Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ - Πρόσκληση


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 7/2020
                                                                                    ΑΜΦΙΣΣΑ 16.01.2020
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δελφών

Σε συνέχεια της πρώτης μας ανακοίνωσης, σας γνωρίζουμε ότι ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Ακολουθεί παράρτημα με τα τμήματα που εν δυνάμει μπορούν να υλοποιηθούν καθώς επισυνάπτεται και η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου.
Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας μέχρι τις 10.02.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών.
Τηλ. επικοινωνίας :2265023709, Ταχ. Διεύθυνση: Φρουρίου & Μίχου, Τ.Κ. 33100- Άμφισσα,
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Σημείωση:
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της αίτησης μπορείτε να απευθυνθείτε στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Τουρισμού, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά, Τ.Κ. 33100 – Άμφισσα, 2ος όροφος (κτήριο Οικονομικής Υπηρεσίας).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».Παράρτημα Προγραμμάτων

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δελφών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Κρατούμενοι - Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
125
2
Τσιγγάνοι - Γλωσσικές δεξιότητες Ι
50
3
Μουσουλμανική Μειονότητα - Γλωσσικές δεξιότητες Ι
50
4
Βελτιώνω την ορθογραφία μου
25
5
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
25
6
Βάσεις Δεδομένων - Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
50
7
Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών
25
8
Ηλεκτρονική εφημερίδα
50
9
Χρήση ελεύθερου λογισμικού
25
10
Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
50
11
Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
12
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
13
Δημιουργία Ιστοσελίδας
50
14
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)
25
15
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
25
16
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
25
17
Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
50
18
Κρατούμενοι - Υποστήριξη κρατουμένων
25
19
Τσιγγάνοι - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
25
20
Σύγχρονη οικογένεια
50
21
Σύνδεση σχολείου-οικογένειας
50
22
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
25
23
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) -
25
24
Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
25
25
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
25
26
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
25
27
Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
15
28
Τοπική Ιστορία
25
29
Βασικά Γερμανικά Α1
50
30
Βασικά Γερμανικά Α2
50
31
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
32
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
25
33
Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
25
34
Διαχείριση χρόνου
25
35
Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
25
36
Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης
50
37
Εθελοντισμός και κοινωνική δράση
25
38
Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
25
39
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
25
40
Εξαρτήσεις και πρόληψη
15
41
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
42
Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης
25
43
Διαχείριση στερεών αποβλήτων
25
44
Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
25
45
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
25
46
Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
25
47
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
25
48
Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά
25
Από το Γραφείο Δημάρχου
**********************************************Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου