%

64,32%ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€)

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (€)

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€)

ΠΟΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (€)

XT

12.884.971,86

7.796.413,07

8.407.993,12

24.454.054,24

MT

1.714.928,08

3.984.328,55

4.223.388,26

6.814.702,31

Σύνολο

14.599.899,94

11.780.741,62

12.631.381,38

31.268.756,55


Αναλύοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι στα τιμολόγια Μέσης Τάσης, που επηρεάζονται από την ρήτρα αναπροσαρμογής από τον Νοέμβριο και μετά,μια Δ.Ε.Υ.Α. καλείται να πληρώσει επιπλέον περίπου0,22€/kWh,δημιουργώντας έτσι πρόσθετο κόστος 293%ανά μήνα σε σχέση με τηναξία ενέργειας που καταναλώνει και αναλογεί περίπου στο 63% τουσυνολικού ποσού του λογαριασμού που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση.

Για την Χαμηλή Τάση, που επηρεάζεται από την ρήτρα αναπροσαρμογής από τον Αύγουστο και μετά, το μέσο πρόσθετο κόστος για τους 5 μήνες ανέρχεται στο 95% της αξίας ενέργειας ανά μήνα και αναλογεί περίπου στο 37% τουσυνολικού ποσού του λογαριασμού που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση.

Συγκεντρωτικά προκύπτει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δημιούργησε πρόσθετο κόστος 81% σε σχέση με την αξία ενέργειας, δηλαδή οι Δ.Ε.Υ.Α. για ηλεκτρική ενέργεια που κόστισε 14,5 εκατ. € καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 11,8 εκατ. €,ποσό που αποτελεί το 40% του συνόλου των λογαριασμών των 50 Δ.Ε.Υ.Α. για τους μήνες Αύγουστο έως Δεκέμβρη στην Χαμηλή Τάση και Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβρη στην Μέση Τάση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου