Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος), που οργάνωσαν το Συντονιστικό Αθήνας και συλλογικότητες από Ευρυτανία, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα και Φθιώτιδα, με θέμα:
SOS για την Στερεά Ελλάδα από τις βιομηχανικές αιολικές συστοιχίες και τις ανεξέλεγκτες και αντιαναπτυξιακές εξορύξεις”
Σκοπός της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση σχετικά με το εθνικό έγκλημα που συντελείται συνολικά στη Στερεά Ελλάδα από τις εγκαταστάσεις βιομηχανικών αιολικών συστοιχιών και τις ανεξέλεγκτες και αντιαναπτυξιακές εξορύξεις
με αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες (παραγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.ά) και την επιβάρυνση στην υγεία των οργανισμών.
Το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό της Στερεάς Ελλάδας παραδίδει το φυσικό περιβάλλον και τους παραγωγικούς πόρους της Στερεάς Ελλάδας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, αγνοώντας την βούληση των τοπικών κοινωνιών, παραβιάζοντας συστηματικά και κατ΄εξακολούθηση την ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, αφού ΔΕΝ ακυρώνει όλες τις προηγούμενες άδειες παραγωγής και εγκατάστασης.
Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος.

Σας παραθέτουμε,χαρακτηριστικά σημεία τηςεισήγησης του κ. Θεοχάρη Ζάγκα, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ άλλων ο κ. καθηγητής τόνισε:
«Το ενεργειακό ζήτημα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε σύγχρονη οικονομία και επομένως και για την οικονομία της χώρας μας.
Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα των Α.Π.Ε. τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει προκειμένου να επιτύχει τους επιβαλλόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχους.
Για να πετύχει όμως αυτούς τους στόχους θα πρέπει μεθοδικά και οργανωμένα να προχωρήσει σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, θα επιλεγούν οι κατάλληλες προς τούτο περιοχές, ενώ παράλληλα θα εξαιρεθούν εκείνες οι οποίες έχουν επιλεγεί για άλλους σκοπούς, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, τοπίο, παραδοσιακές δραστηριότητες) και κυρίως η παραγωγή ποιοτικού νερού που σήμερα και πολύ περισσότερο στο εγγύς μέλλον, θα αποτελεί τον σημαντικότερο φυσικό πόρο.
Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε, με αποτέλεσμα η επιλογή των εκτάσεων για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων να γίνεται με κριτήρια διαφορετικά από τα προαναφερθέντα.
Τα αιολικά πάρκα, ναι μεν θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος στο μεγάλο ζήτημα της επίλυσης του ενεργειακού προβλήματος της χώρας, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δημιουργούν και σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον και στις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών όπως:
 • Αλλοίωση του τοπίου και μετατροπή του από φυσικό (τις περισσότερες φορές υψηλής αισθητικής όπως συμβαίνει σε όλα τα βουνά της χώρας μας), σε ένα αποκρουστικό βιομηχανικό, λόγω του τεράστιου όγκου των ανεμογεννητριών.
 • Αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής με πιθανές συνέπειες στις τοπικές παραδοσιακές καλλιέργειες και δραστηριότητες.
 • Επιπρόσθετη αλλοίωση του τοπίου και της οικολογίας της περιοχής μέσω των συνοδών έργων όπως:
 • Δρόμοι με απαράδεκτα για τον ορεινό χώρο γεωμετρικά στοιχεία και τρόπο κατασκευής,
 • Χώροι εξόρυξης αδρανών υλικών,
 • Μεγάλης κλίμακας εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικές εγκαταστάσεις κ.ά..
 • Σοβαρή κατάτμηση των φυσικών οικοσυστημάτων η οποία οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας τους και στην εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας.
 • Σημαντική όχληση και θανάτωση σημαντικών και σπάνιων ειδών της πτηνοπανίδας.
 • Μετατροπή μιας περιοχής σε άκρως επικίνδυνη από πλευράς κεραυνών κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
 • Αλλαγή των υδρολογικών προτύπων στην ευρύτερη περιοχή και υποβάθμιση των υδατικών πόρων.
 • Παραβίαση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών, ως προς τα όρια μη επηρεασμού των οικολογικών και υδρολογικών…

Αξίζει εδώ να παραθέσουμε μια πολύ χαρακτηριστική ανάλυση του κ. καθηγητή που αφορά στις ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
«Το ζήτημα της προστασίας των υδατικών πόρων, αποτελεί το κορυφαίο κατά την άποψή μου.
Είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας γιατί ο ορεινός μας χώρος παραμένει αδιατάρακτος. Αυτό ισχύει στον υπερθετικό βαθμό για την Ευρυτανία η οποία διαθέτει μοναδικούς υδατικούς πόρους και από πλευράς ποσότητας και από πλευράς ποιότητας.
Στο όνομα των σχεδιαζόμενων αιολικών πάρκων, ακυρώνεται αυτή η σημαντική λειτουργία των ορεινών οικοσυστημάτων. Χάνεται ο «χρυσός» του μέλλοντος που είναι το ποιοτικό νερό, εξ αιτίας των εκτεταμένων εκσκαφών και των μπαζωμάτων σε ρέματα τα οποία συνήθως αποκαλούν «αμελητέα» ή όπως τους εξυπηρετεί.
Στη Νάουσα Ημαθίας τον περασμένο χειμώνα, σε μια παρόμοια εκδήλωση που είχα κληθεί, παρενέβη Δημόσιος Λειτουργός σχετικός με τη διαχείριση των υδάτων και δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι δεσμεύσεις των εκτάσεων δεν γίνονται μόνο για το αιολικό δυναμικό αλλά και για τους υδατικούς πόρους.
Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί στην περιοχή σας, με την ταυτόχρονη δέσμευση βουνοκορφών και ορεινών ρευμάτων».
Κλείνοντας ο κ. καθηγητής αναφέρθηκε:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Σαφώς και δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτα αρνητικοί, χωρίς να δείχνουμε την παραμικρή κατανόηση στις υποχρεώσεις της χώρας μας. Όμως το ζήτημα αυτό χρειάζεται σοβαρότερη αντιμετώπιση από μέρους της και όχι σημαντικά οικολογικές περιοχές να είναι έρμαια της βουλιμίας των κάθε είδους συμφερόντων.
Υπάρχουν εκτάσεις στη χώρα μας οι οποίες βρίσκονται χαμηλότερα στην οικολογική και κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση τόσο αιολικών πάρκων, όσο και φωτοβολταϊκών.
Αντί αυτού, βλέπουμε να έχουν γίνει στόχος τα περισσότερα βουνά της χώρας μας τα οποία αποτελούν σημαντικές οικολογικά περιοχές και μπορούν να επιτελέσουν σημαντικότερες λειτουργίες από τη συγκεκριμένη.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για την αποφυγή όλων των παραπάνω δυσμενών επιπτώσεων για τις ορεινές περιοχές της χώρας μας, θα πρέπει να γίνουν όσα περιγράφονται στη συνέχεια.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός εντός των ορίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας και εξεύρεση των κατάλληλων περιοχών με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κονωνιών.
 • Σεβασμός των σημαντικών από οικολογική άποψη περιοχών και σε περίπτωση επιλογής τους, μη παραβίαση της φέρουσας ικανότητάς τους προκειμένου να διατηρήσουν τον πρότερο χαρακτήρα τους.
 • Προστασία ως κόρη οφθαλμού των υδατικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των τοπίων των ορεινών μας περιοχών.
 • Θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για την οικονομικότητα των επενδύσεων αυτών, τη συμβολή τους στο ενεργειακό ζήτημα της χώρας μας και το αναμενόμενο ενεργειακό ισοζύγιο και αποτύπωμα.

Στη συνέχεια ακολουθούν περιλητπικά οι αναφορές για τις Περιφερειακές Ενότητες Στερεάς Ελλάδας:

Α) Π.Ε (νομός) Εύβοιας, εισήγηση Βίκυς Βαρελά:
«Στην Οχη της Νότιας Καρυστίας εγκαθίστανται με γρήγορο ρυθμό 600 ανεμογεννήτριες, το βουνό αλλάζει όψη, οι κορυφές ισοπεδώνονται και ανοίγονται δρόμοι πλάτους 15 μέτρων. 
Ζητάμε να εφαρμοστεί το ανανεωμένο Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλαδας που προτείνει το προστατευόμενο όρος Οχη σαν αμιγή φύση. Να ακυρωθούν οι νέες εκδοθείσες άδειες αιολικών συστοιχιών στην Ν. Εύβοια. 
Η Νότια Καρυστία δεν πρέπει να γίνει Βιομηχανική Ζώνη Αιολικης Ενέργειας
Θέλουμε Βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία της βιοποικιλοτητας, εναλλακτικό τουρισμό και περαιτέρω ανάπτυξη βιολογικής αγροτοκτηνοτροφιας. 
Θέλουμε να μείνουν οι νέοι στο τόπο τους και θα παλέψουμε ώστε η Νότια Καρυστία να μην γίνει ένας έρημος τόπος, εχθρικός προς τους Ανθρώπους και τη Ζωή».

Β) Π.Ε (νομός) Φθιώτιδας, εισήγηση Στέφανου Σταμέλου:
«Είχαμε την ελπίδα ότι θα έληγε το θέμα με το αιολικό πάρκο των 34,5 MW στην Οίτη, στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο». Όμως ακόμα επιμένουν στην προώθηση της κατασκευής του, σε μια περιοχή σε υψόμετρο πάνω από τα 1700 μ. με αλπικά λιβάδια και ελατοδάση, εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (IBA με κωδικός περιοχής GR104) και σε απόσταση αναπνοής (μόλις 1 χλμ) από τον Εθνικό Δρυμό Οίτης.
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα, όπως λέγαμε και τότε, είναι ότι δεν έχει προχωρήσει η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για την Οίτη και η έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής, την οποία έχει υποβάλει ο Φορέας Διαχείρισης προς το ΥΠΕΝ μέσα στο 2016. Στην υπό έγκριση Ε.Π.Μ. για τη θέσπιση του Εθνικού Πάρκου Οίτης, η περιοχή «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» περιλαμβάνεται σε ζώνη όπου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η καθυστέρηση της έγκρισης της υποβληθείσας Ε.Π.Μ. και της θέσπισης Εθνικού Πάρκου Οίτης δίνει φυσικά τη δυνατότητα στις διάφορες εταιρείες να σχεδιάζουν «χωρίς τον ξενοδόχο».
Γ) Π.Ε (νομός) Φωκίδας, εισήγηση Παναγιώτη Μέγκου:
Τα δεσμά της Φωκίδας
«Οι Δελφοί και το Δελφικό τοπίο, μια περιοχή Οικουμενικής Αξίας που προστατεύεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλα καθεστώτα προστασίας, δε στάθηκαν ικανά να σταματήσουν τη χωροθέτηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπως η Μεταλλεία και οι ΑΠΕ.
Την Φωκίδα το Αναθεωρημένο Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την χαρακτηρίζει ως περιοχή αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας στο 45%, ενώ σε όλο το παραλιακό της μέτωπο δεσπόζουν τα αιολικά πάρκα.
Το τουριστικό προϊόν αναφέρεται αόριστα ενώ υπάρχουν και σημεία του χάρτη από τα οποία έχει εξαφανιστεί!
Εξυπηρετεί φανερά το Χωροταξικό, πολύ συγκεκριμένα και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, μακριά από τις ανάγκες και την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.
Γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα με σαφή βαθιά πολιτικό προσανατολισμό, στα οποία πρέπει να δοθούν καθοριστικές απαντήσεις από την Κεντρική Εξουσία, αλλά θέση πρέπει να έχουν και οι τοπικές κοινωνίες.
Ανάπτυξη, Οικονομία, Ενέργεια, Κοινωνία, Δημογραφικό, Πολιτισμός, Προστασία Περιβάλλοντος, Εθνικός πλούτος και Αειοφορία. Σε ποια κατεύθυνση; Από ποιόν και για ποιόν;»

Δ) Π.Ε (νομός) Βοιωτίας, εισήγηση Τάσος Κεφαλάς:
Αναφορά στην Βοιωτία
«Η Βοιωτία, λόγω της κεντροβαρικής της θέσης και επειδή αποτελεί «πέρασμα» για το κεντρικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί –εδώ και πολλά χρόνια- σαν «μαγνήτης» διαφόρων ενεργειακών δραστηριοτήτων.
Αποτέλεσε «πιλότο» για την εγκατάσταση θηριωδών αιολικών εγκαταστάσεων σε μεγάλα ύψη (από τον κεντρικό Ελικώνα, μέχρι τον Κιθαιρώνα), φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις, αλλά και πληθώρας θερμικών μονάδων φυσικού αερίου (πέντε εγκατεστημένες, για την ώρα) και δύο μονάδων λιθάνθρακα, με τις τελευταίες να αποκρούονται επιτυχώς.
Σήμερα, αποτελεί, στην ουσία, τον τρίτο σε σημασία ενεργειακό πόλο της χώρας, μετά τις λιγνιτικές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Το τοπίο διαμορφώνεται εφιαλτικό, με τάσεις περαιτέρω χειροτέρευσης, αφού συνεχίζεται η «επέλαση» των αιολικών σε όλες τις βουνοκορφές, ενώ και ο όμιλος Μυτιληναίου ανακοίνωσε και τρίτη μονάδα φυσικού αερίου, στις εγκαταστάσεις του στην Αντίκυρα».

Ε) Π.Ε (νομός) Ευρυτανίας, εισήγηση Δημήτρης Δημητρίου:
«Προορίζουν την Ευρυτανία να γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο αφού θα ξεκοιλιάσουν τα βουνά μας με τα αιολικά και λεηλατήσουν τα ποτάμια με τα υδροηλεκτρικά.
Στα Άγραφα έχει υπογραφεί η εγκατάσταση 2 αιολικών συστοιχιών με 20 ανεμογεννήτριες το καθένα σε υψόμετρο 1800-1900μ.
Στον αγώνα μας για να ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ακολουθήσαμε δύο δρόμους:
Τον κοινωνικό αγώνα της ενημέρωσης των κατοίκων και της ευρύτερης κοινωνίας που οι δημοτικοί άρχοντες δεν έκαναν, όπως όφειλαn.
Τον νομικό δρόμο για την διεκδίκηση των δικαίων μας.
Μιλήσαμε προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από την τοποθέτηση αιολικών συστοιχιών. Την παραχώρηση δημόσιας γης, την λεηλασία δασικών εκτάσεων, την παγίδευση των πηγών νερού και τον κίνδυνο της ρύπανσης από τα χωματουργικά και τα λιπαντικά.
Για τον νομικό αγώνα μας ακολουθήσαμε μέχρι στιγμής τα εξής:
Προσφύγαμε στο Σ.τ.Ε για να ακυρωθούν οι αποφάσεις εγκατάστασης ΒΑΠΕ στα Άγραφα.
Προσφύγαμε επίσης στην ΡΑΕ για να ακυρωθούν 4 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Φουρνάς.
Κάναμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος που έχει πάρει το δρόμο της προανάκρισης.
Μετά από όλα αυτά εμείς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσα:
 • Να πάρουν πίσω τις υπογραφές εγκατάστασης των δυο αιολικών συστοιχιών στα Άγραφα
 • Να αποσύρουν της ήδη εγκεκριμένες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρυτανία, αφού η απόφαση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας, που χαρακτηρίζει την Ευρυτανία ως Περιφερειακό Πάρκο Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ΔΕΝ προβλέπει την απόσυρσή τους. Που σημαίνει ότι η Ευρυτανία θα γίνει πρώτα κόσκινο και μετά θα γίνει πάρκο.
Φτάνει ως εδώ.
Η χώρα χρειάζεται Στρατηγικό Χωροταξικό Σχεδιασμό και Ενεργειακό Σεχεδιασμό. Αυτό οφείλει να το κάνει άμεσα η πολιτεία.
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ που καταλήξαμε είναι τα εξής:
Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών θα φέρουν ΜΗ αναστρέψιμη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος με παράλληλη αλλοίωση του μοναδικού ορεινού τοπίου και της βιοποικιλότητας
Η ορεινή κτηνοτροφία καταστρέφεται γιατί στερείται από βασικά βοσκοτόπια και πηγές νερού. Αυτό θα οδηγήσει των τοπικών οικονομιών και στην ερήμωση των χωριών μας
Η δημόσια γη παραχωρείται για 25 χρόνια και βλέπουμε στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που τρέχουν για τις επιδοτήσεις
Οι πηγές για ανθρώπους και ζώα παγιδεύονται και τα νερά των ποταμών δεσμεύονται από το μικρά υδροηλεκτρικά
Ε, αυτό ΔΕΝ είναι ανάπτυξη!!!
Η μόνη λύση για τον τόπο μας είναι η Αειφόρος –Βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προστατεύει τους οργανισμούς και ανοίγει το δρόμο για μόνιμες, σταθερές και παραγωγικές θέσεις εργασίας.

Να ζωντανέψουν ξανά τα χωριά μας, να κρατήσουμε όρθιο τον τόπο μας!!!

Για όσα σας είπα παραπάνω είμαστε αποφασισμένοι να προστατέψουμε τα βουνά μας, να παραμείνουν αδιατάραχτα, με όποιο μέσο χρειαστεί!!!

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ –Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων
Σύλλογος Απανταχού Βραγγιανιτών « Ο Άι Γιάννης ο Θεολόγος»
Σύλλογος Απεραντίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Σύλλογος Απανταχού Πρασσιωτών «Το Κυπαρίσσι»
Πολιτιστικοί Σύλλογοι Επινιανών, Κουστέσας, Τροβάτου, Βαλαρίου
Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναστάσιος Γόρδιος», Σύλλογος Δεντριωτών « Ο Άγιος Αντώνιος»
Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων,
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του ευρυτανικού Περιβάλλοντος
Εξωραϊστικός Σύλλογος Δελφών – ΚΑΡΤΕΡΙΑ

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Καρυστίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου