Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ - Ψήφισμα

 


ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Λαμία, επί των οδών Θεοδωράτου και Βέλλιου.

                                                   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της δημόσιας

διαβούλευσης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υπό τον τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39 MWΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GREEN VELOCITY 4 M.Ι.Κ.Ε.» ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» (15,6MW) KAI «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» (23,4MW) TΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΔΕΛΦΩΝ», την οποία υπέβαλλε η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «GREEN VELOCITY 4 Μ.Ι.Κ.Ε.

Οι υπογράφοντες το παρόν ψήφισμα

Εχοντας υπόψη το NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3827/2010 « Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου», στο προοίμιο της οποίας τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφουν την Σύμβαση δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να επιτύχουν μια βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη σε μια ισορροπημένη και αρμονική σχέση μεταξύ κοινωνικών αναγκών, οικονομικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος.

Έχοντας υπόψη το Νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό με τις αντιρρήσεις και ενστάσεις για τη ψήφιση του νόμου αυτού από την πλειοψηφία των Περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων που συμμετείχαν στη διαβούλευση με κύριο επιχείρημα το γεγονός ότι «το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που προωθείται στην Βουλή με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, είναι εξαιρετικά προβληματικό και χρήζει ουσιαστικών μεταβολών, ιδιαίτερα διότι σε πολλά σημεία του αγνοείται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Υπενθυμίζοντας ότι η WWF στην Έκθεση του 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σε «σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση σε αριθμό ανοικτών υποθέσεων παραβιάσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μία υπόθεση λιγότερη από την πολύ μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό Ισπανία».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προς διαβούλευση το έργο «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ (15,6ΜW) ΚΑΙ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (23,4MW)», η οποία διαβούλευση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 5 Μαίου 2022, τα Σχόλια και οι Παρατηρήσεις 66 από Φυσικά και Νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν γνωμοδότησαν σε ποσοστό 100% αρνητικά.

Έχοντας μελετήσει τα στοιχεία των Σχολίων-Παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται πλήθος στοιχείων και επιχειρημάτων για την αρνητική γνωμοδότηση για την άδεια του έργου.

Θεωρώντας ότι η αρνητική γνωμοδότηση για το έργο των Δήμων Λαμιέων και Δελφών εκπροσωπεί και εκφράζει την πλειοψηφία των δημοτών, της τοπικής κοινωνίας των Τοπικών κοινοτήτων και Συλλόγων.  

Έχοντας ιδία γνώση, ευαισθησία και έχοντας περιηγηθεί στον τόπο και τις θέσεις για τις οποίες έχει ζητηθεί άδεια εγκατάστασης αιολικών σταθμών σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όρος Οίτη, γνωστό ως το βουνό των λουλουδιών και τον αρχαιολογικό χώρο πυράς του μυθικού Ηρακλέους, τις Λιβαδιές, τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και τις περιοχές NATURA, τα μονοπάτια και τα φαράγγια.

Πεπεισμένοι ότι το περιβάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαία, χωρίς κατακερματισμό και διάσπαση των φυσικών τοπίων από επιβλαβείς ανθρώπινες παρεμβάσεις.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Έχοντας κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των Αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 39,00 MW της εταιρείας «GREEN VELOCITY 4 Μ.Ι.Κ.Ε.» στις θέσεις «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ» και «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Λαμιέων (ΠΕΤ: 2109627923) ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ

Γνωρίζοντας εκ των στοιχείων της διαβούλευσης η οποία ολοκληρώθηκε 5 Μαίου 2022, πως το 100% των συμμετασχόντων σε αυτήν απορρίπτουν τη ΜΠΕ.

Υπογράφουμε το παρόν Ψήφισμα, ώστε οι απόψεις μας επί της ουσίας και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης :

  1. να υιοθετηθούν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

  2. να γίνουν όλες οι νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και να αρνηθεί την έγκριση της σχετικής Μ.Π.Ε με στόχο την οριστική και αμετάκλητη απόρριψη αδειοδότησης του έργου στις θέσεις ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ και ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ

Κατάσταση υπογραφόντων το παρόν Ψήφισμα


ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΉ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΤΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ

 

Σύλλογος των Απανταχού Καστριωτών Παρνασσίδος

 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

 

Κρίτων Αρσένης Βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΜέΡΑ25

 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΣ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

Πεζοπορικός και Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου 

 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΠΆΤΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA 2000

 

Πεζοπορικός και Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου