Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

"Leader" ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ : Η "ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε." ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ (την Π.Στ.Ε.) Ο ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (π.σ.) ΕΡΩΤΆ (τον Περιφερειάρχη) ΚΑΙ Η ΦΩΚΙΔΑ ΕΧΕΙ (καθ)ΥΣΤΕΡΗΣΗ


ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας "Στερεά Υπεροχής"

                                                                    Άμφισσα 28 Ιαν. 2020 
ΘΕΜΑ:
«Ερώτηση για καθυστερήσεις σε πρόγραμμα Leader»

   Κύριε Περιφερειάρχη, Μετά το από 23 Ιανουαρίου 2020/ απ 9987
έγγραφο της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. με θέμα: “Ενημέρωση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας επί παρατηρούμενων καθυστερήσεων υλοποίησης Τ.Π. Μ.19 Leader του ΠΑΑ 2014-2020” που αφορά τα υποβληθέντα έργα (6 (Τ. Π. Leader), ζητάμε άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες σας, ως πολιτικού προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΣΤΕ, ώστε να μην χαθούν οι κατανεμημένοι πόροι αυτών καθώς και το χρονικό διάγραμμα υλοποίηση τους. 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 
Εκπρόσωπος Π.Ε. Φωκίδας Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου