Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Η Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Προστασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Φωκίδας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανάρτησε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 10.1.02 «Πρόγραμμα Προστασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» .
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 25.02.2019 έως και 22.03.2019.
Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του Ελαιώνα Άμφισσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου, με τη διατήρηση της μορφής των δένδρων που συνθέτουν τον Ελαιώνα (κορμός, κώμη) και την ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που βρίσκονται εντός του Ελαιώνα.
Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με ελαιοτεμάχια στις περιοχές παρέμβασης, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου.
Πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι τα ελαιοτεμάχια που βρίσκονται στον Ελαιώνα της Άμφισσας, και  συγκεκριμένα στις εξής περιοχές:
Στο Δήμο Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας: 
·     Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, 
·     Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας,
·     Δημοτική Κοινότητα Δελφών και Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής Ενότητας Δελφών  και
στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:
·     Δημοτική Ενότητα Αράχοβας
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 19η Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης).
Ως έτος αναφοράς ορίζεται η ΕΑΕ 2018 και πρώτο έτος πληρωμής το 2019.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) στον ιστότοπο:
Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο:
Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και τη συμπλήρωση – υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή επίσης στους ως άνω ιστότοπους.

Η αριθ. 515/34062/19.02.2019 Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ-9Λ7) έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr.

1 σχόλιο: