Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Δραστηριότητες της Περιφέρειας.
Εξωχώριες μεν, αλλά δραστηριότητες.

*******************************************************************  


1 σχόλιο: