Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                              ΑΜΦΙΣΣΑ, 17.3.2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 15/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ η Πράξη με τίτλο: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» (MIS 5114177), συνολικού Π/Υ 16.925.630,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Από την αρχή της Διοικητικής μας θητείας και αντιλαμβανόμενοι την σημασία του συγκεκριμένου έργου, θέσαμε ως πρωταρχικό μας στόχο την προετοιμασία μιας Πρότασης, ικανής να δώσει οριστική λύση σε βασικά θέματα ύδρευσης του Δήμου μας. Σήμερα, με την ένταξη της Πράξης υλοποιείται ο βασικός μας στόχος, θέτοντας ως αμέσως επόμενο την άμεση δημοπράτηση και υλοποίησή της.

Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από τρία (3) Υποέργα:

Υποέργο 1: Συνολική Υδραυλική και Η/Μ Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Δελφών, Προϋπολογιζόμενης αξίας σύμβασης 16.025.541,34€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Υποέργο 2: Δαπάνες Αρχαιολογικής Επίβλεψης, Προϋπολογιζόμενης αξίας σύμβασης 855.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Υποέργο 3: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, Προϋπολογιζόμενης αξίας σύμβασης 39.207,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η δημοπρατούμενη σύμβαση του βασικού Υποέργου (Υποέργο 1) είναι μικτή σύμβαση και περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα:

α) ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΟ, που περιλαμβάνει:

▪ την κατασκευή υδροληψίας και νέου αγωγού μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού από το κανάλι του Μόρνου έως τη θέση της (άνω) Δεξαμενής Χρισσού,

▪ την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από την Δεξαμενή του Χρισσού έως το Φρ. Ιτέας και την Δεξαμενή Κίρρας,

▪ την κατασκευή νέας Μονάδας Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στη θέση «Χρισσό», δυναμικότητας 300m3/hr ή 7200m3/day με τη χρήση μεμβρανών υπερδιήθησης,

▪ την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από το Αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου έως το Φρεάτιο Διανομής Ιτέας και την Δεξαμενή Ιτέας και αντικατάσταση του Φρεατίου Διανομής Ιτέας,

▪ την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού από Φρεάτιο Διανομής Ιτέας έως τη Δεξαμενή Γαλαξιδίου, και

▪ την κατασκευή νέας Δεξαμενής στην Τριταία.

β) ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, που περιλαμβάνει:

▪ την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού στα έργα αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού (δεξαμενές, διυλιστήριο) με σκοπό τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Δελφών.

γ) ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΑ, που περιλαμβάνει:

▪ τη λειτουργία και συντήρηση της νέας Μονάδας Διύλισης Νερού στη θέση «Χρισσό» για 12 μήνες

Στην όλη προσπάθειά μας πολύτιμος αρωγός στάθηκε ο συντοπίτης μας Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Σίγουρα, δίχως την καταλυτική του δράση και την αμέριστη υποστήριξή του, οι στόχοι μας δεν θα είχαν επιτευχθεί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε, επίσης, τόσο στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος κα. Αθανασία (Νάνσυ) Ψάλτη όσο και στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας κ. Χρήστο Δημητρέλο για την άμεση και ουσιαστική τους συμβολή στην προετοιμασία της Πρότασης. Τέλος ,θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑ και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που για ακόμη μία φορά υπερέβαλλαν εαυτό, προετοιμάζοντας και κάνοντας πραγματικότητα την κατασκευή ενός ουσιαστικού έργου πνοής για τον Δήμο μας.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου