Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ (δ.σ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2020


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ:
α) κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου και β) κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου


Συνεδρίαση 23ης.01.2020

Η αρχική μας αποτίμηση για το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 είναι αρνητική.
Βασικές μας διαπιστώσεις:

  1. Η προμήθεια διάφορων οικοδομικών υλικών από τακτικά έσοδα (πέραν των εγγραφών στη Σ.Α.Τ.Α.) φτάνει σε ύψος περίπου τις 200.000 ευρώ (περίπου τετραπλασιάζεται) και είναι διασπασμένο σε περισσότερους από 15 διαφορετικούς κωδικούς απευθείας αναθέσεων.
Εκτιμούμε ως υπερβολικά μεγάλες αυτές τις δαπάνες (πολλαπλάσιες αυτές του 2019), ενώ την ίδια ώρα δεν έχουμε εργατοτεχνικό προσωπικό, ούτε και πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., όπως τα έτη 2018-2019, όταν και πραγματοποιήσαμε με οικοδομικά υλικά πολλές παρεμβάσεις σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
  1. Η προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού από τακτικά έσοδα αυξάνεται επίσης κατακόρυφα και ανέρχεται περίπου στο ποσό των 90.000 ευρώ, διασπασμένο επίσης σε απευθείας αναθέσεις στις 8 δημοτικές ενότητες.
Την ίδια ώρα η δημοτική αρχή καθυστερεί χαρακτηριστικά το τεράστιο έργο της αντικατάστασης του συνόλου του δημοτικού φωτισμού με Σ.Δ.Ι.Τ. (κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού), μολονότι είναι ήδη συμβασιοποιημένο, κάτι που θα είχε κάνει σχεδόν τελείως περιττές αυτές τις υψηλές δαπάνες (πέραν των τεράστιων άλλων ωφελημάτων).
  1. Κι ενώ έχουμε τέτοιες υπέρμετρες και αδικαιολόγητες αυξήσεις δαπανών (και δεν είναι οι μοναδικές), το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ» εγκαταλείπεται στη τύχη του με μηδενική χρηματοδότηση, αφού δεν προβλέπονται καν οι περίπου 50.000 ευρώ που απαιτούνται για την ελάχιστη λειτουργία των μουσείων μας, ακριβώς στην πιο κρίσιμη φάση ανάπτυξής τους.
  2. Περί του Τεχνικού Προγράμματος (Σ.Α.Τ.Α. – Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών), που αποτελεί κύριο μέρος του Π/Υ, έχουμε ήδη τοποθετηθεί.
Επισημαίνουμε για την ώρα μόνο ότι, ενώ εμείς καταθέσαμε απολύτως τεκμηριωμένες και αναλυτικές προτάσεις με διάθεση συναίνεσης και συμβολής στο δημοτικό έργο, η δημοτική αρχή ανάλωσε σχεδόν δύο μήνες από το χρόνο της μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εγκριθεί τεχνηέντως το καταψηφισθέν από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 (Συνεδρίαση της 23ης.10.2019). Ένα κατ’ ευφημισμό Τεχνικό Πρόγραμμα, που επρόκειτο ουσιαστικά για ένα πρόχειρο ολιγοσέλιδο κείμενο, παντελώς ανώριμο, κυρίως δε αντιαναπτυξιακό (όπως και τότε είχαμε δημόσια επισημάνει, βλ. Ανακοίνωσή μας από 30.10.2019).
Η δημοτική αρχή απαξίωσε ακόμη και να μας απαντήσει στην πολύ ουσιαστική δημόσια εισήγηση που είχαμε καταθέσει και δεν ενστερνίστηκε ούτε μία από τις δεκαέξι τεκμηριωμένες προτάσεις που είχαμε υποβάλει, δείχνοντας έμπρακτα την αντίληψη που έχει για την (επικαλούμενη κατά τα λοιπά) συναίνεση των παρατάξεων προς όφελος του Δήμου.
  1. Αυτό όμως που μας προξένησε τεράστια έκπληξη και πλήθος αποριών είναι το εξής: Το Σχέδιο του Π/Υ 2020 που μας εστάλη το πρωί της 21ης.01.2020 (και για το οποίο ζητήσαμε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, ώρα 10.00 της ίδιας ημέρας, να έχουμε λίγο χρόνο για να το μελετήσουμε κι έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα αναβολή για τις 23.01.2020) ανεξήγητα άλλαξε με νεώτερο e-mail που μας εστάλη το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Η ουσιαστικότερη αλλαγή που βλέπουμε είναι ότι ενώ το αρχικό σχέδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας είχε εγγράψει τον κωδικό (20-6162.013) ποσού 200.000 ευρώ με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και ανακύκλωσης», στο τροποποιημένο βραδινό σχέδιο εξαφανίζεται ο αρχικός κωδικός και εμφανίζονται ξαφνικά 8 νέοι κωδικοί (20-6162.021 έως 028) ανά δημοτική ενότητα με τίτλους «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων» ύψους 24.800 ευρώ έκαστος (συνολικού ύψους περίπου 200.000 ευρώ) και επιπλέον 8 νέοι κωδικοί (70.01-6162.020 κ.λπ.) ανά δημοτική ενότητα με τίτλους «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμου υλικού» ύψους 19.450 ευρώ έκαστος (συνολικού ύψους περίπου 155.000 ευρώ).
Οι εγγραφές αυτές αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η δημοτική αρχή σχεδιάζει να αναθέσει με απευθείας διασπασμένες αναθέσεις σε εργολάβο όλο το σύστημα καθαριότητας – ανακύκλωσης και δεν έχει σε καμία περίπτωση την πρόθεση να προχωρήσει σε διαγωνισμό, όπως είχε δεσμευτεί.
Κατά τη γνώμη μας τίθεται ουσιαστικό ζήτημα νομιμότητας της διάσπασης αυτής των υπηρεσιών (πέραν των συνεχιζόμενων αντίστοιχων υπηρεσιών ύψους περίπου 100.000 ευρώ που ανατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 και εκτελούνται μέσα στο 2020), αφού πέραν των άλλων πρόκειται για υπηρεσίες που εκτελούνται με τα ίδια οχήματα και προσωπικό (τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στον Δήμο), υπάρχει συνεχώς αλληλοκάλυψη μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, κοινός αποδέκτης, κοινός σταθμός μεταφόρτωσης και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που κατ’ ουσίαν απαιτούν την ενιαία δομή του συστήματος (όπως μέχρι σήμερα).
Πέραν του νομικού όμως ζητήματος, υπάρχει και σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα. Πρώτα είχαμε την μισθολογική εξόντωση των συμβασιούχων εργαζομένων καθαριότητας, που από τα περίπου 900 ευρώ μηνιαίως αναγκάστηκαν να εργάζονται πλέον με περίπου 500 ευρώ μηνιαίως (χωρίς κανείς άλλοτε «ευαίσθητος» να αντιδράσει για το θέμα).
Σήμερα έχουμε το σχεδιασμό για απευθείας αναθέσεις σ’ έναν τομέα, που είναι ξεκάθαρο ότι ακόμη κι αν ενστερνιστεί κάποιος τη γενική λογική της δημοτικής αρχής, είναι απαραίτητο και νομικά υποχρεωτικό να διενεργηθεί διαγωνισμός, ενώ υπήρχε από τον περασμένο Οκτώβριο όλος ο απαραίτητος χρόνος για να διενεργηθεί.
Επί του σημείου αυτού προτείνουμε (καθώς η δημοτική αρχή έχει απορρίψει όλες τις βασικές προτάσεις που εμείς έγκαιρα είχαμε καταθέσει) τουλάχιστον την ενσωμάτωση όλων των άνω κωδικών (υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παρόμοιοι κωδικοί περί μεταφοράς ογκωδών κ.λπ.) σε έναν ενιαίο κωδικό της τάξης των 350.000 έως 380.000 ευρώ και την διενέργεια ενός ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4412/2016).
  1. Δηλώνουμε τέλος ότι η παράταξή μας αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία του Προϋπολογισμού για τη λειτουργία του Δήμου. Οφείλει όμως, τουλάχιστον σ’ αυτήν την περίπτωση, και η δημοτική αρχή να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της τις πιο πάνω σημαντικές παρατηρήσεις μας.
--------------------------------------------------------------------------------------
Άμφισσα, 23 Ιανουαρίου 2020
Θανάσης Παναγιωτόπουλος
Λουκάς Αναγνωστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου